Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener

Lykken at blive tilgivet - og tilgive

22. søndag e. trinitatis, 17. november 2019, LGJ
Salmer: 683 – Ef 3,20-21 - 380 - 564 // 437 - 430 - Guds nåde vær med alle – Udgangsvers: 1 Thess 5

Evangelium: Matthæus 18,21-35
Da kom Peter til ham og spurgte: "Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han forsynder sig imod mig? Op til syv gange?" Jesus svarede ham: "Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til syvoghalvfjerds gange.
Derfor: Himmeriget ligner en konge, der ville gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte ti tusind talenter, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad: Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Så fik den tjeners herre medynk med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham hundrede denarer. Og han greb ham i struben og sagde: Betal, hvad du skylder! Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad: Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke, men gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjenere nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvede og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herre ham for sig og sagde: Du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske fader gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin broder."

Syv gange er meget. Og det er jo næsten utilgiveligt, hvis det, din bror har gjort nu igen, har fået alvorlige følger for dig og ødelagt så meget for dig. Hvordan kan Peter foreslå, at man skal tilgive syv gange? Man kunne forvente, at Jesus korrigerede og sagde: Nej, ikke 7, men 3 gange. Men han siger 77 gange.

Alligevel er det ikke det egentlige problem i dag. Den vanskelige sætning er, hvad der står til sidst: Sådan vil også min himmelske fader gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin broder!” Det er en trussel, som truer os med dom, fordi det er som om Jesus lægger hele skylden for vores dom på os selv. Og det lyder urimeligt. Kan det være meningen? Hvis Gud er nådig og kærlig, vil han da kunne handle sådan med os. For hvem af os kan leve op til at tilgive sin bror af hjertet?

1.

Peters spørgsmål handler om, hvad andre gør forkert. Hvor ofte skal jeg tilgive min bror? Han spørger ikke, hvordan han selv skal få tilgivelse. Det er ikke hans problem. Og sådan er det nok også med mig. Det er mest de andre, der er problemet. Måske du har det på samme måde.

Hvis de største problemer i livet er, hvad andre gør mod os, hvad de gør forkert, hvordan de fejler og forløber sig igen og igen, er det ikke så underligt, at vi kan blive trætte af dem. Og da kan der komme en dag, hvor vi har fået nok. Som der lyder i en børneleg: Første gang, så lar vi ham gå. Anden gang så ligeså. Men tredje gang så tar’ vi ham og putter ham i gryden. Peter er meget tålmodig. Og syv gange er mange gange. Hvad nu, hvis han kommer 8. gang og angrer og beder om nåde?

2.

Her er det, at vi har hårdt brug for et nyt perspektiv , så vi ser vores egen skyld. Men det er ikke noget, vi bryder os om. Det vi skal se, er, at problemerne i vores liv ikke stammer fra de andre, håbløse, besværlige, uforbedrelige mennesker, som hele tiden står i gæld til dig. Lignelsen fortæller os om et menneske, som selv skylder meget mere, end andre mennesker skylder ham. For ”Himmeriget ligner en konge, der ville gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte ti tusind talenter, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales.”

På bibelsk tid svarede 10.000 talenter til 130.000 års arbejde. Han havde oparbejdet en gæld, som det ville tage ham 130.000 år at betale tilbage. Og vi spørger: Kan et menneske skylde så meget? Nej, ikke hvis det er ting, du har købt på afbetaling. Så meget kan man ikke nå at købe for et helt liv. Men hvis du har skadet et medmenneske, handler det jo om, hvor meget din næste er værd. Hvor meget er et barn værd, ens ægtefælle, min mormor, far, søster og arbejdskammerat? Hvor meget er et menneske værd? Hvis vi har skadet et medmenneske på hans krop eller sjæl, skylder vi langt mere, end vi kan erstatte. Uendeligt meget. Og gælden er opstået i forhold til kongen, dvs. til ham, som stor over os alle, og som har skabt både dig og mig og kaldet os til at leve sammen i godhed og kærlighed. Har jeg skadet min næste, står jeg i gæld til min Gud, som ejer min næste og gav ham til mig.

Peter hovedproblem var, at andre forsyndede sig mod ham. Nu har Jesus flyttet problemet fra de andre til Peter selv.

3.

I lignelsen siger manden til kongen, at han vil betale , selv om det er umuligt. Sådan er det også i virkeligheden: Vi tænker, at det er muligt at redde os selv ved egen indsats. Men det er umuligt. Og i lignelsen får kongen medynk med sin tjener og tilgiver ham alt. Det er evangeliet. Gud tilgiver os alle vore synder på grund af sin Søns offer for vore synder. Jesus har båret straffen. Du er fri.

Det fortæller evangelisterne igen og igen: ”Han skal frelse sit folk fra deres synder” (Matt 1,21).”Han kom for at give sit liv som løsesum for mange” (Matt 20,28). Og det viser lignelsen os ved at kongen eftergav ham al hans gæld. Bare tilgav. Ingen krav. Ikke noget som helst. Det er lignelsens højdepunkt. Sådan er kongen i Himmeriget. Sådan er Gud.

4.

Er det nu muligt for ham at tilgive sin medtjener? For han havde en medtjener, som skyldte ham 100 denarer. Ca. 3 måneders løn. Kunne han? Det er jo en stor gæld. – Jo, hvis han sammenholdt sin medtjeners gæld med sin egen, ville det være let. De 100 denarer ville jo være opslugt af de 10.000 talenter. Altså ikke noget at tale om. Men sådan så han ikke på det. Nej, han faldt helt tilbage i det perspektiv, hvor det er ens medmenneske, som er skyld i ens egen ulykke. Da har vi meget svært ved at tilgive. Men sandheden i lignelsen var, at den største gæld og ulykke kom fra ham selv. - Sådan også i vores liv.

Og kongen i Himmeriget gav denne mand den største lykke ved at eftergive ham hele gælden! Gud har eftergivet dig al din gæld. Den lykke kan bruges, når andre har skadet os og står i gæld til os. Kan vi så tilgive? Det handler ikke om alle de svære overvejelser om, hvordan det hænger sammen, hvorfor hun gjorde det … og gentog det … men om det kan tilgives. Det er også vigtigt, at den anden får hjælp til at rette op på sit liv. Jo. Men kan det tilgives. Det handler det om her.

Det mente manden ikke. Han greb sin medtjener i struben og kastede ham i fængsel, indtil han havde betalt. – Og det gjorde andre bedrøvede. Sådan bliver andre kristne også bedrøvede, når en kristen bror er hård og altid taler om andres fejl og pålægger den ansvar, men ikke ser sin egen lykke: at Gud har tilgivet os mere, end nogen andre nogensinde kan komme til at skylde os.

Er det at tro på Guds nåde og tilgivelse? Eller er det ikke snarer at forkaste, hvad Gud nu har gjort for dig. Og da siger Jesus: Forkaster du det hele – da er der kun en måde, din regning kan betales på: at du selv betaler. Er det, hvad du ønsker, så kan du godt få lov til det. Men det bliver evigt hårdt. Og det er ikke kirken eller præsterne, som har fundet på det med skyld og straf. Det er Skaberen, ham, som skabte din næste med en uendelig høj værdi. Og når du har syndet mod din næste og ikke vil vide af det offer, Jesus Kristus bragte, da lever du under dommens trussel. Jesus siger: Den, som tror og blive døbt, skal frelses. Men den som ikke tror, skal dømmes. (Markus 16,16).

5.

Når vi har svært ved at tilgive – og det kan være nær sagt umuligt - da læs igen Jesus’ lignelse. Her får vi genopfrisket, at vi er syndere, og at skader mod andre mennesker ophober stor gæld og skyld. Men at Gud tilgiver al vores gæld. Se skaden på Jesus’ legeme og sjæl på korset. Han bar straffen. Her er evangeliet, som frelser os. Og det hjælper os til at bære over med store og små skader, andre har påført os. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk