Forside www.vivit.dk
Oversigt - Søgemaskine

Hvad kristen frihed er og ikke er

23. september 2018, 17. søndag e. trinitatis i København og Aarhus, LGJ
Salmer: 246, O salig den ..., Sl.40: Alt mit håb, 458 // 347, 461.

Markus 2,14-20
Da han gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved toldboden, og han sagde til ham: "Følg mig!" Og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toldere, spurgte de hans disciple: "Hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere?" Men da Jesus hørte det, sagde han til dem: "De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere." Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Da kom der nogle til ham og spurgte: "Hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke?" Jesus svarede dem: "Kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste.

INDLEDNING
I dag har vi mulighed for at lære, hvad kristen frihed er og ikke er. Vi hører jo om en fest, hvor Jesus er sammen med toldere og syndere De spiser og de drikker. De nyder livet. Og det gør de i fulde drag. De faster ikke. De giver den gas. - Kan man det som kristen? Ja, det gjorde tolderen Matthæus sammen med Jesus og sammen med andre toldere og syndere. Vi hører også om reaktionen hos jøder, der tog Guds lov alvorlig. De blev forargede. De holdt fast i, at der stod i loven, at man skal faste. Meget lovtro farisæere fastede 2 gange om ugen. - Men Jesus festede.

Har vi derfor her en bibelsk beretning, som giver grønt lys til at leve sit liv uden regler og forme sit liv efter sine følelser? Er denne beretning en beretning om, at intet er i sig selv rigtigt eller forkert, sådan at målestokken for, hvordan man skal leve, er, hvad der føles rigtigt for den enkelte? Hvis det er budskabet i dag, da er vi jo forkert på den, hvis vi holder fast ved de 10 bud og ikke indrømmer andre og os selv at opleve seksuel kærlighed, som de og vi føler for, sådan som ”syndere” gjorde. Og da burde vi vel også indrømme finansfolk at rage til sig på andres bekostning, som toldere gjorde?

Men var det derfor Jesus festede? Var det derfor tolderen Levi indbød til fest?

1. "FØLG MIG!"
Svaret ligger i, at Jesus siger til tolderen Levi: ”Følg mig!” Og at Jesus siger til de skriftkloge farisæere: ”Jeg er kommet for at kalde syndere.” Glæden ved den fest, vi hører om, skyldtes ikke, at toldere og syndere fik frihed til at leve følge deres følelser og drift efter penge og seksuel tilfredsstillelse. For det fik de IKKE. Det havde jo netop været deres ulykke tidligere. - Sådan er ulykken for os såkaldte moderne mennesker, at vi drives af vore selviske følelser og behov og bliver dybt ensomme og skyldige. Levi inviterede til fest, fordi han havde fået Jesus som sin Mester og Herre. Jesus så ham sidde ved toldboden og sagde så: ”Følg mig!”

Kristen frihed er frihed HOS. Vi er ikke længere alene. Pengegriskhed og seksualdrift i os skal ikke få lov at ødelægge alt. Vi har fået troen på Jesus Kristus. Og hans navn betyder Frelser! Jesus reddede toldere, som gennem deres misbrug af økonomiske midler var blevet forhadte af deres landsmænd. Og han reddede prostituerede, som stod til stening og blev misbrugt af sexfixerede mænd. Han gav dem et nyt liv. De var i Jesu øjne ”syge”. Men han lod dem ikke leve alene i denne elendighed, men tilgav dem – var sammen med dem – og førte dem tilbage til det liv, vi alle er skabt til af Gud.

Vi ved det fra tolderen Zakæus, som gav dobbelt tilbage til dem, han havde snydt og bedraget (Lukas 19,1-10). Og vi ved det fra kvinden, som blev grebet i hor på fersk gerning. Jesus reddede hende fra de mænd, som ville stene hende ved at afsløre, at de selv var urene som kvinden. Og han sagde til hende: ”Heller ikke jeg fordømmer dig, gå bort og synd ikke mere!” (Johannes 8,1-11). - Kristen frihed er årsag til fest, hvor der ikke skal spares på vin og gode retter. Tilgivelse skaber fest!

2. "PÅ DÉN DAG SKAL DE FASTE!"
Men hvad så med faste? Stod der ikke i Loven, at man skulle faste? Jøderne spurgte Jesus: "Johannes døbers disciple faster. Men dine disciple faster ikke? Hvorfor ikke?" - Fordi faste var ikke et ritual, men skulle overholde. Nej, faste var et synligt udtryk for sorg over synden. Når man var ramt af skyld og sorg, var der grund til faste. Jesus uddyber og siger: "Kan brudesvendene faste, når brudgommen er hos dem?" Han mener: Kan en discipel faste og sørge, når Jesus er hos ham/hende? Nej, da kan man kun være glad og feste!

Men modsiger Jesus så ikke Moseloven, hvor der fortælles om fastens gode betydning? Nej. For i svaret siger Jesus jo også, at der kommer en dag, da disciplene skal faste. Nemlig når brudgommen er taget fra dem. ”På den dag skal de faste!” siger han. Her forudsiger Jesus den begivenhed, som evangelierne bygger op til, den begivenhed, som er omdrejningspunktet i ægte kristendom: Jesu korsfæstelse. Dén dag forlod han disciplene og gik i døden. Derfor blev langfredag de kristnes fastedag helt fra begyndelsen. Den dag festede de ikke, men huskede i stedet på Kristi lidelse og død for deres synder.

På korset led Jesus Kristus straffen for al økonomisk kriminalitet og for alle former for utroskab og selvisk begær, som fører til, at mennesker misbruger seksualiteten til selvtilfredsstillelse udenfor ægteskabet.

3. KRISTEN FRIHED .
Er kristen frihed da frihed til at være syg og få lov til at forblive i sin sygdom helt på egen hånd? Og at være synder og fortsat leve i synden? Jesus svarer: ”Jeg er kommet for at kalde syndere og være læge for de syge!”

Levi blev senere også kaldt Matthæus og skrev Matthæus-evangeliet. Det var ham, som indbød til denne fest. Og han skriver i begyndelsen af evangeliet om Jesu fødsel og fortæller, at han skal have navnet ”Imma­nuel!” Det betyder ”Gud med os”. Der er ingen frihed i at leve på egen hånd. Det gør ensom og rodløs. Sand frihed er at være hos den opstandne Jesus Kristus. Matthæus siger jo som det sidste i evangeliet, at Jesus lovede: ”Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende!”

Består den kristne frihed så i, at vi er fri for en mester, som fortæller os, hvad der er sandt og forkert, og at vi i stedet skal spørge vor egen følelse, når vi skal finde ud af, hvad vi skal gøre med vores seksualitet og vore penge? Nej. Matthæus, fortæller gennem sit evangelium, hvad han lærte hos Jesus. Her lærte han ikke at følge sine selviske følelser. Han lærte derimod, at Gud fra begyndelsen skabte mennesket som mand og kvinde. Han fortæller det i kapitel 19, hvor han beretter om farisæernes spørgsmål, der hvor de gerne vil have grønt lys fra Jesus til skilsmisse. Jesus svarer: ”Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte jer som mand og kvinde. Derfor forlader en mand sin far og mor og holder sig til sin hustru, og de to bliver ét kød! Hvad Gud har sammenføjet må mennesker ikke adskille.” Skilsmisse skyldes jeres hårde hjerter! Og vi kunne tilføje: Skilsmisse skyldes, at I vil følge jeres forvirrede og selviske følelser.

Derfor er en kristens frihed ikke, at vi kan gøre, hvad vi føler rigtigt, men at vi stoler på, at Guds hellige vilje og vores Mesters udlægning står fast. Guds bud og ordninger for menneskelivet bæres af kærlighed til os og til vor næste til gavn for familie og samfund.

AFSLUTNING
Der findes kun én slags kristendom: Den, som vi har hos Jesus – i troen på ham – og i det liv, han kalder os til at leve. Han gør os ikke fri til at leve efter vore følelser og lyster, så vi realiserer vort økonomiske og seksuelle begær. Nej, hos ham lærer vi om den kærlighed, som vores barn, forældre, ægtefælle og nabo behøver. Han giver os sit liv som forbillede, når han siger: ”Følg mig!” Og endnu vigtigere: Når han siger ”Følg mig!” indbyder han os til ved Ordet og Sakramenterne at tage med derhen, hvor han blev korsfæstet og opstod. Kristen frihed er, at han tilgiver os alt ondt, vi har gjort mod hinanden og andre i jagten på at realisere os selv.

Tolderen Levi og alle de andre, som festede sammen med Jesus i evangeliet, kunne glæde sig over, at de ikke mere skulle deltage i denne tomme jagt. Nu var de befriet af ham, som ville noget langt bedre med dem. Og han vil det samme gode med os. Han tilgiver dig og kalder dig til at leve i kærlighed. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 23.09.2018. post@vivit.dk