Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener - Søg en prædiken

Salige er ...

De saliges søndag (Alle Helgen søndag), 3. nov. 2019 i Kbh og Aarhus. LGJ.

Salmer: 227, Ef 3,20-21, 661, Jeg løfter op til Gud min sang, Guds nåde vær med alle

SALIGE er …

Matthæus 5,1-12 (læses i løbet af prædiken)

Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:

Hvorfor kom de hen til ham? Og hvorfor samles vi i kirke? For at høre på Jesus og lære af ham. Mange var forinden blevet døbt i Jordan-floden og havde fået tilgivelse. (Matthæus 3). De havde bekendt deres synder. De havde indrømmet – tilstået – og var blevet reddet med Guds tilgivelse. Døberen havde fortalt dem om Messias, som skulle komme. Og de hørte ham sige om Jesus: ”Se, Guds lam, som bærer verdens synd!” Jesus blev deres redningsmand.

Når man bliver døbt til at tilhøre Kristus, er det typisk at man spørger: ”Hvad skal jeg bruge mit liv til? Fortæl mig det!” Den døbte får brug for hjælp til at leve det gode liv som Guds barn. Derfor kom disciplene hen til Jesus. Og han fortalte dem det. Men ikke som andre lærere og profeter gjorde.

1.

Jesus siger som det første: ”Salige er de …”

Han begynder ikke med at sige, hvad disciplene skal, men hvad de er. Det, du er, kommer altid før det, du skal. Hver morgen, når du vågner, er du noget. Når du er døbt og har fået tilgivelsen fra Gud, er du SALIG. Og det betyder: Lykkelig, rig, heldig, ja i den bedst tænkelige situation overhovedet. Din fremtid er sikret. Der bliver sørget for dig. Gud er din SKABER. Jesus er din HERRE og REDNING. Du kigger på dig selv og tænker, at disse ord ikke passer på din virkelighed sådan en mandag morgen. For du føler dig fattig, du sørger og er modløs. Og du længes efter retfærdighed og hjælp. Der er så meget, du behøver. Hvordan kan han da sige, at du er salig? Han ved jo ikke, hvordan jeg har det? - Men når vi hører efter, mærker vi, at han ved det hele. Og for at du skal vide, at han kender dig og elsker dig, kommer han dig i forkøbet og fortæller, hvad det er du føler og ser: fattigdom, sorg, ringe mod, sult og tørst efter noget, du ikke har.

"Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.”

Det var jo, hvad Jesus havde prædiket forinden: At Himmeriget er kommet nær! (Matt 4,17). Guds rige er kommet. For Jesus er kommet. Gud er blevet menneske. Han er er din bror. Du er fattig i dine tanker og har dårlige tanker. Men Gud er dig helt nær, så du kan fortælle ham det i bønnen. Og da bliver hjertet lettet. Han er din Far, som viser omsorg og tilgiver. Det gør dig rig. Derfor er du SALIG! Jesus er din redning, Han er hos dig i dit hjerte. Han døde for dine synder og han opstod fra graven og lever hos os. Usynligt. Så er vi salige!

”Salige er de, som sørger, for de skal trøstes.”

Nu fortæller han os, at han også godt ved, at vi sørger over så meget vanskeligt i livet. Over os selv, over noget, der er gået galt i vore børns liv eller vore forældres liv eller i en vens liv. Vi sørger over ting, der sker i verden. Og vi kan ikke trøste os selv. Ingen kan. Vi kan kun kræve af andre og bebrejde os selv. - Men du skal trøstes. I dag bliver du trøstet af en, som tror på Jesus og læser fra evangeliet for dig. Du skal trøstes, fordi du hører, at alt bliver godt en dag. Og allerede nu får du tilgivelse.

”Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden.”

Jesus ved også, hvordan du kan miste modet og gå rundt med et ”sagte” mod. Du siger ikke så meget. Du ved ikke, om du tør leve. Du ved heller ikke, om du tør dø. Men hør: Du og alle andre, som er døbt og tror på Jesus Kristus, skal arve jorden. Han lover dig, at du snart skal leve i en fuldkommen verden, nemlig efter opstandelsen på den yderste dag. Når vi tænker på det, så er vi SALIGE. Og engang bliver vi det for evigt og altid.

”Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes.

Det er det sidste, Jesus nævner, at du mangler: Retfærdighed. Du hungrer og tørster efter retfærdighed. Du kan se, at andre ikke er, som de bør være. Verden er dårlig. Men det er du også selv. Og det er det værste. Men Jesus er død på et kors for dig. Og han kommer med kærlighed og gør dig retfærdig med sin tilgivelse. Derfor er du salig! Ikke fordi du bilder dig ind, at du er retfærdig, men fordi du blev døbt og blev renset fra alle dine synder. Du blev iklædt hans retfærdighed. Og han er hos dig.

2.

Nu fortsætter han med at nævne, hvad du som kristen er og har og allerede er i gang med at give videre til andre. Og han viser, hvorfor du er salig, mens du gør alt det, du gør.

”Salige er de barm-hjertige, for de skal møde barm-hjertighed.

Du vil gerne hjælpe andre og vise godhed og mildhed. Er det grunden til, at du er salig? Nej, heldigvis. For vi er jo ikke så barmhjertige, som vi burde være. Jesus begrunder jo ikke, at vi er salige med, at vi viser barmhjertighed, men med at vi skal møde barmhjertighed. Vi vil møde barmhjertigheden hos andre mennesker og hos Jesus Kristus og vor Gud og Fader. Derfor er du salig. Derfor skal du også blive ved at have et hjerte for den fattige og ikke være hård. Gud er jo mild og god mod dig.

”Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.”

Er det noget, du er? Ren i hjertet? Jo, det er du jo, fordi Gud har tilgivet dig i dåben. Du bekender dine synder for Gud, og han tilgiver. Sådan er dit hjerte rent. Du gemmer ikke noget for Gud. Du snyder ham ikke, og det kan du jo heller ikke. Dit hjerte er åbent for ham. Begrundelsen for, at du er salig, er, at ”du skal se Gud”. Du skal se ham i hans kærlighed og nåde. Du ser Jesus i hans godhed. Du tror på ham, at han virkelig hjælper dig. Derfor er du salig. … Det er derfor jeg læser i Bibelen. Der ser jeg Guds gerninger, alt, hvad han gjorde og stadig gør for mig.

”Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.”

Jesus nævner en ting mere, som hans disciple gør. De stifter fred. De skaber ikke splid og ødelæggelse, men kommer med fred fra Gud. Det er freden, de har fået af Jesus, med hans tilgivelse og nåde. Den fred er også din ved dåben og troen. Når du møder andre mennesker med denne fred, vil de forstå, at du er Guds barn. Du må jo have en meget god far, siden du kan stifte fred midt i ufreden. Årsagen er ikke, at du er bedre end andre, men at du har Gud som din Far. Og du bad i morges til ham: ”Fadervor, du som er i himlene. Giv os i dag vort daglige brød …” Derfor deler du dit brød med andre. Du er Guds barn, og andre vil kalde dig, hvad du er. Og vigtigst af alt: Gud kalder dig for sit barn. For det er, hvad du er.

”Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres.”

Jesus nævner en ting mere, som er meget besværlig. Og det passer dårligt til at være glad og salig. Disciplene ville blive forfulgt at andre, hadet og mishandlet, fordi de troede på Jesus som Messias. Andre ville ryste på hovedet og blive vrede, når de forkyndte evangeliet om Jesus. Det hører med til at være salig. Kristne har en Herre, som er ilde set i verden – indtil de lærer ham at kende. Han er Himmerigets herre. Og har vi ham, da hører vi hjemme i Himmeriget, både mens vi lever her på jorden, og når vi dør.

”Salige er I … når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på.”

Her til sidst mærker vi, at det, Jesus har sagt, ikke kun var til andre, men til os. ”Salige er I”. Det alt sammen passer på dig, som jo mærker, at det er svært at være kristen. Men det er jo langt værre ikke at være det og ikke have Jesus som Herre og Frelser. Andre behøver, at vi tror og bekender Evangeliet for dem.

”Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.”

Jeres løn. Hvad slags løn kan det være: Løn efter fortjeneste, for du var så god? Nej, ”gratis-løn”, løn, fordi han var så god en Herre, ”nådeløn”. Han betalte for dig. Den løn fortæller Jesus ofte om i evangelierne. Fx i lignelsen om daglejerne, som alle fik samme løn, uanset om de havde arbejdet hele dagen eller blot en time.

Jesus holder også i dag denne prædiken til os, at vi ser SALIGE. Og det blive langt bedre, når vi skal se ham, som han er i himlens herlighed. Han er vores bedste ven, vor Frelser og Herre. Han giver os en salig opstandelse, når han kommer anden gang. Vores nådeløn er stor i himlen. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk