Tilbage til prædiken-oversigt"På den klippe vil jeg bygge ..."

Andagt ved Den Evangelisk-Lutherske Frikirkes kirkemøde lørdag d. 19. juli 2014.

Årets bibelord: Matt 16,18: Og på den klippe vil jeg bygge min kirke”

Jesus er sammen med sine disciple. De er på tur til udlandet. Det blev en af de få rejser, hvor de ikke blev forstyrret af andre. Andre gange når han rejste til udlandet: til Tyrus og sidon og til den anden side af Genezarets Sø, fandt folk ham til disciplenes frustration. De brød sig ikke altid om alt det arbejde. Men denne gang lykkedes det dem at være alene.

Det blev en rejse, hvor Jesus hjalp dem til at tænke efter og overveje, så de kunne blive fornyede og styrkede. Det var på den rejse, at han spurgte dem: ”Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?” … Og de overvejede – og svarede.

Sådan har vi også brug for at samles med andre disciple og med Herren! Det er søndagen beregnet til. Men nogle gange er det godt med ekstra dage. For om søndagen når uroen, støjen og virvaret mange gange ikke rigtigt at lægge sig i forbindelse med gudstjenesten. Derfor kan det være vigtigt at tage på en lang tur og høre Guds ord i bøn og sang en del dage.

Jesus stiller nu to spørgsmål: Det ene: ”Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?” Og det andet: ”Men I, hvem siger I, at jeg er?” Og da kommer bekendelsen: ”Du er Kristus, den levende Guds søn.” Hvor denne tro er blevet vores, der er noget urokkeligt kommet ind i vores liv, noget evigt. Noget, der kan bære os i livet – og i døden – og ind i evigheden. Ja, ikke blot noget, men ”nogen”, nemlig den levende Guds Søn, Jesus.

Hvor har vi det fra? Jesus svarer: ”Det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min Fader i himlene.” Når vi virkelig stoler på Jesus Kristus, skyldes det ikke os selv eller andre mennesker. Det er en gave fra vores Fader. Og da er Klippen her. Og klippen er vores grundvold. Derfor står vi fast. Det kan mærkes. For den bærer dig. Din tro viser det. Herren er din klippe. Herren er din tilflugt. Klippen er ikke dig selv. Men du står på den.

Hvis din sikkerhed i stedet var dig selv, ville alt være usikkert. Hvis din sikkerhed var dine gerninger, din tro, din omvendelse og dine kristne kvaliteter, da ville den ikke kunne kaldes for ”klippen”. For vi visner og forgår. Vi er som blomster, der falder.

Så er det altså ikke troen som en følelse eller stemning inden i os, han kalder for ”klippe”, men troen, som stoler på, at Jesus er vores Frelser! Klippen er dermed Jesus selv og alt det, han har gjort for os. Det er jo ham, vi stoler på. ”På den klippe vil jeg bygge min kirke”, siger Jesus!

Det er ferietid. … Vi er på rejse. Og vi har tænkt os at slå os ned her nogle dage her på øen for at få tid til at være stille og ikke blive forstyrret af alt muligt fra vores normale hverdag. - Så kan det godt være, at vi – ligesom Peter – sætter os imod, hvad han fortæller os, når han viser os, at han skal udsættes for mange lidelser og dø, for senere at opstå. Og det kan godt være, at vi ikke kan lide, at han også siger, at den der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For det er hverken hyggeligt, let, rart eller lækket at miste sit liv. Men det er nødvendigt! - Og det vil ske, når han tager fat i os. Han kalder os til sig og sætter vores fod på klippen.

”Og helvedes porte skal ikke få min kirke!”, siger han. Helvedes porte skal ikke få magt over dig og de andre i din menighed. Helvedes magt er stærk, men Jesus er stærkere. Tusind gange stærkere. Uendeligt meget stærkere, ligesom Skaberen er stærkere end sin skabning. For Jesus er Kristus, den levende Guds Søn. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikrike. Lagt på www.vivit.dk 25. juli 2014