Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener - Søg en prædiken

”I er verdens lys!”

Prædiken på reformationsdagen 31.10.2020 og Alle Helgens søndag 1.11.2020 (LGJ)

Evangelium: Matthæus 5,13-16
I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.

I. Mørke i verden

Det er mørkt på alle helgen søndag. For vi tænker på vore kære, som ikke er mere. Det kan blive mørkt, når vi tænker på dem, på grund af savnet. Døden kan gøre det mørkt for os.

Vi kender også til mørke hos os selv. Mørke i form af ensomhed, skyld og skam. Der er et stort mørke, hvor der er mennesker. - Det kan være en dreng i din skoleklasse, som har oplevet noget mørkt og trist i sit hjem. - Det kan være en ung, der er bange og ikke kan se, hvor vejen går rent moralsk. - Det kan være en ung voksen, som mærker, hvor svært det er med familie og børn, enten fordi man er alene, eller fordi man oplever mørke og svære dage i sit ægteskab. - Eller det kan være en anfægtet og bange kristen, som har mange nederlag. Og disse nederlag er som et mørke, der omslutter og ikke er til at oplyse.

Så kan vi måske forsøge at glemme det ved at gå en tur på strøget og se reklamer og alle denne verdens herligheder, som vi kan købe. Reklamelys, som kalder på os, for at vi skal købe og forbruge. Verdens lys. Fristelser, som lyser op og drager os. Rigdom, sexuelle nydelser, ære, forbrugsgoder. Men der er ingen varme. Og det slukkes og lader os alene i mørket med os selv og vore ting – og vore svigt og skyld. Alene under dynen. Alene i novemberregnen. Alene i døden. Det er mørkt. Verdens lys - nej det er ikke noget at stræbe efter.

II. Lys fra Evangeliet

Ind i dette mørke i døden og midt i livet lyser Jesus Kristus. Matthæus fortæller før vort evangelium i dag: Det folk, der sad i mørket, har set et stort lys, og de, der sad i dødens land og skygge, for dem brød lyset frem. Fra da af begyndte Jesus at prædike: «Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!» (Matt 4,16-17 D92). Ligesom ingen af os er herre over solens lys, men må vente, til det bryder frem, sådan også med Guds Lys med frelse og håb. Det kommer, når Gud lader det bryde frem for os. Og det gjorde han, da Jesus kom og prædikede: “Salige er de fattige! For himmeriget er deres. Og salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Og salige er dem som forfølges for mit navns skyld, for Himmeriget er deres.” Jesus lyste ind i deres mørke. Nu blev der lyst.

Og de vendte sig om til lyset – til tilgivelsen – til ham – til Frelseren. Ligesom lyset får os til at vende os om fra mørket og gå efter lyset, sådan er det med evangeliet. Det omvender os.

Jesus taler Himmeriget ind i vores fattigdom og sorg. Jesus siger, at himmeriget er vores, også når vi møder modstand pga troen.

III. De var verdens lys!

Og da siger Jesus dette underlige til sine disciple: ”I er verdens lys!” De var verdens lys. De fortælle jo evangeliet i de 4 evangelier og i Apostlenes Gerninger og i brevene og Joh. Åbenbaring. De forkyndte om ham, som er verdens lys. De fulgte ham. Ligesom også kristne op igennem kirkehistorien gjorde det. De bragte det videre til de slægter, som kom efter dem.

Her er to eksempler fra Gl. Testamente:

* Job i det gamle testamente. Job blev ramt af sygdom og mange lidelser. Gud tillod det, ligesom han også tillader at vi oplever lidelser vores liv. Job sagde i sin dybe smerte: Gid den dag, jeg blev født, var slettet, den nat, da det lød: En dreng blev undfanget! Lad den dag tilhøre mørket, Gud i det høje skal ikke spørge efter den, lyset ikke skinne over den. Her er mørkt, fortvivlende mørkt. - Kender du det, tusmørket, når solen er ved at gå ned - når det er ved at sortne omkring dig (Job 3). - Alligevel var og er Job verdens lys, et lys i verden og for verden: ”Dog jeg ved, at min genløser lever, til sidst skal han stå frem på jorden. Når min hud er skrællet af, når mit kød er tæret bort, skal jeg skue Gud. Ham sal jeg skue …” (Job 19,25-26). Job blev et lys i verden, et lys for verden.

* Jeremias i Klagesangene: Han lader mig sidde i mørke om dem, der for længst er døde. Han har spærret mig inde, jeg kan ikke slippe ud, han har lagt mig i tunge lænker. Selv når jeg skriger om hjælp, afviser han min bøn (Klag 3,1-2). Det er det samme menneske, som også synger: ”Men Herrens troskab er ikke hørt op, hans barmhjertighed er ikke forbi, den er ny hver morgen, din trofasthed er stor. For Herren forstøder ikke for evigt. Han forbarmer sig i sin store troskab” (Klag 3,22-23.31-32). Sådan et menneske lys for verden, verdens lys!

Og i Nye Testamente. Paulus skriver i 2 Korintherbrev, at han oplevede et stort mørke og bad Gud om hjælp. Da svarede Gud ”Nej” – og tilføjede: «Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.» Og Paulus fortæller, at det blev hans trøst: Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. 10 Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. (2 Kor 12,9-10).

Vi tænker også på reformationstiden, hvor de kristne var i knæ – ved at gå under. Truet af falsk lære om gerninger. Kirken var truet med undergang. Men da så nogle Evangeliets lys og satte det på en lysestage. Vi tænker på Martin Luther og andre. De oplevede undergangen. Luther sang: ”Og tager de vort liv, gods ære barn og viv, lad fare i Guds navn, dem bringer det ej gavn, Guds rige vi beholder!” Hvor fik han denne trøst og dette håb fra? Fra Jesus Kristus.

Det siger Jesus jo i Matt 5,1-12: "Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er dem, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er I, når man forfølger jer og lyver jer alt ondt på, for Himmeriget er jeres.”

Jesus gør os salige, os, som ellers er usalige, bedrøvede, fattige, uretfærdige og forfulgte pga troen. Salighed til dig, fordi du er døbt og er iklædt Jesus. Salig, fordi Jesus har givet sig selv til os. Salig, fordi Jesus er kommet til os vores mørke med sit lys. Salig, fordi vi skal opstå fra graven, som han opstod.

Sådan bliver der lys i lidelsen. Sådan bliver der lys i skylden og skammen. sådan bliver der lyst i døden: på grund af Jesus. Den, der vandrer i mørket og ikke ser lys, skal stole på Herrens navn og støtte sig til sin Gud (Es 50,10). Siger jeg: "Mørket skal dække mig, lyset blive til nat omkring mig", så er mørket ikke mørke for dig, natten er lys som dagen, mørket er som lyset (Sl 139,11-12). Jeg bor i mørke, men Herren er mit lys. Jeg har syndet mod Herren og må bære hans vrede, indtil han har ført min sag og skaffet mig ret; han vil lede mig ud i lyset, så jeg ser hans retfærdighed (Mika 7,8-9).

IV. Guds ord er et personligt lys

Gud giver os lys ved Evangeliet om Jesus Kristus! Og det fortælles så klart og personligt i Sl 119,105: "Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti." Guds ord er et personligt lys for din fod på din sti. Ikke et alment lys, et lys andre steder, men et lys på min sti og for min fod, når vi hører det. Det er, som når en trofast far tager sit barn ved hånden og tager barnet med i en situation, hvor barnet ikke ellers kunne klare det. Vi ser Guds hjælp i ordet. Du ved, at han også vil hjælpe lige nu – og også i morgen. Der er lys nok til dig for i dag. Du får frimodighed. Du løfter hovedet. Du giver ikke op. Du ved at du er tilgivet. Du ved, at alt, hvad der sker, er ledet og styret af Gud. Han lader det hele virke sammen til gavn for sine børn. Derfor fort­sætter du, selv om du ellers havde tænkt, at du var nødt til at give op. Du er Guds kære barn.

Guds ord trænger ind gennem alle sprækker og fylder dig med håb.

V. I er verdens lys

Og nu siger Jesus: "I er verdens lys!" I bærer nu lyset med jer i verden. Mit lys. Ordets lys. Trøsten. Tilgivelsen. Barmhjertigheden. Håbet. Kærligheden. Det betyder så ikke, at I i jer selv er lyset. I jer selv var der jo mørke. Men Jesus er jeres lys og lyser for jer, så I har håb. Og dette håb er som by, der ligger på et bjerg. Man kan ikke skjule denne by. Det er åbenlyst for andre.

Selv mærket vi stadig mørket, fordi vi er fattige, sørger og er forfulgte. Men Jesus siger hele tiden til dig: "Salige er de fattige i ånden." "Salige er I når I er forfulgte for min skyld" og "I er verdens lys". Lyset kommer stadig væk fra Jesus. Hemmeligheden bag det lys, som kommer fra en kristens tro er, at hun og han holder fast ved Livets ord: ”I stråler som himmellys i verden 16 og holder fast ved livets ord” (Fil 2,16).

Og Salme 23: Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. (Sl 23,4). Der skinner et stærkt lys fra denne hyrdesalme. Og de, som har sunget den for andre, de har lyst op og opmuntret andre, selv om de selv følte sig på vej gennem mørkets dal. Hyrdens ord og hans stok og stav. Det kan vi jo også læse som sakramen­terne, hvormed han hjælper og trøster os.

VI. Afslutning

Sammen med frelsen og nåden giver Gud os den ekstra nåde, at han tager os i sin tjeneste på denne dag, hvor vi mindes vore afdøde. De måtte gennem mørkets dal. Vi savner dem. Men vi ser hen til Jesus, som har lovet, at være deres lys i evighederne evighed, ligesom han var deres frelser her i livet. Det lys er blevet vores lys. Det vil vi lade skinne for menneskene, når vi synger om Jesu opstandelse og det evige liv. Det er de gode gerninger, som verden har brug for, så de kan tro på Gud og prise ham som deres far. Amen

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk