Al, alt og alle

Læseprædiken til trinitatis søndag (II) ved pastor Leif G. Jensen
Salmer: 312 - 380 - 276 - 405 - 54
Skriftlæsninger: Es.49,1-6; Ef.1,3-14; Matt.28,16-20

Matthæusevangeliet 28,18-20

Da trådte Jesus frem, talte til dem og sagde: "Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden! Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende!"

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Fader, og fra Jesus Kristus, vor Frelser! Amen.

Alle dage

Du slæber meget med dig gennem livet. Dine anlæg, din familie og dit legeme. Det er dit, hvad enten du vil ha' det eller ej. Og som barn og ung fik du meget andet med i livets rygsæk, som også følger dig livet ud: Opdragelse og uddannelse; valg af arbejde og ægtefælle. Omgangskreds.

Men det vigtigste og bedste, som kan følge dig livet igennem er JESUS, Guds Søn. Men hvem gælder dette for? Hvem har lov at tro og stole på, at JESUS er hos ham alle dage? Det ser vi af Jesu ord: Dem, som er døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og som har lært Jesus at kende. Med andre ord gennem dåb og oplæring i troen. I dåben blev korset tegnet over din pande og dit bryst til et vidnesbyrd om, at du skulle tilhøre den korsfæstede og opstandne Jesus Kristus - alle dage. Det er hans løfte! I gode og onde dage, i lykke og ulykke, når du har arbejde, og når du er arbejdsløs, når du har venner, men også, når venner har vendt dig ryggen og du ingen har, som forstår dig. Han har lovet det i sit hellige ord: "Han har selv sagt: 'Jeg vil aldrig slippe dig og aldrig forlade dig' - hvorfor vi frimodigt kan sige: 'HERREN er min hjælper, hvad kan et menneske gøre mig?'" (Hebr.13,5b-6). "Fader og moder forlod mig, men HERREN tager mig til sig" (Sl.27,10). Og han siger det til dig personligt, hver gang han indbyder dig til den hellige nadver. For her er han sandt og virkeligt til stede hos dig med sit legeme og blod under brød og vin. Så gælder det altså enhver af jer, som er døbt og klynger sig til Herrens løfter: "Se, jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende!"

Al magt

Nu siger han til dig: "Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden!" Magt! Det er jo, hvad vi alle stræber efter. Magt til at klare hverdagen. Et godt hoved, godt helbred og et godt udseende kan bringe dig langt. God planlægning - de rigtige valg - de rigtige venner og forbindelser - det giver os magt og indflydelse på vor hverdag og vor fremtid. Flid og målbevidsthed, det tæller! "Mennesker kan, hvad de vil!" Vi hører det sagt af og til, og det lyder til tider, som om det kunne være sandt. Den, som er ligeglad og doven opnår jo ingenting, mens den flittige ikke så sjældent når de mål, han har sat sig. - Men her skal vi passe på. For der er også fra en anden side tilbud om at få hjælp fra en magtfuld person: Fra denne verdens fyrste, Djævelen. Hvor nær denne fare er, ser vi i Jesu fristelse i ørkenen. Her afslørede Djævelen sig, da han på et meget højt bjerg viste Jesus alle verdens riger og deres herlighed og sagde: "Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig!" Her har du hemmeligheden bag det meste af det, som man kalder for succes! Det meste er bogstaveligt talt succes "ad helvedet til". For hvor er Gud i menneskers succes og lykke? Hvor er Gud henne i dit liv, når alt går glat for dig? Hvor er kærlighedens bud? Hvor er tilbedelsen af Skaberen? Hvor er gudstjenesten? Hvor er dit offer til Guds rige? Derfor har det desto større betydning, at vi får lov at høre fra Jesus, at han har al magt. Han træder frem og åbenbarer for os, hvem det egentlig er, der regerer: Det er ham, som døde for os; det er ham, som hengav sig for verden. Så ved vi, at han bruger sin magt i kærlighed. Han deler sit liv med os. Når du er døbt og tror på Jesus, afhænger livet altså ikke længere af din egen magt. For når du følges med Ham, som har al magt i Himmelen og på jorden, da afhænger alt jo i stedet af Ham og af dit forhold til ham. Så behøver du ikke at bekymre dig for, hvordan det skal gå. Han har omsorg for dig. Så gælder det altså nu om at lære JESUS bedre og bedre at kende. Og da bliver livets sejre ikke til personlige egoistiske sejre, men til tak og lovsang hos Gud. Og her bliver livets nederlag ikke så store, at du behøver at give op. For Jesus har al magt. Og han er hos dig. Alle dage.

Alle mennesker

Nu taler han til os om alle mennesker på vor jord og siger: "Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple!" Så har også du her - sammen med dine medkristne i din menighed - fået kaldet til at gøre andre til Jesu disciple. For hvis du ikke kan leve uden JESUS, hvordan skulle så andre kunne undvære en sådan Herre og Frelser! Alle folkeslag! Hvilket stort kald! Vi behøver blot at tænke på vor egen by og vort eget land. Det kan allerede tage pusten fra os. Der er uendeligt meget at gøre. Derfor går det os let, som når der er indsamling til hungerramte i et fjernt land. Vi får ikke altid givet noget, og det, vi giver, er blot en brødsmule i sammenligning med nødens størrelse. Vi føler, at det var lettere, hvis der blev ringet på vor dør, så vi personligt kunne tage os af et medmenneske. Men sådan behøver vi ikke at føle overfor missionsbefalingen. For Jesus giver os en klar anvisning: Han siger: "... idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer." Nævn barnets navn i kirken - ved døbefont - og lad den treenige Guds navn blive nævnt over barnet. Det er mission. Og derpå har du og menigheden en livslang opgave, som ligger lige for: Oplæring af den enkelte døbte. I, som har børn, har dette kald til at drive mission og gøre mennesker til disciple hos Herren Jesus. Og hvad den ydre mission angår, så kan vi også få hjælp til at kende missionærer - og vide om den konkrete situation et sted. Så er opgaven givet: at støtte med pengegaver og forbøn. Og på samme måde i vort eget land. Jesus kalder os direkte til at støtte kirkens arbejde med vores forbøn, med personlige ofre og med økonomiske gaver. Læg også mærke til, at Jesus ikke giver denne befaling til dig privat, men lader den lyde ind i det lille fællesskab, du lever i: nemlig din menighed. Derfor står vi ikke alene, hverken overfor alle folkeslagene i vores ydre mission eller overfor vantro mennesker i vort eget land. Ligesom de første disciple havde Jesus og hinanden, sådan har vi Jesus og hinandens trøst og opmuntring. Så lad os give agt på hinanden og sammen være med til at opbygge Herrens legeme ved den kraft, Gud giver hvert enkelt medlem. Vi behøver hinandens vidnesbyrd om, at JESUS KRISTUS har al magt og er med sine dyrt købte disciple alle dage. Det giver os glæde og vished. Her er kraften til at bære evangeliet videre ud til andre. Amen!

Den evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på nettet 2001. Rettet 30.03.2004