I er verdens lys!

Oversigt
Søgemaskine

Prædiken alle helgens søndag 6. november 2016 i Aarhus og Løsning. Leif G. Jensen

 Matthæusevangeliet 5,13-16
I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.

BYEN PÅ BJERGET kan ikke skjules. Og lyset i stagen lyser for alle i huset. Sådan er det bare. Kun enkelte dage med tåge og dis dækker byen på bjerget. Ellers er den synlig. Den skal ikke gøre noget selv for at blive set. Det er beliggenheden, der afgør det. En by, derimod, som ligger i en dal, kan have lige så fine huse. Men den er ikke synlig på samme måde, fordi den ligger et andet sted. Og et lys, som ligger i skuffen og ikke på lysestagen, lyser ikke. Beliggenheden er afgørende.

I.

Sådan er det at være Jesu discipel. Du er hos Jesus Kristus. Du er salig hos ham. Du tilhører ham. Han er din Herre. Du er i hans hånd. Himlens og jordens skaber er din Far. Du ejer på den måde hele verden, fordi du er arving til en ny himmel og en ny jord. - Der findes meget mørke. Og du oplever det. Men mørket er ikke mørkt for ham, og døden er overvundet af ham. Synden er tilgivet, og skylden er betalt. Der er ikke mere at komme efter. Du bevæger dig rundt i verden som et menneske, der er hjemme hos Gud, selv om det undertiden kan være endog meget vanskeligt at leve.

Spørger man dig, hvordan det skal gå i morgen, svarer du måske. " Det ved jeg egentlig ikke. Jeg har også mange bekymringer. Men Jesus har sagt, at Gud er min far, som klæder han markens blomster og føder himlens fugle. Hvor meget mere vil han så ikke klæde mig, som har så lille en tro!" Men hvad så, hvis der kommer vandskyl, storm og jordskælv ind over dit personlige liv? Da siger Jesus jo i selv samme ”bjergprædiken”, at du er bygget på KLIPPEN (Matt 7). Og du kan sige: ”Jesus er Klippen for mig. Guds Søn er min klippe. På den klippe blev han selv ofret. I den klippe blev der udhugget en grav, som han blev lagt i. Fra den klippehule stod han op – stenen blev væltet fra. Han lever." Han siger jo også: "På den klippe vil jeg bygge min kirke, og helvedes porte skal ikke få magt over den."

At være kristen er at leve på denne klippe og være hævet over alt andet her i verden. Det gælder når du er på dit studiested. Det gælder, når du er i din lejlighed eller hus. Det gælder, når du møder dine naboer. Det gælder på dit arbejde. Det gælder, når du handler i Netto. Det gælder, når du spiser i kantinen. Det gælder, når du lægger dine børn i seng. Det gælder, når du flytter i plejebolig. Det gælder, når nogen folder dine svage hænder og stryger dig over panden, fordi du er ved at dø. Det gælder, når de lægger dig i kiste og synger om Jesu opstandelse. Du er bygget på klippen. Du er hos Jesus Kristus. Du er sammen med andre kristne ligesom en by på et bjerg. Du er som et lys i en stage, der lyser for de andre i huset. Hvad præsterer du selv? Ikke ret meget. N år du er hos ham, bliver du det, han er. Som han er i verden, sådan bliver vi også. VERDENS LYS.

II.

MEN … Der er jo så meget, som du ikke er stolt af hos dig selv i dit kristenliv. Og der er meget i dine livsvilkår, som gør livet mørkt for dig. Du hænger med hovedet. D er ked af det. Du sørger. Og du har grund til det. Du hungrer og tørster efter retfærdighed. Du søger fred og fremtid, men oplever ikke, at det nytter. Det ser bare vanskeligt ud. Du oplever, at dit lys er ved at gå ud. Du oplever ikke, at du er en by på et bjerg, men i en dal. Er det ikke også sådan, at den kristne tro er på tilbagetog?

Jesus giver dig ret, og alligevel modsiger han dig. Han giver dig ret ved at beskrive os som syndere, som ængstelige og med lille tro. Men samtidig taler han til os, så lyset skinner. Han taler til os, så vi må gå rundt med det, man kalder for et ”saligt smil.” - Et saligt smil, et skævt smil, det er når ved noget, har noget, bærer på noget, som andre ikke lige ved. Det er ikke et almindeligt smil, det er ikke et ”lige” smil, som er indlysende. Det er et saligt og et skævt smil, som kræver en forklaring. Og det er, hvad Jesus giver os i ”saligprisningerne”:

Jesus beskriver sine disciple – også dig – i en svær situation i Matt 5,1-12: ”De fattige i ånden”, ”de, som sørger”, ”de sagtmodige”, ”de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden”, ”de, som forfølges på grund af retfærdighed”. Og siger til disciplene, at det er dem, han taler til: ”På grund af mig håner man jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på.” Her er ikke meget at smile af. Her sænker mørket sig. Er det ikke din situation nu og da? - Men Jesus er lige her hos os og siger: ”Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes.”

Nu må jeg smile! Smile skævt. Smile saligt. For det er jo sandt. ”Salige er de fattige” – uanset hvilken åndelig fattigdom – Himmeriget er mit – for Guds Søn er kommet – og han er her – ved sit ord. OG ved den hellige nadver. Så er jeg salig. ”Salige er de sørgende” – uanset hvilken sorg jeg har – han trøster mig. Ikke så alt ændrer sig, men så jeg kan se et lys og få håb. Ligesom Noas far fik trøst. Ligesom du kan trøste dit barn. Og ligesom andre mennesker holder om dig og trøster dig – fordi du ved, at du kan regne med dem – sådan trøster Gud dig. ”Salige er de sagtmodige” – hænger med hovedet – synes at det er svært. Men se, hvad du skal arve: Jorden. Se, jeg skaber nye himle og en ny jord. Der skal ikke være sorg mere, heller ikke skrig, eller gråd. Sådan bliver det en dag. Og i centrum står Lammet, Jesus Kristus. Guds Søn. I herligheden. Salige er de, som forfølges for Jesu skyld.”

Jeg hørte om det i tirsdags i København. En journalist fra dagbladet ”Dagen” i Norge fortalte, at hun havde mødt mange kristne i Syrien og Irak, som havde mistet alt – men de bar på smilet. En bilforhandler i Mosul. Han var meget rig. Havde solgt Amerikaner-biler og tjent rigtigt mange penge. Måtte flygte og efterlade alt. Blev så ringet op af en af Isis’ folk, som havde hans mobilnummer. Ringede fra hans kontor med pengeskabet, hvor der var 5 eller 10 mill. dollars fra hans forretning. Manden i telefonen tilbød: Du får alt dette, hvis du vil tilbede Allah og adlyde Muhammed. Men manden havde ikke overvejet tilbuddet, men svarede: ”Nej.” Og så viste journalisten et foto af ham, hvor han smøgede skjorten op. På armen var et tatoveret Kors. Og ved siden af stod tre andre mænd på ca. 50 år. Med opsmøgede ærmer og et skævt smil. De havde også tatoveret et kors. De tilhørte Jesus Kristus. De spredte lys. Midt afgudsdyrkelsens mørke.

Hun fortalte også om en anden mand , som var blevet holdt op og truet med en lang kniv. ”Træd på korset!”, blev han befalet. ”Ellers stikker jeg dig ihjel.” Og han frygtede for sit liv og trådte på korset. Journalisten fortalte, at manden var gået fri, men senere var flygtet og nu havde det meget svært på grund af sin fornægtelse. Han gik i kirke hver eneste dag for at få tilgivelse. Også det er lys! Her lyser tilgivelsen. Sådan som vi alle har Guds tilgivelse som vores eneste redning. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.”

III.

Vi lever i en tid, hvor mørket er over os. Det kan gribe os – vi kan blive deprimerede – den mørke tid kan være vanskelig. Da har vi så meget brug for lyset fra Evangeliet. Det lyser for os, sådan som Jesus lyste for disciplene på Bjerget. Hør dig salig. Hør evangeliet. Hør det var andre kristne. Lad en kristen smøge ærmerne op og vise dig korset. Lad en anden kristen fortælle dig, hvor hårdt han har brug for Guds nåde.

Vi lever også i en kultur, hvor ”mørket” er moderne. Jeg så i går om tale af Billedkunstneren Sidsel Carstens. Der stod: ”Dyk ned i mørket sammen med billedkunstneren SC og andre nattedyr og oplev ”Mørkets magi”. ”Mørket er over os. I denne visuelle fortælling kan du møde kunstneren SC, der har lavet et kollektivt videoværk til musik af Den Sorte Skole ud af fotos af mørket, som folk fra hele landet har sendt ind til DR.” Her er en række sætninger, tilsat de mange fotos fra natten: ”Mørket er fyldt med dæmoner. I mørket udlever vi vore lyster. I mørket møder vi os selv. Mørket er overnaturligt. - I mørket tænker vi store tanker.”

Jesus siger ind i vort mørke: ”Jeg er verdens lys. Den som tror på mig skal ikke vandre i mørke men have livets lys.” Her afsløres vore synder. Her tilgives vore synder. Her er håb – midt under forfølgelse. Sådan er Ordet – Guds ord – vores redning. I lyset må vi bekende, at vi i mørket udlever vore lyster. I lyset møder vi Jesus Kristus. I lyset møder vi ikke det overnaturlige, men Skaberen og Frelseren og livgiveren. I lyset læser vi Guds store tanker – og når vi husker dem, kan de hjælpe os i mørket. Sådan finder vi vej gennem mørket. Hos Jesus Kristus, som er verdens lys. Derfor er du, som er døbt gror på Jesus, salig. Og du er sammen med alle de andre verdens lys, som lyser, fordi I sammen er hos Ham. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 11.11.2016. post@vivit.dk