At leve i Guds "automatik"

Søndag d. 23. februar 2014. Martinskirken og Gratiakirken (LGJ).
Læsninger: Esajas 45,5-12. 2 Timoteusbrev 3,10-17.
Salmer: 366, Bibelkor: Rom 14,7-8, 133, 7 salmebogsvers om Guds ord, 347, 429v1-2, 295v4, 167v7.

Evangelium: Markus 4,26-32

Og han sagde: "Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden; han sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med seglen, for høsten er inde." Og han sagde: "Hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sennepsfrø: Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden, men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge."

AF SIG SELV - automatisk

1. Det er en udbredt opfattelse, at automatik er noget, vi mennesker havde fundet på indenfor de sidste 100 år: automatisk døråbner, automatisk kørestol og automatisk parkeringssensor. Automater er maskiner, som virker af sig selv uden nogen betjening. Du gør bare en lille ting, og så sker resten af sig selv.

2. Men den opfattelse holder ikke. For automatik er betydeligt ældre. Det er opfundet langt tidligere. Allerede i Bibelen omtales en automatisk døråbner. Døre i et fængsel åbnede sig automatisk, dengang en engel fra Gud hentede Peter ud i frihed: Da de var kommet forbi den første og den anden vagtpost, kom de til den jernport, der førte ud til byen. Den åbnede sig for dem af sig selv, og de trådte ud og fortsatte en gade hen; og pludselig forsvandt englen fra ham (ApG 12,10). Og i søndages lignelse fra Markus 4 om bonden, der sår sæden i jorden, står der, at jorden giver afgrøde ”af sig selv”. Markus bruger ordet ”automate”, som betyder, at det sker uden nogen synlig årsag. Årsagen er skjult. Det sker, uden at det kan forklares. Sådan er det i Guds rige. Der, hvor Gud regerer, og hvor Gud har herredømmet, der sker det uden at vi kan erkende årsagen. Men vi ser resultatet.

3. Lad os kigger lidt nærmere på ”automatikken”. I det første tilfælde med ”døråbneren” var en af Jesu apostle fængslet og skulle henrettes. Hvis vi havde filmet det, ville vi bare have set døren åbne sig - automatisk. Men vi ved fra beretningen, at det var Guds engel, som gjorde det. Peter blev befriet ved Guds automatik. - På samme måde med kornet, der lægges i den sorte og kolde jord. Hvis ikke vi vidste bedre, ville vi forvente, at sæden gik tabt, hvis bonden holdt fri efter at marken var tilsået. Men noget helt andet sker: Kornet dør og bliver levende. Af sig selv giver jorden frugt. Bonden, som har sået, sover og står op nat og dag og foretager sig ikke noget ydereligere. Han ser bare på. Men han ved, at ham, som skabte kornet, lagde en fantastisk styrke ind i kornet, så man kan sige, at jorden bærer frugt – af sig selv – ”automate” - automatisk.

SÅDAN ER DET MED GUDS RIGE - det sker af sig selv ved Guds ord

4. Jesus siger, at ”med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden.” - Derfor er det også vigtigt at vide, hvad han mener med ”Guds rige”. Hvor er det? Hvad er det? Er det et sted, vi er, eller hvor vi kan komme hen og leve? For det ville jo være godt for os, om befrielse og liv og vækst kunne ske automatisk I vores liv.

5. Svaret er, at Guds rige er Guds herredømme. Guds rige er der, hvor Gud regerer og bestemmer. Det findes der, hvor Gud tager magten over et menneske. - Lyder det godt eller skidt, at Gud tager magten over dit liv? Det kommer jo an på, hvem Gud er, og hvad han vil med os. Men det ved vi jo ikke, før han kommer og tager magten over os. - Jesus forklarer det sådan: ”Omvend jer og tro på evangeliet, for Guds rige er kommet nær!” (Mark 1,15). Guds rige kommer nær dér, hvor vi kan høre Evangeliet om Jesus, som jo er de bedste nyheder i verden: at Gud bliver menneske som os, og at Gud på den måde tager magten over os ved at komme ind vores liv og tage sig af os. Han tager ansvaret for vores liv. Han påtager sig skylden for alt det, vi gjorde forkert. Og han døde for os.

6. Når vi hører dette budskab, kommer Guds rige til os. Og da sker der noget uforklarligt. Vi overgiver os. Vi lader ham få magten over vores liv. Det sker ”af sig selv”. Døren til friheden og frelsen åbnes. Guds ord bærer frugt inde i dit hjerte. Ikke fordi du gør noget som helst. Det sker ”af sig selv” ved Guds engel og Guds ord. – Derfor tror du på Gud og siger: ”Gud, du må bestemme det hele. For du har tilgivet mig og befriet mig fra synden og dødens fangenskab. Du elsker mig jo. Tak, at du er min Herre!” - Sådan bliver man kristen, så uforklarligt, men og ufatteligt godt. At være kristen er at være Hos Gud, at han tager sig af mig med hud og hår, med legeme og sjæl, og at han gør det både i morgen og i overmorgen – og når jeg skal dø – og i evighed.

GØR LIGESOM BONDEN - tilså din mark!

7. Jesus fortæller om manden, de tilsår sin mark, for at få os til at gøre det samme i vore liv: nemlig høre Guds ord. Forestil dig nemlig en landmand, som sover og står op nat og dag, uden at han først har tilsået markerne. Hvad mener du om ham? Og hvordan vil det gå ham og hans mark? Han vil kun være landmand en enkelt sæson! Og sammenlign ham med den landmand, som sover og står op nat og dag – efter at han har tilsået sin mark. Hvad er forskellen på dem? Begge sover de og står op. Men den ene har tilsået sin mark. Derfor får den ene korn og rige frugter. Men den anden får ingenting.

8. På samme måde med os. Hvis du sover og står op uden at så Guds ord i dit eget hjerte og i din familie, vil du kun være kristen for en sæson. Da kan du gå på arbejde, se fjernsyn, tage på dejlige ferier med din familie og venner, læser lektier med dine børn og se gode film i biografen, tjene gode penge og nyde livet. Men Guds ord er ikke blevet sået i morges og vil heller ikke blive sået i aften. Og du tager heller ikke med i kirke på søndag. Den tro, som I har, er ved at visne og forsvinde. Og om lidt er ingen af ude af Guds hånd. Om lidt vil I leve udenfor Frelsen i Jesus Kristus.

9. Derfor: Brug Guds ord. Tilså jorden! Læs I Bibelen! Gør det hver dag! Tag sammen i kirke om søndagen! Sørg for, at I kender Guds bud. Kend Guds bud ned i detaljen. Det har du brug for, hvis han skal vejlede dig. Lad ham undervise dig. Og sørg for at du kender Guds kærlighed i Jesus Kristus! Og bed sammen til Gud! Hvis du har familie, er det dit ansvar, at ordet også bliver sået hos dem. Og hvis du er med I familien, så deltag! Støt din far i at holde andagt! - Det er også et vigtigt ord til dem, som har ansvar i menigheden som præster, søndagsskolelærere, bibelkredsledere og missionærer: Der skal sås i deres liv, som skal så ordet hos andre. Sådan som Paulus siger til Timoteus: Men du, bliv ved det du har lært og er blevet overbevist om. Du kender dem, du har lært det af, og fra barnsben kender du De hellige Skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus. En præst som Timoteus havde brug for at høre det. Det har enhver af os, som har fået et kald og en tjeneste her i menigheden også. Kun sådan kan vi også bruges til at så Guds ord i familie og menighed. Kun da vil vi gøre det i tro på Guds ”automatik”.

SÆDEN ER GUDS ORD, bibelen, De hellige Skrifter

10. Ligesom jeg i begyndelsen spurgte, hvor Guds rige er (og vi hørte, at det er der, hvor Gud tager herredømmet over mennesker, når han giver os tro på Jesus), sådan vil vi til sidst spørge: Hvor er Guds ord? Apostelen Paulus har svaret til os. I ”de hellige skrifter”. De 66 skrifter i Bibelen er hellige. De er noget helt særligt. Han siger jo: ”Hvert skrift er indblæst af Gud.” Det vil sige, at Gud står fuldt og helt bag profeternes og apostlenes ord. Deres ord er hans ord, og hans ord er deres ord. Bibelen er Guds ord. Og det er sandt fra først til sidst.

11. Det gælder altså om, at vores liv bliver tilsået med ord fra Bibelen: Hør et vers fra skabelsesberetningen, fra syndefaldet, fra løfterne til Abraham, fra Davids Salmer, fra profetierne om Messias, fra opfyldelsen, fra Jesu undervisning, fra apostlenes undervisning og vejledning til menighederne. Læs og studer Mosebøgerne, Salmerne, Matthæusevangeliet og brevene. Gør det sammen i menigheden! Vi må ikke nøjes med vore egne tanker om Gud eller tænke, at vi hørte det engang for længe siden, og derfor ikke behøver at høre det mere. For Paulus siger jo: ”Men du, bliv ved det du har lært og er blevet overbevist om!” ”De hellige skrifter kan give dig visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus!” (2 Tim 3,14-15). Det handler ikke om fortid, men om nutid og fremtid.

12. Gud har givet os disse Hellige Skrifter til undervisning i vores liv og menighed. Det er en hovedsag! Vi skal tage imod denne undervisning, så det kan blive bevist, at vi er syndere, og så vi kan blive styrket i overbevisningen om, at Jesus er vores Frelser og hos os, og så vi kan få vejledning og hjælp til at træffe de rette valg! Og vi har brug for opdragelse – også selv om vi er fyldt både 30 og 70. - Er det ikke en stor gave, at Gud vil sørge for det hele, når vi bruger Bibelens ord, så vi kan leve i Guds ”automatik” under hans herredømme! Amen.

Den evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 23.02.2014. post@vivit.dk