Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener

I de dage

25.12.2022. Aarh & Kbh .(LGJ)

Salmer: 82, 62v2, 85, 96, 90, 89

Prædiketekst: Lukas 2,1-7
Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

 

Det skete i de dage og de år, da det var vanskeligt at høre med til Guds folk. Jødeland var besat. Og folk mærkede det på mange måder. Meget var håbløst og svært. Det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejseren i Rom om at holde folketælling. En magt­demonstration. Dagene blev endnu vanskeligere for Guds folk. Kejseren brugte frygt som sit magtmiddel. Når en fremmed kejser har flere soldater, end der er indbyggere i det besatte land, så har folket ikke meget håb. Maria og Josef hørte til dem, der måtte bøje nakken og underordne sig kejserens befaling. To tre hundrede kilometer måtte de vandre, for at komme til den by, hvor deres slægt stammede fra.

Hvad sker der i sådanne dage?
Hvis vi ikke kendte fortsættelsen, hvordan ville vi så forestille os den? Hvilken lykke kan du forestille dig for Josef og hans forlovede Maria i sådanne dage og tider? Og hvilken lykke forestiller du dig for dig selv og for menneskeheden i vores tid? Spørg mennesker i krig i Afghanistan og Ukraine. Spørg alvorligt syge og mennesker med mange lidelser - psykiske og fysiske. Spørg en, som du selv kender. Opsøg ham, og giv ham mulighed for at fortælle dig om sin situation, hvordan dagene er, og hvad der ellers er sket. Hvordan forestiller de selv, at deres liv skal fortsætte? Hvordan tror du, at det vil gå? Spørg en ældre i familien, som slås med ensomhed og med frygt for fremtiden. Har du mod til at høre hende spørge dig, hvordan det dog skal gå? Hvad vil du svare? Og hvordan er og bliver vore dage? Hvad tør du håbe på længere sigt? Der er meget at glæde sig over. Men der er også noget, som er tungt.

 

Netop da kom kejserens overmand, HERREN
Mens vi sådan overvejer vores og andres og den kristne kirkes fremtid og muligheder og ikke selv er i stand til at forestille os noget godt i de dage eller i vore dage, hverken for os eller for den kristne kirke, overhaler evangeliet om Kristi fødsel vore tanker og fortæller os: Og mens de var dér kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

Et barn født. Og hele livet ændrer karakter. Det er barnet, som Gud havde lovet i tusinde år. Nu er det ikke længere deres nød og elendighed, som står i centrum. Nu kommer dette barn i centrum. Hvordan kan man nemlig tænke på at man er træt og besat af soldater, når en lille skriger og skal have mad. En lille skat.

Men også af en helt anden årsag. For dette lille barn er kejserens overmand. Dette lille barn fødes ind i Josefs og Marias liv og verden - i de dage, da kejser Augustus ville demonstrere, at han var den mægtige. ” For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfæste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid.” (Esajas 9)

De første, som erfarer barnets magt er hyrder på en mark i nærheden. Her åbenbarer Gud sig for hyrder, nogle af de dårligst lønnede og mindst respekterede i samfundet overhovedet. Med ét var de omringet. Ikke af kejserlige soldater, men af Herrens herlighed. Og de oplevede en frygt, som de aldrig havde kendt før. Nu var der endnu mindre fremtid og håb for dem, end nogensinde før. Deres frygt stammede ikke fra tunge tanker og modløshed, men var skabt af Herrens herlighed. De stod overfor Gud i hans majestæt. Overfor deres skaber og herre. Overfor både kejserens og statholderens Skaber og fattigfolks og hyrders Skaber og Gud. Og her blev deres fremtid forvandlet med henvisning til det nyfødte barn. En engel fra Herren viste sig for dem og sagde: “Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe!”

I de dage, hvor kejseren tror, at han bestemmer alt, bestemmer Gud, at han vil sende sin Søn. Nu er HERREN selv midt blandt mennesker. Nu er livets herre på dødens jord. Nu er nådens Herre blandt skyldige mennesker. Nu er den store læge blandt de syge. Nu er den rige og barmhjertige blandt de fattige og nådesløse. Nu er fredsfyrsten blandt de fredløse. Nu er opstandelsen og livet hos os, som bærer død og forgængelighed i os.

 

I de dage skaber Gud håb
Sådan forvandles fremtiden. Nu er der håb. For HERREN er her. Og han afgør, hvordan historien fortsætter. Kristne opkalder hver eneste år efter denne dag: Alle årene får navnet: efter Kristi fødsel. Det er hverken kejserere, magter og myndigheder, ubarmhjertighed og død, skyld og magtesløshed, som bestemmer dit liv. Det er HERREN. Han bestemte over Josefs og Marias liv. Han lod evangeliet forkynde for hyrder. Og de troede det. Og han blev herre også i deres liv. Det skete virkelig. Herren blev født. Og det sker virkelig: Budskabet om Jesus Kristus som din Gud og frelser, stående her midt i din virkelighed, det lyder til os.

Ligesom hyrderne står du foran den almægtige med dit liv. Han ser og kender dig ud og ind. Han står du til regnskab. Mod ham har du syndet og gjort, hvad der i hans øjne er ondt. Ham kan du ikke svare ét af tusind. Han kender dine veje og dine ungdoms-synder. Han ved, hvordan lidt ekstra velstand, sundhed og ros fra andre mennesker og gode oplevelser kunne forblinde dig, så du ønskede at gå dine egne veje. Han ved, hvordan du var tilbøjelig til holde afstand til andres lidelse og nød, fordi du nok ikke var villig til at hjælpe og tjene din fattige næste. Han ved det. Og du er afsløret. Han ved, hvordan du lyttede til egne tanker og underholdning i stedet for at lytte til prædiken og hans ord.

Men her er den store glæde: Jesus er Kristus er din HERRE og Frelser. Ligesom Jesus blev centrum i Josefs og Marias liv, og i hyrdernes, sådan er han det nu i vores. Han er vor frelser, han tilgiver os, han helbreder os, han frelser os, han er konge og Herre over os i de kommende dage. Ikke håbløse kejsere eller politikere, ikke mennesker, som svigter, men Jesus, Jesus Kristus. Han svigter ikke.

 

Vi kan finde ham i disse dage
Hyrderne fik et sikkert tegn: “I skal finde et barn, svøbt og liggende i en krybbe.” Der var ikke mange børn, som var født under så usle forhold i deres nabolag. Englen viste dem hen til magtens modsætning. Herren ligger som spæd. Han er jeres frelser.

Vi får et lignende tegn: Magtens modsætning:
* Det ene er skriftemålet, hvor vi kan bekende vore synder. Her udstiller vi vores svaghed. Og et andet svagt og syndigt menneske tilsiger os i Jesu navn syndernes forladelse, fordi Guds Søn døde på et kors for os. I magtesløshed blev han korsfæstet for at overvinde synd og død som vor stedfortræder.
* Det andet tegn er nadveren, hvor brød og vin er Jesu legeme og blod. Er der andre tegn i dit nabolag, som er så ringe, og om hvilke der siges noget så stort: at Guds Søn, din Herre og Frelser er dig nær! Det var ham selv, der valgte dette tegn, da han indstiftede nadveren.

Derfor lad os skynde os derhen. For derhenne - i den hellige nadver - dér sker det, som forvandler dine vanskelige dage og hele din historie.

* Og alt dette ved vi, fordi vi hører englens budskab: ”Frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren.” Det er ikke ord for kejsere, som tror, at de kan forme deres egen fremtid. Det er ikke ord for mætte mennesker, som stoler på deres helbred og skønhed og egen kraft. Men det er ord for fattige og ringe hyrder. Det er ord for to fattige mennesker fra Nazaret, som har mistet ære og respekt i deres nabolag. Det er håb og fremtid for dig, som kender blot lidt af den frygt, som hyrderne oplevede.

Så uanset hvem du er, hvor du er, og hvordan din historie er, og hvordan det ellers tegnede sig for dig frem over, så er der nu kun ét, der virkelig tæller: Barnet i krybben, din Herre Jesus Kristus. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk