Tilbage til prædiken-oversigtPenge, sex og frelse

3. søn. e. trinitatis 16. juni 2013. LGJ.
Salmer: 4, Sl 67, Gal 2, Din trone står, 464, 588

Prædiketekst: Lukas 15,1-10
Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde: "Den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem." Men han fortalte dem denne lignelse: "Hvis en af jer har hundrede får og mister et af dem, lader han så ikke de nioghalvfems blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det? Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem: Glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger jer: Sådan bliver der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har ti drakmer og taber én af dem, tænder hun så ikke et lys og fejer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den? Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger: Glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over én synder, som omvender sig."

Det handler om toldere og syndere hos Jesus. Toldere, der opkrævede skat, og syndere (et andet ord for prostituerede), som tilbød sex for penge eller for ingenting. Det handler om dem og Jesus. Og derfor handler det også om penge, sex og frelse. Men det handler også om dem, der så på, om farisæere og skriftkloge, og om os, som er i kirke. Det handler om alle os, som ikke har problemer med sex og penge, eller som netop har problemer med penge og sex. - Prædiken har et hvem, et hvad og et hvordan.

Hvem?
Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus. Det er overras­kende, at der står ”alle”.Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus. Lukas fortæller, at Jesus på sin vej mod Jerusalem vandrede gennem byer og landsbyer og underviste (Luk 13,22). Det var der, de var. Måske var der 5 til 10. Og man vidste godt, hvem de var, og hvor de var. For toldere og prostituerede skiller sig ud. Det var dem, han var sammen med. Underligt.

Og der var tilskuere, farisæere og skriftkloge. Lukas fortæller, hvad de sagde: ”Den mand tager imod syndere og spiser sam­men med dem." De lægger afstand, når de siger ”den mand.” Ikke Jesus, ikke Mesteren, men ”den mand”. Hvad har han gang i? Men hvorfor lægge afstand til den mand, som vil frelse det fortabte? Hvorfor lægge afstand til Frelse og Tilgivelse, når evangeliet en­delig bærer frugt? Vi kan næsten høre dem svare: ”Fordi det er for billigt og for let! Du risikerer jo, at tilgivelsen bliver misbrugt! - Det bør koste noget. Du bør i det mindste give dem en bøde eller en eller anden form for straf for det, de har gjort! … Nå, det gør du heller ikke!”

Jeg tror, at vi kender denne måde at resonere på. Hvis det er så let at blive frelst, bliver tilgivelsen en ”fribillet” eller et ”klippekort” til at misbruge penge og sex. Og det er jo alvorligt. Toldere berigede sig jo på andres bekostning. Og prostituerede, skøger, øde­lagde i kærlighedens navn både sig selv og de mænd, som de lå sammen med. Og sådan er det stadig. ”Så sig dog til dem: ”Du må ikke stjæle!” Forklar dem det dog! Og fortæl dem, hvad det koster dem, de stjæler fra. Vis dem, hvor meget de ødelægger hos andre! Du kan da ikke bare tilgive dem!” – Og du, som er præst, hvordan kan du stå der og give menigheden fribilletter til at se erotik i biografen og til at dyrke sex uden ægteskab og uden troskab ved at sige, at deres synd er tilgivet?”

Hør, hvad Jesus svarer! Han viser os på sin milde og særlig måde, at den slags kritik af evangeliet vokser ud kriti­ke­rens egen personlige utilfredshed med Gud og med sit eget liv. Og den beskriver Jesus i lignelsen om de to sønner, hvor storebroderen siger: ”Nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud; men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har ødslet din ejendom bort sammen med skøger – da han kom, slagtede du fedekalven til ham.” - Her hører vi farisæeren i os sige, at hvis det er så let, hvorfor så ikke leve ligesom min bror og nyde penge og kvinder. Det var jo til ingen nytte, at jeg holdt dine bud. Hvorfor tjene pengene på den hårde måde, hvis jeg kan berige mig på andres bekost­ning. Og hvorfor ikke dyrke erotik og sex, som vi har lyst til - i aften!

Hvad svarer Gud på den indvending? Svaret ligger jo i samme lignelse: Den yng­ste søn havde sagt til sin far: ”Giv mig den del af formuen, som tilkommer mig!” Og det gjorde faderen uden at sige et muk. Og sønnen rejste. Han fik ”klippekort” til det hele. Han fik fri adgang til at bruge eller misbruge sex og penge, til misbruge formuen, som var sparet op gennem mange år, og til at hore eller ikke leve i hor. Det kan vi også gøre!

Hvad?
Det sagde Jesus til tilskuerne. Men hvad lavede tolderne og synderne da hos Jesus? Evangelisten fortæller: Alle toldere og syn­dere holdt sig nær til Jesus … for at høre ham! De var hos Jesus for at høre ham. Ikke for at blive bekræftet i det, de hidtil havde tænkt om livet. Heller ikke for at fortsætte i deres penge- og sexmisbrug. Men for at høre Ham. Og hvis vi vil vide, hvad Jesus fortalte dem om penge og sex, er der nok at tage af i evangelierne.

Om penge: ”I kan ikke dyrke både Gud og Mam­mon!” (Matt 6,24). Mammon svigter jer! Mam­mon fylder jer med bekymring. Men Gud er jeres Far. Han svigter jer ikke. Han sørger for jer! - Er det måske en fribillet til at dyrke mam­mon? Nej, her viser han os jo lænkerne, som vokser usynligt frem, når vi dyrker mam­mon. Vi bliver slaver af vores forbrug. Vi bliver bekymrede mennesker. Griskheden vokser, indtil vi en dag pludselig dør. Det skildrede Jesus forrige søndag for os, da vi hørte om den rige mand og Lazarus. Det er ikke en fribillet til at snyde sig gennem livet!

Og om sex: Når Jesus blev spurgt, om det var tilladt at skille sig fra sin hustru af en hvilken som helst grund, svarede han: ”Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde. Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru. Og de to skal blive ét kød. Hvad Gud har sammenføjet, må et menneske ikke adskille (Matt 19,4-6). … Og: I har hørt, at der er sagt: Du må ikke bryde et ægteskab. Men jeg siger jer: En­hver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægte­skabsbrud med hende i sit hjerte. Hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud. For du er bedre tjene med at miste dit øje end at hele dit legeme kommer i helvede (Matt 5,27-30). - Er det måske en fribillet til erotiske filmoplevelser?

Det er eksempler på Jesus’ undervisning om penge og erotik. Det lyttede tolderne og syn­derne uden tvivl på. Men de hørte også, at frelsen er gratis. Fuldstændig gratis. Gud giver os mulighed for at misbruge det hele. Og når vi så mærker tomheden og mærker, at vi lænkes af mammon, erotik og sex, da frelser han os med sin tilgivelse uden en eneste bøde, uden en eneste god gerning.

Hvordan?
Men hvordan gør han så, når han frelser os? Jesus svarer: Han går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det! Jesus beskriver i to lignelser, at vi bliver reddet – gratis! Han tager nu den skøge, som de alle kender, og som bedrev hor med en familiefar, som de også kender, og som måske også er trofast om sabbatten i synagogen. De er begge det får, der var faret vild. Men han fortalte dem denne lignelse: "Hvis en af jer har hundrede får og mister et af dem, lader han så ikke de nioghalvfems blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det?”

Jesus bryder sig om den kvinde og den mand, som misbrugte sex med hinanden. Han tænker ikke kun på dem, men han har faktisk ledt efter dem. Og han har ledt efter os! Han har sat alt andet til side for at finde os. Ja, det er sådan, at hvis præsten ikke kommer i kirke en søndag, hvor de 99 trofaste kirkegængere er samlet, så kan det være, at han er ude at lede efter den ene, som ikke kommer mere, og som ingen rigtigt ved, hvor er. Eller præsten burde lede efter den ene! Jesus var sådan. Han søgte og fandt. Og når Jesus fandt mennesker i pengemisbrug og i sexmisbrug, trak han så bødeskiltet frem? Eller gav han dem et klippekort til at blive i fortabelsen? Nej, nej! Jesus fortæller, at hyrden lægger fåret på sine skuldre og bærer det hjem med glæde.

Og den anden lille lignelse: Jesus sammen­ligner sig selv med en kvinde, som har mistet en drakme. En drakme svarer til en dagløn. Den mønt, hun skulle bruge til at købe mel, grøntsager og en kylling med, den er borte. Hun leder på lergulvet, under dørtrinet og i hver en afkrog. Se, hvordan hun kravler rundt. - Se, hvordan Gud fornedrer sig for at finde os, som er blevet borte, fordi vi gjorde erotik og penge til vores afgud. Gud fornedrer sig og leder efter os. Han blev menneske. Og han kom til vore landsbyer. Og han fandt toldere og skøger her, hvor han underviste og prædikede. Og de hørte. Og de blev reddet. Gratis. Af nåde. Uden en eneste bøde.

Er det for billigt?

Løber Jesus ikke en risiko, at de betragter nåden som et billigt klippekort til at fortsætte? - Ikke hvis de har hørt, hvordan Jesus afslører pengedyrkelse som afgudsdyrkelse. Ikke, hvis vi har hørt, hvordan dyrkelse af sex uden for ægteskabet er utroskab og fører til helvedet. Og da slet ikke når vi har set, hvordan Jesus selv fornedrede sig for at redde os. Frelsen er billig og gratis. Men kun for os. Ikke for ham. Derfor er vores tro ikke et billigt klippekort, men et kostbart bånd, som binder os til Gud ved troen på Jesus Kristus. Han er vores gode Herre og Frelser. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 16.06.2013. post@vivit.dk