Forside www.vivit.dk

Himlen er helt nær ved din adresse!

Oversigt
Søgemaskine

Marias Bebudelsesdag, 2. april i Aarhus. Pastor Leif G. Jensen
Salmer: 3v1-6, Esajas 53, 106, 63, 87, 89v1-2, 3v6-10.

Lukas 1,26-38
Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: "Herren er med dig, du benådede!" Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: "Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige." Maria sagde til englen: "Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand." Englen svarede hende: "Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud." Da sagde Maria: "Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!" Så forlod englen hende.

I. Sendt fra Gud til dig i den by, hvor du bor

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus (Luk 1,26-27).

Evangeliet fortæller om trafik mellem himmel og jord lige så selvfølgeligt, som var det mellem Samsø og Aarhus Nord. Baggrunden er, at en kvinde i halvtredserne eller tresserne er blevet gravid. Hun bor i Ry tæt ved Himmelbjerget, i Jyllands bjergland. [I Lukas-evangeliet var det Judas bjergland]. Og du bor i Aarhus Nord. - Hun er din moster. Men du ved ikke noget om det – endnu – ligesom Maria i evangeliet.  

Nu bliver der sendt en budbringer til dig, lad os sige han kommer fra Samsø til Aarhus Nord! Og han har en nyhed med, som får betydning for dig i al fremtid. - Men nu er Samsø jo ikke lige stedet, hvor Gud bor, og hvorfra der kommer afgørende nyt til os. Nej, Samsø er ikke Himlen. Men Him­len er faktisk endnu tættere på! Himlen er i en an­den dimension. Tæt på det sted, du bor, selv om du ikke ser det. Når Gud taler til dig, behøver han ikke at tage den lange vej fra Samsø til Aarhus Nord, men vælger den korte linje fra ham selv i Himlen lige ind i din lejlighed, dit hus og din kirke.

Tænk bare på, hvordan var det med den røver, der døde på et kors ved siden af Jesus langfredag. Han rejste samme eftermiddag fra Golgata direkte ind i Paradis sammen med Jesus. Hvor langt var der så? Eller tænk på en af de første kristne i Jerusalem: Stefanus. Da han døde, så han Himlen åben og Jesus stå ved Faderens højre hånd. Meget tættere på end Samsø ligger på Aarhus Nord. Når du cykler op af Langelandsgade forbi bibliotekstårnet i Aarhus, er Himlen tættere på dig end toppen af tårnet. Jo. For du lever i Gud. Gud bevæger alt i dig og holder dit liv i gang. Og han sender en engel, som kommer ud af Himlen ind i dit rækkehus og din lejlighed. Han kommer til din adresse. Det sker i aften på din adresse.

Gud kender englens navn og dit navn. Englen kommer og slår lejr om dig. Ja, engle beskyttede dig, da du cyklede hjem fra arbejde i går. Og din mor blev beskyttet mod en ulykke, selv om ingen af jer opdagede det. Men det står i Bibelen: ”Alle englene er tjenende ånder, som sendes ud for at hjælpe dem, som skal arve frelsen” (Hebr 1,14) . 
Og:   ”Se til, at I ikke forarger en af disse små. For jeg siger jer: Deres engle i himlene ser altid min himmelske faders ansigt. For menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte” (Matt 18,10). Englene er også her i kirken, når vi holder guds­tje­neste og hører evangeliet. De glæder sig og jubler, når et menneske bliver fundet af Gud. Når du fin­der tryghed og tror på Jesus, som har båret alle dine synder, da er der glæde, ikke på Samsø, som jo ligger 2 timer borte, men i Himlen, som er helt tæt på dig.

Gud sendte sin engel til Maria og gav hende en stor opgave: At være mor til sin Søn! Og hun sagde: Lad det gå mig, sådan som du siger. Sådan blev hun et af de mest betydningsfulde mennesker, som har levet. – Det får vi også lov til: Vi får stor, stor betydning, når Gud kalder os til de helt almindelige opgaver i livet: At være mor, far, bror, søster, barn, arbejdsgiver, medarbejder, samfundsborger osv.

Men der er måske en arbejdsgren, som er større end alle andre, selv om den er overset og let bliver glemt: nemlig at få lov at hjælpe de små! Det stod i Matt 18,10, som vi hørte før. Omsorgen for de små her i menigheden. Det er en stor, stor tjeneste. Det er kristne forældres tjeneste. Men vi andre, som ikke har børn, har som opgave at tage os af de små. Måske det er dig, som skal påtage dig at være med i børnearbejdet med sang og undervisning af børnene om onsdagen? Måske det er dig, der skulle tage sig af handicappede kristne, som har brug for besøg og hjælp!   -  Faktisk arbejder vi sammen med engle! For børnenes engle i himlen ” ser altid Gud faders ansigt. For Jesus er kommet   for at frelse det fortabte!”

-   Hvor er det dog stort og uendeligt godt, at Himlen er nær og at Gud beskytter os ved sine engle. -   Men der noget, som er endnu større og endnu mere glædeligt.

II. Sendt fra Gud som vor bror og frelser

Englen sagde dette til Maria: ”Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige” (Luk 1,31-33). Guds Søn lod sig undfange ved Helligånden og føde af jomfru Maria. Sådan blev han vores bror! Det forvandler menneskelivet fra ulykke til lykke, fra kaos til fred. Tænk at være menneske! Tænk at være det, Gud selv blev! Vi er af Guds slægt. Han skabte os i sit billede. Men ulykke og kaos ramte os. For vi faldt ud af ”billed-rammen”, vi faldt dårligt ud, vi faldt i synd og ved siden af. Vi er mislykkede, syndige og skyldige. MEN: Gud er blevet en af os. Han er kommet for at få os tilbage i rammen, tilbage i den virkelighed, som vi var bestemt til at leve i, tilbage som Guds kære børn, som har en far i himlen. Tilbage til Paradis.

Men hvad så med livet på jorden? Er det ikke en jammerdal og et vanskeligt sted at leve? Bare spørg jomfru Maria. Hendes liv blev ikke lettere af, at hun blev gravid. Hun og Josef fik det ikke let. De oplevede, at jorden var en jammerdal. Men de vidste også, at Gud var hos dem midt i alt det vanskelige. Jammerdalen ligger tæt på Guds Himmel. Og himlen er åben over dit liv. Og Gud er trådt ind i vores verden som menneske! Det er han virkelig! Og selv om Gud ikke er blevet menneske i dig, som han blev det i jomfru Maria, så er han blevet din bror og Frelser. Og der sket noget lignende med dig, da du blev døbt og fik troen på ham. At være kristen er faktisk at være ”gravid”!

Det billedsprog bruger Thomas Kingo i salmen: ”Nu kom der bud fra englekor” (Gl.DS 63). Vi synger i vers 5:   ”Og Herre Jesus, lad din Ånd mig kraftig overskygge, bered mit hjerte ved din hånd, at du deri kan bygge, at også jeg kan åndelig undfange dig og aldrig fra dig rykke.” - Vi kan sige med Maria:   ” Lad det ske med mig efter dit ord. Se, jeg er Herrens tjener. Se, jeg er Herrens tjenerinde!”  Vi kan sige til Jesus Kristus: Du har givet mig dig selv. Du blev menneske, og gik i døden for mig for at rede mig og give mig håb. Bo ved troen i mit hjerte. Giv mig tryghed og håb. Og hør, hvordan det sidste vers i Kingos salme lyder: ”Så skal din Himmel i mig her ved Åndens kraft begynde”.  Himlen er her, i dig, så nær! Og englene er hos dig, i aften, og i nat og i morgen. Du er i Guds varetægt.

III. Skynd dig!

Kingos salme slutter sådan: ”Mit hjerte, sjæl og alt begær sig op til Gud skal skynde, indtil jeg bliver engle lig i Himmerig og aldrig mer’ skal synde!”   Det er ikke middelalderlig snak. Det er virkeligheden, fordi Gud er kommet til os.

Vi har af gode grunde travlt med så meget. Vi skynder os med uddannelse og arbejde og med at komme bestemte steder hen. Men evangeliet giver os grund til at skynde os ”op til Gud”! Når vi ser Jesus i Ordet og tror, at han er til stede, hvor to eller tre samles i hans navn for at holde gudstjeneste, da må vi jo skynde os derhen. Skynd dig om søndagen i kirke og hør Evangeliet. Skynd dig til nadver! Skynd dig hver dag at lytte til Guds ord i Bibelen. Skynd dig til bibelkreds en gang om ugen. Søg fællesskabet med Frelseren. Du behøver det.

Vi behøver ikke at leve, som om Himlen var langt borte, eller som om Gud ikke fandtes. Vi har jo englevagt og en Frelser. Det er alt sammen givet os i Evangeliet. - Lad os sige med Maria: ”Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord.”  Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 06.04.2017. post@vivit.dk