Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener

13

15

Hvad sker der i dåben?

Fastelavn søndag 14.2.2021.
Aarhus. Leif G. Jensen

Salmehæfte med bøn og læsning

Evangelium: Matthæus 3,13-17
Da kommer Jesus fra Galilæa til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde: "Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig?" Men Jesus svarede ham: "Lad det nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed." Så føjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due og komme over sig; og der lød en røst fra himlene: "Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!"

1. Vand i hverdagen og i dåben

En dansker bruger ca. 50 m3 om året. Prisen er ca. 70 kr. pr. m3. Det er 3.500 om året eller 10 kr. om dagen. For at vaske hænder, tage brusebad, lave mad, vaske tøj … Det samme som en cola eller et marcipanbrød koster.

- Vi kan undvære cola og marcipanbrød. Men ikke vand. Rent vand – der er helt fantastisk at vi har det. Ingen kan leve uden!

Jesus har valgt at bruge vand, når gør det første og største, som kan ske med os: nemlig i DÅBEN. ”Gør alle folkeslag til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn!” Det betyder: ”Sæt den treenige Guds navn på mennesker, så de kan blive mine – vende sig til mig – få tryghed, tilgivelse og frelse.” Og han sagde samtidig: ”Og lær dem at holde alt det, jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”

- Kan vi undvære det vand? Kan vi undvære at lære det, Jesus har befalet os?

Nej, men det er ligesom med vandet i hverdagen: vi tænker ikke så meget over det, men vi klarer os ikke uden. I dåben satte Gud sit navn på os, der er døbt. Vi tilhører ikke os selv, men ham! Universets skaber og herre er vor Far! Og Ham, som lod sig føde for at være hos os, Guds Søn, gik i døden for os og opstod fra graven for at give os evigt liv. Og Helligånden, som gør hjerterne levende ved evangeliet. Dåbens vand og Guds ord!


2. Dåb i Jordan-floden

Evangeliet tager os med til Jordan. Her kom mange mennesker ud fra hele Judæa. Virkelig mange. Ud til den underlige Johannes, som ikke havde nogen familie, ikke havde noget almindeligt arbejde. Men han havde noget, som Guds folk havde længtes efter i flere hundrede år: Han var profet. Han fortalte om Frelseren. Og han fortalte dem om deres liv, så det gjorde ondt helt ind i samvittigheden. De blev klar over, at de havde brug for tilgivelse. Og de hørte, at nu kom Frelseren snart!

Det har vi også brug for. At høre Guds ord. At der er håb for os, som har skadet, svigtet, misundt, levet uden Gud, gjort os til vore egne herrer, været ved at give helt op. Åh, hvor vi har brug for en profet. For Guds Ord - at høre det og at lære det.

Johannes døbte med omvendelsesdåb til syndernes forladelse. Det var deres redning. De ventede på Frelseren! Og Johannes sagde, at han var nær! Johannes fortalte, at Herren kommer! Gud selv. Og så kom han: Jesus. Han er Herren! Frelseren.

Han kommer også til os om søndagen efter sin opstandelse og Himmelfart. I dag!


3. Jesus dåb

Og herude ved Jordan skete så det mærkelige, at Jesus bad Johannes om at døbe ham. Jesus, som var uden skyld og synd, Jesus, som skulle hjælpe alle os andre og frelse os, han ville døbes. - Men Johannes sagde: ”Nej, Jesus! Hvorfor skulle jeg døbe dig? Det er dig, der skal døbe mig! Det er ikke dig, men mig, der har brug for tilgivelse.” Og det var rigtigt nok.

Hvorfor skulle Jesus da døbes? Jesus siger det sådan til Johannes: ”For sådan bør vi opfylde al retfærdighed!” Retfærdighed består af to ord: RET og FÆRDIGHED. Vi bruger ordet færd om en rejse: En færd. Vi taler om at færdes, dvs. færdes i skoven, på vejen. Ret­fær­dighed er, at man færdes på den rigtige måde: At du lever som du skal, at du tænker, taler og handler ret. Det skal vi. Det skulle de, der blev døbt i Jordanfloden. De var skyldige, urene, uretfærdige, syndere. Ude i den flod var de renset for al uretfærdighed og havde fået tilgivelse. Ved profetens ord og ved dåbens vand.

Hvad mon der sker, hvis Jesus går ud i det vand og er midt i den skyld og synd, som alle disse mennesker har indrømmet, at de havde? Hvad sker der mon? Himlen åbnede sig over ham. Helligånden kom over ham som en due. Og Faderen sagde: Det er min elskede søn. I ham har jeg velbehag. Jesus begyndte sin frelsergerning for os – han færdedes ret, rigtigt, på den rette måde, sammen med toldere og syndere, spedalske og døende, børn og gamle. Han er vores fantastiske frelser.

4. Dåben giver os tre ting

Og der sker noget stort og livsafgørende for os, når vi døbes: Himlen åbnes, Helligånden kommer ned over os, og Gud siger til dig: ”Du er mit elskede barn, dig holder jeg uendeligt meget af!”

1) Himlen åbnes også over alle, som bliver døbt. Du får Fadervor i dåben, så du kan bede til Gud. Bede om alt. Himlen er åben! – Du mærker det måske ikke så meget i hverdagen. Ligesom du heller ikke tænker over, hvor stort og godt det er, at du har rent vand i hanen. Men himlen ER åben. Du må bede!

2) Helligånden kommer ned over dig! Han fortæller dig om Jesus. Han gør Jesus levende for dig. Der står jo om dåben, at alle dem, som er døbt, at iklædt sig Kristus Jesus! (Gal 3). Du kommer ud af dåben som et retfærdigt menneske, fordi Jesus er hos dig, og du er i ham.

3) Og Gud siger: ”Jeg holder uendeligt meget af dig! Du er min søn og datter. Og jeg er din Fader.” Ligesom du bliver vasket hver dag – og måske ikke rigtig mener, at du har brug for det – og ikke skønner på at du kan – sådan må du lade Ordet fra Gud risle hen over din krop og sjæl, vaske dig i det, nyde det, høre det. Dele det med andre.

Og alt det stammer fra Ham, som blev døbt i Jordan og som har givet os dåben. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk