Forside www.vivit.dk

Om tiggeri og tiggere

Oversigt
Søgemaskine

Fastelavns søndag 11. februar 2018 i Aarhus, LGJ
Salmer: 150, 113v6, 49, 174 // 176, 177

Evangelium: Lukas 18,31-43
Han tog de tolv til side og sagde til dem: "Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om Menneskesønnen, skal opfyldes: Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham; de skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå." Men de fattede ikke noget af dette; det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt.

Da Jesus nærmede sig Jeriko, sad der en blind mand ved vejen og tiggede. Han hørte, at en skare kom forbi, og spurgte, hvad der var på færde. De fortalte ham: "Det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi." Da råbte han: "Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig!" De, som gik foran, truede ad ham for at få ham til at tie stille; men han råbte bare endnu højere: "Davids søn, forbarm dig over mig!" Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham: "Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig?" Han svarede: "Herre, at jeg må kunne se." Og Jesus sagde til ham: "Bliv seende, din tro har frelst dig." Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud. Og hele folket så det og lovpriste Gud.

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og fra Jesus Kristus, vor Frelser. Amen.

1.

Tiggeri kan forstyrre. Det mente folkeskaren, som var på vej til Jerusalem sammen med Jesus. Mennesker var begejstrede for Jesus og så frem til, at han skulle indsættes som Konge dér. Derfor var der ikke tid til en tigger og hans tiggeri. Han forstyrrede det vigtige, som skulle ske.

Kunne vi danskere finde på det at afvise en tigger? Faktisk kunne vi godt det! En hastelov om at forbyde tiggeri  blev i sommeren 2017 vedtaget af Folketinget. Den nye lov skærper straffen for såkaldt "utryghedsskabende tiggeri". Tiggere risikerer fremover 14 dages ubetinget fængsel, hvis de tigger på gågader, stationer eller i offentlig transport. Loven blev vedtaget med 78 stemmer for og 23 imod. - Jo, tiggere kan forstyrre os og gøre os utrygge. Det gider vi danskere ikke at finde os i. Vi har jo regler for kontanthjælp. Mennesker i nød kan bare henvende sig til kommunen! - Og det er rigtigt nok, at tiggere  kan være uforskammede og gøre andre utrygge. Folketinget har ret til at lovgive imod det.

Men evangeliet om Jesus og den blinde tigger vil få os til at stoppe op. Og endnu vigtigere: JESUS stopper op og vil have kontakt med tiggeren. - Evangeliet handler om, at Guds Søn kom til os, for at være frelser for tiggere.

2.

Egentlig er alle kristne jo tiggere.  Dagligt tigger du jo om brød, når vi beder bønnen: "Giv os i dag vort daglige brød!” Vi opfatter det måske ikke som tiggeri. Men det er fordi Gud giver os så meget, at vi næsten glemmer, at vi er tiggere. Han er vores gode Far. Han tager sig rigtig godt af os.

Og det er Jesus, der selv har lært os at tigge på denne måde. Tænk, hvis Gud straffede os for at plage ham på en uforskammet måde! Men det gør han ikke. Han elsker tiggere. Det må vi være glade for. Derfor kan vi bare tigge løs og stole på Jesus Kristus.

Hvad må vi tigge om? Om alt, simpelt hen alt. Om dagligt brød og alt, hvad der hører med til det: uddannelse, familie, børn, forældre, godt vejr, fred i landet, gode naboer, … Og vi må tigge til Gud også for andre mennesker, dvs. tigge på deres vegne. Jesus lærer os jo at bede: ”Giv os!” Derfor skal vi ikke kun tigge til os selv, men også tigge til hinanden. Det tænkte folkeskaren ikke på, da de bad den blinde tigger om at holde mund. Og det tænker vi heller ikke altid på. Vi har travlt og skal nå så meget vigtigt. Derfor er der ikke plads til andre tiggere i vores liv. Vi tiggere kan være så underligt selviske.

3.

Og det fører os hen til den næste, Jesus ville give sine disciple, da han sagde:”Se, vi går op til Jerusalem!” Han ville gøre noget for dem, som kunne hjælpe dem, når livet blev aller vanskeligst. Og det samme vil han give os.

Og da er spørgsmålet, hvad er det aller vanskeligste? Det er døden og alt det, der hænger sammen med døden: ensomhed, skyld, bebrejdelser, savn, tab og smerte. Jesus giver os denne hjælp ved selv at komme til dødens jord, blive menneske og gå ind i alt det, som stammer fra døden, og som fører til død. Det ser vi ar Jesu ord: ”... og alt det, som er skrevet ved profeterne om Menneskesønnen, skal opfyldes: Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham; de skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå."Men de fattede ikke noget af dette; det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt.

Men hvordan skulle det nytte os, at han kommer ind i alt dette vanskelige og tager os med. Svaret er: det nytter, fordi han er her som vores stedfortræder. Han gør det i vort sted. - Det oplevede disciplene, da han tog dem med til Jerusalem. Her opdagede, at de selv havde døden i sig, fordi de var syndere. De erfarede falsk stolthed, hovmod, svigt og tab. Alt dette erfarede de i påsken. Og det skal vi høre om i fastetiden frem til påske.

4.

Når Gud tager os med ind i Jesu lidelseshistorie gennem læsningen af evangelierne, og når Gud fører os i vores liv, erfarer noget af det, som disciplene oplevede i Jerusalem. Og da får vi denne "tigger-bøn” fra Jesus: ”Forlad os vor skyld, som vi også forlader vore skyldnere!”

Det blev en vanskelig påske for disciplene. Og da Jesus fortalte dem det forud, syntes de ikke om det, ja, de ønskede det slet ikke. På samme måde med os. Det er ikke rart at opdage, at man er skyldig. Men det er alligevel godt, hvis man virkelig er skyldig. For da kan man jo indrømme det og bekendet det overfor Gud og sin næste. Og hvis der også findes tilgivelse, er det ligefrem en befrielse at se sin synd og skyld. Og tilgivelsen findes. Jesus har vundet den til os, da han led på korset for vore synder. Derfor er der frelse fra døden, skylden, dommen og ensomheden. Det er påskeevangeliet, som Jesus også forudsagde i vores evangelium: og på den tredje dag skal han opstå."

Derfor er det godt at holde påske og sammen. Det er det, vi er på vej til i tiden efter denne søndag. Sammen! Ja, for man mærker jo bedst, at man skylder andre noget, når man er sammen med dem og oplever deres nød og behov. Når der kræves noget af dig, og du svigter eller viger udenom, da bliver du skyldig. Det fik disciplene lov til at mærke sammen med Jesus. Og det får vi også, når vi hører evangeliet sammen. Lad os gøre det!

Det er godt, at Gud i dag giver os lov at være tiggere. Lad os hver dag i den kommende fastetid plage Gud med vore bønner og sige: Giv os i dag vort daglige brød. Og forlad os vor skyld, som vi også forlader vore skyldnere! Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 11.02.2018. post@vivit.dk