Der skal komme dage

Oversigt
Søgemaskine

Prædiken 25. søndag e. trinitatis, 13. november 2016 i Aarhus. Leif G. Jensen
Salmer: Ja engang mine øjne skal v1-3, Som en hjort Sl 42,631, 296, 190

Lukasevangeliet 17,20-33

Da farisæerne spurgte Jesus , hvornår Guds rige kommer, svarede han: "Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer." Men han sagde til disciplene: "Der skal komme dage, da I vil længes efter at se blot én af Menneskesønnens dage, men I skal ikke se den. Man vil sige til jer: Se, dér er han! eller: Se her! Men gå ikke derhen, og følg ikke efter. For som lynet lyser fra den ene ende af himlen til den anden, når det lyner, sådan skal Menneskesønnen vise sig på sin dag. Men først skal han lide meget og forkastes af denne slægt. Og som det var i Noas dage, sådan skal det også være i Menneske­sønnens dage: De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og syndfloden kom og udslettede dem alle. Eller som i Lots dage: De spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede; men den dag, da Lot forlod Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himlen og udslettede dem alle. På samme måde skal det være den dag, da Menneskesønnen åben­ba­res. Den, som den dag er oppe på taget og har sine ting nede i huset, skal ikke gå ned og hente dem, og lige så lidt skal den, der er ude på marken, vende hjem igen. Husk på Lots hustru! Den, der søger at redde sit liv, skal miste det, men den, der mister det, skal vinde det."

NÅDE OG FRED VÆRE MED JER FRA GUD vor FADER og fra JESUS KRISTUS vor FRELSER. Amen.  

1.

Farisæerne spørger Jesus, hvornår Guds rige kommer. Og han svarede: "Det er midt iblandt jer!". Det er her allerede. Men hvordan? Han det forklarer han ikke her. Det forbliver en udfordring til os som lytter med. Vi kan jo ikke se det. - Nej. Det er jo netop, hvad Jesus siger: "Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer." Det er den kristne forkyndelses overskrift: ”Guds rige er kommet nær!” For Guds Søn er kommet til os. Det er blevet jul. Det er blevet påske. Det er blevet pinse. Guds Søn er blevet menneske. Guds Søn har båret alle vore synder og er opstået fra de døde påskemorgen. Guds S øn kommer til os, hvor to eller tre er forsamlet i hans navn. Guds Søn er hos os i nadverens brød og vin. Guds Søn er med os alle dage indtil verdens ende. Men vi kan ikke se det. Alligevel er Guds rige er midt iblandt os.

Måske kan denne sammenligning med Guds folk Israel i Gamle Testamente hjælpe os. Gud var midt iblandt dem, efter at han havde udfriet dem fra slaveriet og ført dem uskadt gennem Det Røde Hav. Men de kunne ikke se det i ørkeken. De kunne kun se åbenbaringsteltet, hvor Gud havde sagt, at han ville være på deres vandring. Derfor var det alt afgørende for dem igen og igen at høre beretningen om udfrielsen fra Egypten og vandringen gennem Det Røde Hav, samtidig med at de havde hans Telt i deres midte. Gud så de ikke på ørkenvandringen. Men de vidste, at Gud var hos dem, når de hørte om udfrielsen og holdt gudstjeneste ved Åbenbaringsteltet.

Sådan hører vi om Julen på Påsken. Vi ser ikke Jesus. Men vi har dåbens vand, der renser, nadverens brød og vin, som er Jesu legeme og blod. Jesus forkynder helt enkelt til os: "Guds rige er midt iblandt jer!" Vend jer til ham, som blev jeres bror, som hang på et kors for jeres skyld, og som kommer til jer i dåbens bad og tilgiver jer, og som kommer til jer i nadverens brød og vin. Han er her.

2.

Men når vi ser vi os omkring og ser en virkelighed, som ikke er så let og ligetil. Vi liver i en barsk verden, hvor vi længes efter at se Jesus Kristus. Men det var og er Jesus Kristus klar over. Han sagde jo: "Der skal komme dage, da I vil længes efter at se blot én af Menneskesønnens dage, men I skal ikke se den." De troede på ham. Og de dage, hvor han var synligt hos dem, var gode dage. Men de ville få det ligesom os: At Guds rige er hos os – men vi ser ham ikke synligt. Da ville de længes og håbe at kunne opleve bare på én af de gode dage, de havde sammen med ham før hans død på korset og før hans himmelfart.

Hvordan hjælper han os, når vi har det sådan? Han siger: Man vil sige til jer: Se, dér er han! eller: Se her! Men gå ikke derhen, og følg ikke efter. Han fortæller, at der vil være vranglærere, som fremstår og udgiver sig for at repræsentere Kristus – eller at være ham selv.
* Muhammed kom og sagde, at han var den, Jesus havde lovet skulle komme. ”Når talsmanden kommer, som Faderen vil sende i mit navn!” (Joh 14,15-17 og 14,25-26 og 16,7-8 og 16,13-15). Koranen 61:6 fortæller her om og hævder, at Jesus profeterede, at denne Talsmand ville være Muhammed. "Og Jesus, Marias søn, som sagde til Israelitterne: Jeg er sendt til jer fra Gud for at bekræfte LOVEN og forkynde nyt om en UDSENDING (apostel), som vil komme efter mig, hvis navn er Ahmad.” Og alligevel påstod de at det var trolddom, da han bragte dem synlige tegn.'" I Hadith samlingen skrevet af “Sahih Muslim,” vol 4, #5810, siges Muhammad at have påstået, at hans navn var Ahmad. Jesus advarer mod profeter, som træder frem og siger: "Se, dér er han! eller "Se her!"
* Det andet eksempel herpå er Paven i Den Romersk Katolske Kirke. Han udgiver sig for at være Kristi stedfortræder på Jorden. Han siges at være ufejlbarlig, når han føjer noget til Skriften om helgener, aflad, jomfru Maria, nadveren. Det er endnu et eksempel på, at man peger på et menneske og siger: "Se, her er Kristus!"

Jesus ved, hvordan vi længes efter noget synligt – efter Menneskesønnens dage – efter ydre bekræftelse på vores tro. Ydre beviser.

3.

Jesus giver os disse to holdepunkter: a) "For som lynet lyser fra den ene ende af himlen til den anden, når det lyner, sådan skal Menneskesønnen vise sig på sin dag. b) Men først skal han lide meget og forkastes af denne slægt."

a) Når Messias kommer anden gang, dvs. når Menneskesønnen kommer synligt igen, da vil det være dommedag, jordens undergang, og den evige saligheds begynder. Det vil være åbenlyst for alle mennesker. Det vil være, som når det lyner og lset spreder sig ud over verden. Sådan vil Menneskesønnen åbenbare sig, når han kommer. Da vil vi ikke længere fortsætte livet her på jorden, men begynder en nye evig tilværelse i Herligheden, på den Nye Jord under den Nye Himmel.

b) Men forinden skal han lide meget og forkastes af denne slægt. ”Lide”: Det var hans korsfæstelse og død. Hans lidelse for vore synder er kendetegnet på, at han er midt iblandt os. Og han skal ”forkastes af denne slægt”: Det var, hvad de gjorde mod ham, men også med hans disciple. Sådan som Jesus sagde til Saulus: ”Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig!” Al forfølgelse af Jesu disciple er forfølgelse af Jesus. Det er, hvad der sker i denne tid – tiden indtil Menneskesønnen åbenbares. Det er svært at høre for os. Men det er vort holdepunkt. At Jesus led for os, og at han vil blive forkastet at denne slægt. Det er den Jesus, som er vores frelser, og som vi tror på.

Sådan præger KORSET en kristen. Der kan komme forfølgelse og modgang. Han siger, at den, som mister sit liv, skal vinde det (v30). Da længes vi længes efter Menneskesønnens dage, men vi er nødt til at vente.

4.

Jesus underbygger med bibelhistorie og hjælper os: Og som det var i Noas dage, sådan skal det også være i Menneske­sønnens dage: De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og syndfloden kom og udslettede dem alle. Eller som i Lots dage: De spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede; men den dag, da Lot forlod Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himlen og udslettede dem alle. På samme måde skal det være den dag, da Menneskesønnen åben­ba­res. ... Husk på Lots hustru!" - Det er jo bibelhistorie. Jesu forkyndelse er fuld af bibelhistorie. Han begrunder, hvad han siger, med bibelhistorien. Troens grundsætninger bygger på bibelhistorien. Både vores tro på Frelsen, Dommen, Forløsningen og Genkomsten bygger på bibelhistorie. Også troen på Guds nærvær bygger på bibelhistorien. Hvis vi glemmer den bibelske historie, mister vi troen. Men har hører vi den, da lever troen.

+ Bibelhistorien fortæller, at det blev jul. Gud blev virkelig menneske, en af os. Han gik ind i vores verden og forstår os. Bibelhistorien fortæller os også om dommedag og Jesu genkomst: Hvordan bliver det? Det ved vi noget om, når vi studerer Noas liv og Lots liv ud fra bibelhistorien. Sådan bliver det.

På Noas tid glemte mennesker deres Skaber og var optaget af at få så mange koner som muligt. Og Gud sagde: ”Min livsånde skal ikke forblive i menneskene”. Jesus sammenfatter det sådan: De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og syndfloden kom og udslettede dem alle. Kun 8 troede på Gud og blev frelst. Sådan vil der være mange, som går fortabt og dømmes, fordi de forkastede Jesus i vantro.

Og Lots liv i Sodoma. Han havde selv valgt at leve i byen. Når der kom fremmede på besøg i byen, kunne mændene i byen finde på at begå voldtægt mod dem – og de gjorde det mod Lots døtre. Er det ikke forfærdeligt at leve i sådan en kultur? Jo. Gud reddede den retfærdige Lot, som døjede under frække menneskers udsvævende liv. … hans sjæl pintes ved dag efter dag at se og høre deres lovløse gerninger. Herren formår at fri de gudfrygtige fra fristelse, men at holde de uretfærdige i forvaring til strammen på dommens dag. (2 Pet 2,6-9). Jesus nævner Lots hustru: Hun så sig tilbage – længtes. Og blev en saltstøtte og blev ikke frelst. Forfærdeligt.

Sådan bruger Jesus bibelhistorie for at fortælle os om dom og frelse. Her er advarsler til os. Sådan vil det blive, når Menneskesønnen åbenbares. Da vil kulturen være, som vores vestlige kultur er i disse årtier. Men vi kan være fulde af håb. For Menneskesønnen, Jesus, har forudsagt det, og han kommer snart. Han er vores ARK. Han er den, der leder os ved hånden ud af Sodoma. Han redder os og frelser os. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 13.11.2016. post@vivit.dk