Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener - Søg en prædiken

En lam og fire mand

19. søndag e. trinitatis, 27.10 2019 i Aarhus, LGJ.
Salmer: 670, Es 30,15, Es 12 (lejrsang 2019), 600, 490, 430, 8v5-6.

Markus 2,1-12
Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren; og han talte ordet til dem. Så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev båret af fire mand. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var; og da de havde lavet hul, sænkede de båren med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme: "Søn, dine synder tilgives dig." Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte: "Hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end én, nemlig Gud?" Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem: "Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste, at sige til den lamme: Dine synder tilgives dig, eller at sige: Rejs dig, tag din båre og gå? Men for at I kan vide, at Menne­ske­sønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden" - siger han til den lamme: "Jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem!" Og han rejste sig, tog straks båren og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde: "Aldrig har vi set noget lignende!"

I konfirmandunder­visningen i onsdags talte vi bl.a. om, hvad en god prædiken er. Og en af konfirmanderne svarede: ”Det er, når prædikenen fortæller om noget, vi kan gøre. Noget praktisk.” Og en ting til: at den fortæller noget om, hvad Jesus har gjort og vil gøre for os. Det første tager vi nu. Og det andet kommer om lidt.

I. HVAD VI KAN GØRE FOR ANDRE

Hvad fortæller evangeliet i dag om, at vi kan gøre? Hvis der er fire venner, som har en ven, der er syg, er der noget de kan gøre. Noget praktisk. De kan besøge ham. Hvis han har dårlige øjne og ikke kan se ret godt, kan de komme og læse for ham. De kan fortælle, hvad de ser, så han ser med deres øjne. Hvis han har dårlige ben og ikke kan gå, kan vennerne komme og køre en tur med ham. Og hvis han ikke har nogen venner, så kan de blive hans venner. Så er de fem. Og det er ret godt. Hvis han er gammel og bor alene, så kan de fire finde ud af, hvor han bor, og aftale at besøge ham. - Mon han synes om den slags venner? Eller er det lige meget? Nej, det er ikke lige meget.

Sådan er der meget, vi kan gøre for nogen, vi kender, og måske også for nogen, vi ikke kender endnu. Og det er godt at få at vide. Det er en god prædiken, når man får sådan noget at vide. Men det kan også være lidt besværligt at få sådan noget at vide. For så skal man jo gøre noget ved det. Man kan ikke lade som ingenting, når man har hørt det. Vi er nødt til at finde ud af, hvad det betyder i morgen eftermiddag og på tirsdag. Vi må undersøge og have øjnene med os – og så gøre det.

Evangeliet i Markusevangeliet kapitel 2 handler jo om 4 venner, som havde en ven, der var lam. De kunne jo ikke gøre ham rask. Men de kunne være hans venner. Og det tror jeg, at de var. For de bar ham hen til Jesus.

I torsdags var jeg på Bofællesskabet Vintervej hos Anders Sørensen. Han inviterer mig hver anden uge. Og det er jeg meget glad for. Da vi læste evangeliet om den lamme og hans fire venner, sagde han, at han kunne hjælpe med i dag, når jeg skulle prædike om den lamme på søndag. Jeg kunne jo henvise til Anders, så børnene bedre kunne forstå, hvad det vil sige at være lam. Anders er jo kørestolsbruger og kan ikke gå. Han ligner den lamme mand i evangeliet.

Den lamme mand havde fire venner. De havde måske kendt hinanden i mange år. Måske de havde leget sammen, da de var børn. Og en dag blev han lam. Men vennerne glemte ham ikke. De blev ved at være hans ven og hjalp ham. Sådan kan vi gøre meget for hinanden og andre. Men der var én ting, de venner i teksten ikke kunne gøre for den lamme. De kunne ikke gøre hans ben raske. Og det kan vi heller ikke.

II. HVAD JESUS GØR FOR OS

Og så kommer vi til det andet, som også hører med til en god prædiken: Hvad Jesus gør for os. Det må også gerne være praktisk, noget, som vi kan mærke, at vi behøver, så vi tror på Jesus, takker ham og lytter til hans ord. Det begynder evangeliet med i dag: Mange lyttede til Jesus: Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren; og han talte ordet til dem. Sådan må vi også samles der, hvor Jesus taler. Det er hjemme ved køkkenboret, når I læser i bibelen. Og det er her i kirken om søndagen. Det er meget vigtigt. Det har vi brug for, for at vi kan tro på Jesus.

Evangeliet fortsætter med at fortælle, at de fire venner kom med deres ven til Jesus. Så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev båret af fire mand. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var; og da de havde lavet hul, sænkede de båren med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme … Jesus så deres tro. Det var jo tydeligt at de troede, at Jesus kunne hjælpe. Når nogen så gerne vil være sammen med Jesus og endda laver hul i taget for at komme ind til ham, så ved vi, at de meget gerne være sammen med ham. Og de firede deres ven ned foran Jesus. Alle blev stille. Det var de ikke vant til. Hul i taget. Hvad gør Jesus?

Nu forventer vi måske, at Jesus skyndte sig at helbrede manden. Men i stedet sagde han: ”Søn, dine synder tilgives dig!” Jesus tilgiver ham. Der er noget inde i hjertet, som er i stykker. Rigtig meget i stykker. Så meget, at han næsten ikke kan tro på Gud. Vi ved ikke, hvad det var. Men vi ved, at der kan være noget i stykker i vore hjerter. Synd, skyld og noget, vi har gjort forkert. Vi har svigtet en ven. Du har ikke elsket og æret din ægtefælle. Du har svigtet dine børn. Du har svigtet din menighed. Du har ikke æret Gud. Der er noget i stykker inde i hjertet. Og der er noget galt i forholdet til Gud. – Mon ikke det var derfor, Jesus tilgav manden hans synder, før han helbredte ham?

Men hvad er værst: At have et hjerte, som er gået i stykker på grund af onde tanker og dårlige ord, eller at være lam i sine ben? Det er slet ikke så let at sammenligne de to ting. Men Jesus gør det jo på en måde, når han spørger, hvad der er lettest: at helbrede eller at tilgive.

Og vi kan måske sammenligne at være syg i benene med at have et ondt og dårligt hjerte sådan: Overvej, hvem du helst vil være sammen med: En mand, som har stærke ben, men som har et ondt hjerte og dårlige tanker. Eller en mand, som har svage ben og ikke kan gå, men har et godt hjerte og gode tanker. Vi er ikke i tvivl. Vi vil helst være sammen med ham med det gode hjerte, med gode tanker og milde ord, selv om han er lam i benene. Helt sikkert. Det fortæller os jo noget om, at det er meget alvorligt, når hjertet er fyldt af vrede, bitterhed, skyld og onde tanker.

I vores tekst læser vi, at Jesus kender vore tanker: Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem: "Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte?” Og vi ved fra Bibelen, at Jesus kom til os for at frelse os fra vore synder og for at tilgive os, og for at give os tro og håb i hjertet.

Der er slemt at være blind og lam. Men der er noget, som er værre: nemlig at vi i hjertet synder mod Gud og hinanden. Det lærer vi om i dag i Evangeliet. Og Jesus spørger os: ”Hvad er lettest: At sige til den lamme, tag din båre og gå, eller at sige ”Dine synder forlades til dig!”? Dem, han spørger, når ikke at svare, før han siger til den lamme: ”Tag din båre og gå hjem!” Og så var han rask. Jesus forklarer os, at han helbredte den lamme, for at vi skal vide, at han også har magt til at tilgive synder.

Men hvad er lettest for Jesus? At helbrede eller at tilgive synder? Det kan virke, som om det er lige vanskeligt og lige let. Men når vi overvejer, hvad det kostede Jesus at helbrede manden, så kostede det ham jo kun et ord. Han sagde: ”Bliv rask!” Og så var manden rask. Sådan er Jesus. Almægtig.

Men når vi overvejer, hvad det kostede Jesus at tilgive os, når vi frem til, at det kostede ham livet. Han måtte dø på korset og bære vores straf, for at han kunne tilgive os vore synder. Derfor er det lettest at helbrede og vanskeligst at tilgive.

Tilgivelsen er så stor en gave, at vi ikke rigtigt forstår, hvor godt det er. Gud rører ved vore hjerter og siger: ”Alle dine synder tilgiver jeg dig! Og når du en dag skal dø, vil jeg også helbrede dig fuldkomment!” Jo, det er rigtigt. For Jesus døde og opstod for jer. Derfor siger vi i trosbekendelsen: ”Vi tror på syndernes forladelse, legemets opstandelse og det evige liv.”

Det handler det om i dag: om, hvad vi kan gøre for hinanden, og hvad Jesus gør for os. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk