Forside www.vivit.dk

Sådan får Gud magt over os!

Oversigt
Søgemaskine


prædiken


gudstjeneste

Søndag seksagesima, 4. februar 2018 i Aarhus. Leif G. Jensen  

Evangelium: Markus 4,26-32

Og han sagde: "Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden; han sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med seglen, for høsten er inde."

Og han sagde: "Hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sennepsfrø: Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden, men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge."

1.

Hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Jesus spørger os, fordi han vil lære os om Guds herredømme – Guds magt – Guds regering i verden. Han taler om Guds plan med at få os tilbage fra døden til livet, fra skylden til tilgivelsen, fra at være uden Gud i vort eget lille rige, til at komme ind i Guds rige. Han vil forklare os noget om, hvordan det går til, at Gud får os ud af ensomheden og gudløsheden – hvor vi enten har nok i os selv og er ligeglade med andre – og med Guds vilje over os – eller hvor vi er bange og kede af det, ramt og skyldige. Hvad skal vi sammenligne det med? Kom med en sammenligning på det, Gud gør, når han opretter sit rige hos os og bliver vores Herre og giver os tro og liv i hjertet! Hvad synes I?

Skal det sammenlignes med mekanik og elektronik, som mennesker opfinder, og som skal vedligeholdes? Fx bilerne, I kører i til kirke, og el-kørestolen, som kommer hver søndag her i kirken. De behøver en servicemand og skal have skiftet styresystem af og til. Kørestolen skal lades op hver nat for at kunne køre. Og biler og elektronik havner som skrot til sidst – bliver slidt op og kommer på bilkirkegården.

Eller skal vi sammenligne det med noget organisk, med kornet, som sås i marken, og som vokser af sig selv helt frem til høsten kommer. Det har liv i sig. Og vi må bare vente.

2.

Jesus vælger det organiske som sammenligning. Han siger: Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden; han sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Denne sammenligning skal hjælpe os til at forstå, hvordan Gud får magten over os – i vores hjerter. Når han giver os troen i hjertet, tillid, håb, kærlighed, da skyldes det ikke os eller andre mennesker. Jo, landmanden sår frøet. Sådan er der nogen, der giver os Ordet fra Gud, så vi hører det. Det bliver sået hos os. Men når troen vokser, da skyldes det den indre kraft, der er i Evangeliet: Budskabet om Jesus Kristus, juleevangeliet med trøsten, og påskeevangeliet med tilgivelse og fred.

Jesus sagde til mange: ”Dine synder forlades dig!” Og så var de tilgivet. De troede og fik fred og håb ved Jesu ord. Sådan er Guds ord også i vores liv. Det bliver sået. Og derefter må vi bare vente på, at det vokser, ligesom bonden må vente.

Og når du er bekymret for fremtiden, hvordan det vil gå i morgen og om et halvt år med uddannelse, familie og helbred, da er det en stor gave at blive klar over, at du ikke selv er din egen herre, som skal sørge for alt, men at Jesus er din Herre. Og hans far er din far. Han døbte dig, tog dig i favn og lovede dig en hel del ting, som gælder både i morgen og om et halvt år.

3.

Vi synes måske at det burde gå hurtigere , og se ud af mere. Vi tænker måske, at det slet ikke bliver til noget. Ligesom bonden der sår i april – og går ud og kigger en uge eller to uger senere. Og hvad ser han: ingenting. - Sådan er det jo også med din tro. Du ser ofte ingenting. Men når du hører Guds løfter om Jesus – hvad han har lovet dig i dåben – og hvad han lover dig i bibelordet – så vokser det. Det gør det bare. Sådan får Gud magten Paulus forklarer os hemmeligheden i 2 Tim 3,16: Du kender fra barnsben de hellige skrifter, som kan …

Hele skriften er indblæst af Gud. Åndet ind af Guds Helligånd. Han gav profeter og apostle det, de skulle skrive. Det var levende ord fra ham. Og så skrev de. OG når vi læser, så kommer levende ord til os fra Bibelbogen. Derfor kan den gøre dig vis til frelse ved troen på Jesus Kristus. Gud lærer os ting om sig selv og om os, som vi ikke kunne sige os selv. Han siger det. Og så ved vi det: Hans bud. Hans vilje. Og hans nåde. Hans frelsesvilje i Jesus.

4.

Bonden i Jesus’ sammenligning sover og står op nat og dag, og kornet vokser af sig selv – bonden ved ikke, hvordan. Men det vokser. OG så kommer høsten. Hvad har bonden gjort? – Ingenting! Hvis han havde været utålmodig, havde han måske pløjet igen og sået en gang til. Men da var alt ødelagt.

På samme måde med Guds ord. Vi reparerer ikke og kommer ikke nyt styrestem på vores tro. Det ligger i Ordet, sæden, det ord, Gud taler til os. Gud gør det alt sammen ved sit ord. - Var det ikke sådan Gud skabte verden: Der skal være lys, og der blev lys! Det er sådan han skaber troen: Han siger det, han vil gøre for dig – og så er troen der. Den vokser frem – ligesom planten i jorden. Og så vokser det med gode gerninger, noget som er godt for andre. Du mærker, at andre har brug for det – og så gør du det. Og du mærker, at andre har brug for det – men svigter. Og da hører du om din skyld – og siger ”Tilgiv mig!” Og hvorfor beder du om tilgivelse? Fordi du ved, at Jesus døde for dine synder … Du beder om det rette – og til den rette. Det vokser hos dig. Det går dig som Paulus siger til Timotheus: "Skriften er gavnlig til overbevisning, vejledning, opdragelse og bevis, s å det menneske, der hører Gud til, kan blive fuldvoksent" (2 Tim 3,10-17). Paulus forklarer her i søndagens brevlæsning, en kristen skal holde fast ved Guds ord, som han kender fra barnsben af. Og han beskriver en kristen som et menneske, ”der hører Gud til.” Vi bestemmer over sig selv, men har fået en god Far, Gud Fader, og en god Herre, Jesus Kristus. Vi er ved troen på Jesus mennesker, som hører Gud til. Og Gud bevarer os i troen ved sit Evangelium. Og han forbereder os "til al god gerning" ved det samme ord, som vi har fået i De hellige Skrifter.

Hvor er det godt, at Evangeliet ikke sammenlignes med mekanik og elektronik, som det kikser med og som har brug for menneskelig hjælp, men med kornet, der lægges i marken, og som har liv i sig. Det gør glad og giver os håb. Og lyst til at lytte til og tage imod dette ord. Gud tager herredømmet over mig og dig, når vi bruger Ordet og hører om Jesus, vores fremtid og håb, og hvad han vil bruge os til her i livet. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 06.02.2018. post@vivit.dk