Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener


16


Se, din konge kommer til dig!

Prædiken til palmesøndag 2021. LGJ

Matthæus 21,1-9
Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: «Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.» Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!

 

Dengang i Jerusalem og i dag hos os

Søndagens evangelium er en beretning om, hvad der skete! Fortalt af et øjenvidne. Gud har grebet ind til vor frelse ved selv at komme til os. ”Se, din konge kommer til dig!” Forrige søndag hørte vi, at han blev undfanget af Helligånden. Han kom fra herlighed til ringhed for være hos os. I dag hører vi, at han kom til Jerusalem som Konge og Frelser.

Det, der skete dengang er baggrunden for, at det også sker hos os denne påske og hver søndag, når vi samles: For i påsken indstiftede Jesus et måltid, som han sagde skulle gentages til, indtil han kommer 2. gang ved tidernes ende. Den hellige nadver.

Derfor sang vi: ”Her er han, som vil favne dig med sin kærlighed, her er han, som vil gavne dig med sin blodig sved.” ”Her er han som vil bære en tornekrans for dig, her er han som skal være din drot evindelig”.

Ved indtoget i Jerusalem bad han to af sine disciple forberede indtoget i Jerusalem ved at hente æsler. Og det var underfuldt, at han forudså det hele – og at han sådan kom ind i Jerusalem, som profeten havde forudsagt.

Når han drager ind hos os søndag efter søndag, har han også bedt nogle om at forberede noget: Et alter med blomster og vin og brød. Salmer, der skal synges. Rengøring af vor fine kirke. Åbne døre. Og indbydelser til at være sammen og høre hans ord. Sådan kommer han til os.

 

Det første er, hvem JESUS er for os, og hvad han gør for os

Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Bet­fa­ge ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted. - De skulle til Jerusalem sammen, Jesus og disciplene. At være kristen er at være sammen med KRISTUS og sammen med andre kristne.

... og han sagde til dem: «Gå ind i landsbyen herover­for, og I vil straks finde et æsel, … » Han ser et æsel inde i byen, selv om han ikke har været der endnu. Han ved at det står bundet med sit føl. Han ser at der kommer en mand som spørger, men også at manden vil låne sit æsel ud, når de fortæller, at HERREN har brug for det. - Her hører og mærker disciplene, at Jesus er HERREN. ”HERREN”. Det er Guds navn i Gamle Testamente. Han forudser alt!

Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. - Det var forudsagt af profeterne. Se, hvordan Guds løfter bliver opfyldt, et efter et. Og her kaldes Jesus ”Zions konge”. Vi hørte det jo i søndags: Englen sagde til Maria: Han skal være konge til evig tid.

Jesus forudså mere end det med æslet, nemlig også, hvad der ville ske med ham i påsken: Jesus havde forinden fortalt sine disciple: ”Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om Menneskesønnen, skal opfyldes: Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham; de skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå.” (Luk 18,31-33). Det sang vi også om i 150v1-2: Se, hvor nu Jesus træder hen til den morderstad, enddog man ham bereder så grumt blodebad. Han vil ind i byen selv om der venter ham lidelse og død, ja, netop fordi der venter ham lidelse og død. Han skuer det nøje. Enddog med guddomsøje sit fængsel kors og nød, forud han skuer nøje, ja, ser sin visse død.

Når vi forudser fare og lidelse, er det naturligt for os at vælger en anden vej. Anderledes med Jesus: Dog vil han fri i sinde mod sine fjender gå, han ved han skal dem binde og evig sejr få. Men hvordan kan man binde fjender, som vil slå ihjel? Er det ved at komme dem i forkøbet, aflure dem og forhindre, at det lykkes dem at udføre det forfærdeligt. Nej! Jesus gør det mod­satte: Han lader dem gøre det, udføre blodbadet. Han bliver bragt som offer for deres synder, så Gud kan tilgive fjenderne! Os!

Her er han, som vil favne dig med sin kærlighed, her er han, som vil gavne dig med sin blodig sved.” Jesus slår ikke først, men tager sine fjender i sin favn. Profeten siger det sådan: ”Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel.” Mens han bliver korsfæstet, bærer han deres synder. Sådan favner han os i sin kærlighed og gavner dem med sin blodig sved. Jesus Kristus ser alt – forbereder alt – og har al magt. Og samtidig er han afmægtig og sagtmodig og svag. Kan du modstå hans kærlighed? Det er ikke let at afslå hans kærlighed! - Det er det første og vigtigste i evangeliet: Hvem Jesus Kristus er for os, og hvad han gør for os.

Det andet er, hvem vi er for ham, og hvad vi kan gøre for ham.

Hvad var disciplene og folkeskaren for Jesus? De var elskede! Han gjorde alt for dem. Og de troede på ham. Hentede æsler og brugte, hvad de havde, så de kunne ære og takke ham: deres klæder og palmegrene. Det blev en herlig dag.

Jesus er også vores Herre. Vi blev hans i dåben. ”Alle I, som blev døbt til Kristus, har iklædt jer Kristus!” Du er ved tro og dåb hans kære discipel. Det er vi for ham.

Og hvad kan vi så gøre for ham? At hente æsler til Jesus i dag er at arrangere en lille andagt på 5-7 minutter i hverdagen og en gudstjeneste om søndagen. Ligesom det egentlig var let og enkelt at hente æslet og føllet, fordi Jesus havde forberedt det hele, sådan er egentlig også enkelt at holde andagt. En salmebog, en bibel eller børnebibel, måske et lys, der bliver tændt, stilhed, elektronik, som bliver lagt væk imens. Bede til ham, som nu kommer til dig. Han rider nu ind i dit hjerte og i de andres.

De lagde deres kapper på æslet. Og Jesus red ind og de fulgte med. Han vil også ride ind hos os, ind i vor kirke, ind i vores familie, ind i vore hjerter. Det er ikke vanskeligt, fordi han jo har fortalt os, hvad vi skal gøre: Læse Skriften, synger Salmer, forberede brød og vin, døbe og oplære. Og indbyde hinanden, hjælpe hinanden i kirke. Besøge dem, der ikke kan komme.

Kingo synger: Jeg gerne mine klæder vil for dig lægge ned. Jeg med i flokken træder, som er til tak bered. - Når I beder aftenbøn, da spørg hinanden: Hvad skal vi særligt takke for i dag. Og så kommer den ene med det ene og en anden med noget andet. Sådan kan vi forberede takken og synge: Jeg med i flokken træder, som er til tak bered.

Men du synes ikke, at du er ret god til det, da skal du ikke give os. I salmen, vi synger om lidt, siger vi sammen: ”O Jesus, gid jeg kunne, som jeg så gerne vil, dig ære nogenlunde, hjælp du mig selv dertil” Lad det bare være nogenlunde. Jeg ved godt, at det kunne være langt bedre. Men tag imod min ringe tak og andagt og gudstjeneste.

Sådan kan en far bede, før han samler sin familie til aftenbøn. Og tænk da på, at du jo bare skal hente det æsel, som du får at vide er inde i byen – og at I sammen kan lægge jeres klæder på æslet og skære palmegrene af træerne og synge: ”Hosianna!” Det betyder ”Herre, frels dog!” Vi bruger profeternes og apostlenes ord, og vi bruger de to sakramenter, Herren har givet os. Sådan er Herren Jesus hos dig og dine og hos os her i gudstjenesten. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk