Forside www.vivit.dk
Oversigt - Søgemaskine

I har hørt, at der er sagt: "Ingen er fuldkommen!"

4. søndag e. trinitatis, 24.6.2018. Aarhus. Leif G. Jensen
Salmer: 12 - 258v1 - 6 - 607 // 510 – 430 – 11

Matthæus 5,43-48
I har hørt, at der er sagt: 'Du skal elske din næste og hade din fjende.' Men jeg siger jer:
Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!

 

”Ingen er fuldkommen!” Det bliver sagt ofte. Og hvis ingen er det, kan jeg jo heller ikke være det. Det er jeg nødt til at leve med og indrette mig efter. Ellers er det jo ikke til at holde ud at leve. Men nu siger Jesus: ”Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen!” Hvordan kan han sige det, hvis han ved, at vi ikke kan? Vi er nødt til at høre hans begrundelse: Han siger: ”Så vær da … ”Vær som jeg har sagt, I skal være. - Men alle er jo enige om, at ”ingen er fuldkom­men”. Derfor kan vi ikke tage dig alvorligt, Jesus. Du er urealistisk.

 

1. I har hørt, der er sagt ...

Men Jesus henviser jo netop til, hvad andre siger. I har hørt, at der er sagt: 'Du skal elske din næste og hade din fjende.' Og det var ikke hvem som helst, der havde denne holdning. Det var de ledende iblandt jøderne. Det var deres politikere og dommere, deres skriftkloge og farisæerne. De mente, at en jødes ”næste” ikke var hvem som helst, og i hvert fald ikke ens fjende. Den fremmede var i de fleste tilfælde fjenden. Ham kunne man som jøde afvise og tage afstand fra.

Kan vi høre noget lignende i vores land og velfærdssamfund? Jo, vi har også hørt, at vi skal holde fast ved menneskerettighederne. Og hvis man diskriminerer danskere, kan man få bøder og komme i fængsel. Men hvad med de fremmede, som er på vej over Middelhavet? Hvilke rettigheder har de? Dem kan vi smide ud af landet, hvis de kommer via et såkaldt sikkert land. De kan bo i flygtningelejre i Nordafrika, for at vi fortsat kan bo godt i det velfærdssamfund, som vi er så glade for. De har ikke mange rettigheder. Ja, i nogle tilfælde må de dø i havet.

Jeg vil ikke tale flygtningepolitik eller parti-politik. Men vi er her til gudstjeneste med et ord fra Jesus Kristus, som rammer lige ind i den offentlige mening, som også vi er dybt præget af. (Jeg fik en e-mail fra en præst i Indien for 4 dage siden. Han fortæller om tørke og hede – og beder om forbøn. Han beder ikke engang om penge. – hvad skal jeg gøre med det menneske? - lægge ham i slet-mappen på computeren? Eller tage ham med i kirke i dag?)

Vi har hørt, at vi kan miste vore privilegier, hvis vi deler med alle og enhver. Og hvordan skulle vi også finde tid til at tage os af en ny familie, og måske endda tage dem ind til aftensmad en gang om ugen? Eller åbne bibelkredsen og blive forstyrret og forpligtet? Det er jo stressende nok i forvejen at nå at tjene til husleje, så vi kan holde os på niveau med andre danskere mht. forbrugsgoder.

Det er alvorligt, hvis vi - som de skriftkloge og farisæerne dengang - sætter vi grænser for, hvem vi skal elske som os selv, da efterlever vi sætningen: ”Du skal elske din næste og hade din fjende!” 

 

2. Men Jesus siger …

”Elsk jeres fjender og bed for dem, som forfølger jer!” Jesus er ikke politiker, men Frelser. Og han siger, hvordan vi skal være mod dem, som vil misbruge os og er fjendske mod os. Vi skal elske dem! Vi skal bede for dem til vores Far. Vi skal ikke høre ”folkestemmen” og folkestemningen. Den taler ikke sandt. Den skal vi ikke følge. Vi skal gå mod strømmen!

”Elsk” betyder ikke bare at have gode følelser overfor, synes om og sige noget positivt om. ”Elsk” er en opfordring til at gøre noget for en fremmed, en ukendt, en, som pludselig banker på din dør, en, som står ved siden af dig i bussen eller sidder på en bænk på torvet, eller som du mærker gerne vil spise sammen med dig en gang om ugen, være med i jeres lille bibelkreds. Eller det er en fremmed, som har brug for økonomisk støtte, et besøg, som vil betyde, at du får langt mindre tid til det, du skal bruge for at tjene penge og gå til træning og sport, se en film og andet, som du prioriterer.

Det lyder besværligt! Det lyder, som om vi skulle ændre på meget i vores liv. Det strider imod folkestemmen. For det lyder, som om vi bør arbejde på at skabe et overskud af tid og penge, så vi er klar, når vores fjende og den fremmede helt uventet har brug for os.

 

3. Jesus begrunder, hvorfor vi skal:

Han nævner for sine disciple, Gud er deres himmelske far: "Jeres himmelske fars børn". Og ham må de godt lære af. Jesus siger: "Han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige." Gud gør ikke forskel på mennesker. Med solen giver han lys og varme. Med regnen giver Gud frugtbarhed og mad. Og han giver til både gode eller onde, uanset om de er jøder eller hedninger, uanset om de er ateister eller kristne, muslimer eller hinduer … Det er ikke noget særligt, "hvis I kun elsker dem, der elsker jer. … Hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også."

Nu bliver det vanskeligt at melde "hus forbi" med henvisning til, at vi betaler en høj skat, og at det er velfærdssamfundets opgave at give lys til den, der lever i mørke og ensomhed, og mad til den, som er fattig! Jesus udfordrer os. Og jeg har som prædikant fået til opgave at dele dette ord fra Jesus med jer. Det er mere end vanskeligt for mig. Og det må også godt blive mere end vanskeligt for jer i dag: ”Så vær da fuldkomne!”

Jesus kræver ikke kun, at vi gør det så godt, vi kan. Han siger: "Vær fuldkomne!" Vi skal ikke blot lappe på vores renommé. Han taler om "at være". Være fuldkomne. Kærligheden skal altså komme indefra vores jeg. Men hvad så, hvis du mærker, at denne fuldkomne kærlighed ikke findes derinde? For du er selvisk og ufuldkommen. Det mærker du. Og når vi mærker det, har vi taget noget vigtigt til os. Og da vi kan ikke mere undslå os med ordene "ingen er fuldkommen!". Vi skal, hvad vi skal. Og samtidig har vi desperat brug for Jesus som vores Frelser..

 

4. Jesus er min frelser

Vores prædiketekst fra Bjergprædikenen står i Matthæusevangeliet. Og hvor godt at vide, at Matthæus indleder med at skrive, at Jesus er sit folks frelser: "Du skal give ham navnet Jesus, for at frelse sit folk fra deres synder!" (Matt 1,21). Sådan sagde englen til Josef. Og Jesus sagde selv:  Jeg er ikke kommet for at lade mig tjene, men for at give mit liv som løsesum for mange (Matt 20,28). Hvem hører med til de mange? Det skulle vel ikke også inkludere os, som er til gudstjeneste i dag? Noget tyder på, at det også er os. For han sagde også:  Gå hen og gør alle folkeslag til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer (Matt 28,19). Og det er jo os, som er døbt og lige nu lærer, hvad han sagde til sine disciple.

Det er til os, han siger: ”Vær fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen!” Skal vi så give op, fordi vi er skyldige og ufuldkomne? Nej, vi skal høre hans kald, fordi vi er vor himmelske Faders børn ved dåb og tro! Og vi skal gå imod folke­stem­men og folkestemningen, der siger: "Elsk jer selv! Elsk kun dem, der elsker jer! Og sørg for ikke at dele jeres rigdom med alt for mange, for da risikerer I at miste jeres privilegier og blive fattige!"

Vi vil i stedet lytte til ham, som er vores Frelser, og som døde for vore synder. Han har jo også ofret sig for din næste, for dem, vi kalder for ”fremmede” og ”fjender”. Og jo: der en del, der bør laves om hos os, for at vi kan være til rådighed for hinan­den og for vores næste og hjælpe en fremmed, en kollega eller en ensom, som vi kender, men ikke tager os af – endnu.

Det skal vi, fordi vi har en far, som fortæller os, at vi skal. Og fordi hans søn er vores Frelser, som døde for vore synder – og for vor næste – både ven og fjende. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 24.06.2018. post@vivit.dk