Forside www.vivit.dk
Prædiken-oversigt
Søg prædiken

Jesus og den usynlige virkelighed

3. søndag i fasten, 19. marts 2017 i Aarhus, LGJ
Salmer: 449, Es 53,6, Sl46(130), 559 // 132, 430, 183.

Lukas 11,14-28
Engang var han ved at uddrive en dæmon
, som var stum. Da dæmonen var faret ud, be­gynd­te den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde: "Det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han uddri­ver dæmonerne." Andre ville sætte ham på prøve og krævede et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem: "Ethvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også Satan er kom­met i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæ­mo­ner­ne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmo­nerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddri­ver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres domme­re. Men hvis det er ved Guds fin­ger, at jeg dri­ver dæmo­nerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer.
Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans ejendele være i fred. Men kom­mer der en, der er stærkere, og overvin­der ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.
Når den urene ånd er drevet ud af et menne­ske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den: Jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det fejet og prydet. Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind dér. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første."
Mens han sagde det , var der en kvinde i skaren, der råbte: "Saligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede!" Men han svarede: "Javist! Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!"

I.
Den synlige og den usynlige verden

Der er en del i denne tekst , som virker fremmed for os, og som vi ikke forstår. Dæmonbesættelsen. Den usynlige onde verden. Jeg mener ikke ordene i sig selv. De er klare nok. Men den virkelighed, Jesus ser ind i. For det er ikke en virkelighed, vi bare kan se. I vores verden anses det synlige for det virkelige – det sikre – de vi kan holde os til – mens det usynlige jo sagtens kan være en indbildt virkelighed, som slet ikke er til.

Jesus kom fra Guds virkelige verden ind i den verden, Gud havde skabt. Det er derfor, han kan fortælle os om denne virkelighed. - Ja, faktisk er den usynlige virkelighed før det skabte – dette synlige. Hør, hvordan der står i Hebræerbrevet: I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det, vi ser, ikke er blevet til af noget synligt. ((Hebr 11,3). Og vi læser ofte om, at mennesker, der troede på Gud så denne usynlige verden. I tro forlod han Egypten uden at frygte kongens vrede; han holdt ud, fordi det var, som om han så den usynlige. (Hebr 11,27). – Den usynlige og evige Gud – og hans Søn er usynlige og ophav til den verden, vi ser. Jesus tager os med ind i den åndelige verden – hvor vi lever med ham i tillid og nåde – og i den del af den åndelige verden, hvor ondskaben findes og synes at have magten. Denne onde åndeverden er spillevende iblandt os. – Men hos os måske mindre tydeligt end i andre kulturer.

Måske er det, fordi Djævelen, har valgt en anden strategi iblandt os. Han arbejder på, at vi fornægter, at der overhovedet findes nogen åndelig virkelighed. Arbejde på at få os til at fornægte godhed, kærlighed, mildhed, offervillighed, tjenersind med den begrundelse, at det er ”usynligt” og ikke virkeligt. så vi kan blive besat af selvisk begær og verdslig rigdom. Med en sådan fornægtelse, kan vi bortforklare vore skyld. Og da kan vi stræbe efter vor egen lykke uden at have skrupler og få dårlig samvittighed. – For det usynlige findes ikke. Det er ateismens og gudløshedens påstand. - Og da kan man slå ufødte ihjel. Da kan man dræbe handicappede og ældre. De stærke kan vælge for de svage. Kan svigte dem, så de mister livsmodet – og derefter hjælpe dem med at dø – for det er jo, hvad de helst vil i deres mismod. - Jeg ved godt, at det er en grov beskrivelse. Men der er vist noget om det.

II.
Indblik i den usynlige verden  

Han viser os, at Jesus ser ind i den åndelige og usynlige verden. Og han viser os, at den usynlige verden indeholder dæmoni – ondskab, og at der bag ondskaben er personlige magter.

Vi ved fra andre steder i Bibelen , at Gud skabte alt levende. Også alle åndelige væsner. Vi kalder dem for ”englene”. Det blev skabt for at tjene dem, som skal frelses. Og Jesus blev selv betjent af dem. Engle fortalte Josef og Maria, at han skulle fødes, og at han var Guds søn. Engle åbenbarede sig ved hans fødsel og fortalte, hvad det betød for folket. Engle var med ham i ørkenen, da han led sult og blev fristet af Djævelen. Engle tjente ham i Getse­mane. Engle var ved graven, da han opstod. Og engle var til stede ved hans himmelfart.

Og Jesus fortæller selv , at de små, som tror på ham, har engle, som altid ser Gud Faders ansigt og hjælper de små. Disse engle er usynlige. Men de er lige så virkelige som vi er. Uden kød og blod. Men med sprog, kærlighed, omsorg, og kontakt til Gud Fader i Himlen. – Han fortæller også, at englene i himlen glæder sig, når en af os omvender sig og bliver fundet af den gode hyrde og vender hjem til sit ophav.

Dagens evangelium giver os særligt indblik i, hvad de onde engle foretager sig sammen med deres leder, Djævelen. - De var oprindelig skabt som gode ånder, men satte sig op imod Gud og forkastede ham. Det ved vi fra Judas brev og 2 Petersbrev. - De besætter. De går ind i mennesker, hvis de får mulighed for det. Enten så personen undertrykkes, så de overtager ledelsen i mennesket. Og det er den egentlige dæmonbesættelse. At et menneskes personlighed undertrykkes af en ond ånd, som tager over.

III.
Jesus er den Stærkeste  

Men dem havde og har Jesus magten over. Han uddrev en dæmon, som var stum. Her var stumheden ikke kun en fysisk lidelse, så tungen ikke virkede. Men det var en fremmed magt, som styrede mandens tunge.

Jesus forklarer med en sammenligning: Når en stærk mand har tilranet sig en andens ejendom, da er der kun én mulighed for befrielse: nemlig at der kommer en, som er stærkere, og som tager den stærkes våben og tager byttet fra ham. Og når den stærkere kommer, må den stærke overgive sig. - Djævelen er den stærke, som ingen af os kan befri os fra. Ingen. Vi er ikke stærke. Vi har ikke åndelig kraft til at modstå griskhed, kærlighedsløshed, egoisme, urenhed eller utugt. Men Jesus Kristus kom fra den usynlige verden ind i denne synlige verden for at tage kampen op og afvæbne ”den stærke”.

I Hebræerbrevet står i kap 2 , at Jesus kom for at gøre ham magtesløs, som har dødens vælde, nemlig Djævelen, og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem have været holdt nede i trældom (Hebr 2,14-15). Er det ikke godt at høre? Det giver jo håb. Ja, som Jesus siger til sine tilhørere: ”Hvis jeg uddriver de onde ånders fyrste ved Guds finger, så er Guds rige jo kommet til jer!

IV.
”Så er Guds rige også kommet til os!”  

Det, Jesus dengang gjorde, var ikke kun noget han gjorde for de åndeligt besatte, men også for dem, som levede i frygt og blev holdt ned af Djævelen – i uden egentlig besættelse. Og det er, hvad vi også behøver: En Frelser, som kan afsløre virkeligheden for os – så vi ser disse to sider af virkeligheden:

1) At det er forfærdeligt at slå sin nabo ned og stjæle han bil. Men det er ligeså forfærdeligt at leve i utugt, at leve i griskhed og snyde andre, og at følge sit eget begær og være lige glad med Guds vilje og kravet om at elske sin næste som sig selv. - Det må han vise os. Og det gør, når vi lytter til hans undervisning i Evangelierne. Men også gennem hans apostel Paulus. Vi skal virkelig høre om os selv og vore synder. Her gælder det: ”Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!”

2) Men også, at Jesus er vores Frelser , har båret alle vore synder, og at han elsker os og gav sit liv for os. - Der var én i skaren, som så det. Hun udbrød: ”Salig er det moderliv, der bar dig, og de bryster, du diede!” Hun sagde med andre ord: Hvor er du fantastisk Jesus. Og hvor er det stort at have været din mor. - Da svarer han: ”Ja, salige er de, som hører Guds ord og bevarer det.”

Vi skal høre Guds ord! Det gør os salige. Det befrier os. Det gør, at vi ikke frygter længere. Ordet om den Stærkere, Jesus, der på korset overvandt den stærke og tog hans våben. Nu kan Djævelen ikke mere anklage dig for noget som helst. Du har Jesus død for dine synder at forsvare dig med. Du ser den usynlige. Du ser ham, som kom og blev menneske – og som nu sidder ved Faderens højre hånd. Han er Herre. Din Herre. Vores Herre. Alt dette gør han gennem sit ord. Når vi hører det – og bevarer det – er vi salige. Salige her i tiden – og i al evighed. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 19.03.2017. post@vivit.dk