Forside www.vivit.dk
Oversigt - Søgemaskine

De er gået over …


hør prædiken
hør gudstjeneste

24. søndag e. trinitatis, 11. nov. 2018 i Aarhus. Leif G. Jensen
Salmer: 700, 53, 679, 637, 224

Johannesevangeliet 5,17-29
Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den time kommer, ja, den er nu, da de døde skal høre Guds søns røst, og de, der hører den, skal leve. For ligesom Faderen har liv i sig selv, således har han også givet Sønnen at have liv i sig selv. Og han har givet ham magt til at holde dom, fordi han er Menneskesøn. I skal ikke undre jer over dette, for den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af dem - de, der har øvet det gode, for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde, for at opstå til dom. .

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og fra Jesus Kristus, vor Frelser. Amen.

1.

Men Jesus sagde til dem: ”Min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også.” Derfor var jøderne endnu mere opsat på at slå ham ihjel; for ikke blot brød han sabbatten, men han kaldte også Gud sin fader og gjorde sig selv Gud lig. Det er meget voldsomt. De vil udrydde Jesus. For han bryder sabbatten. Han skal dø, fordi han arbejder den dag, hvor Gud har sagt, at vi skal hvile. Han skal dø.

Vi har svært ved at forstå problemstillingen i en kultur, hvor helligdage er afskaffet endog langt ind i kristne menigheder og familier. Helligdage er for mange danske kristne et minde om en svunden tid. For ”vi er blevet fri fra den trældom og behøver ikke gudstjeneste og menighed en gang om ugen. Og var det ikke Jesus, som afskaffede hviledagen?” – Jo. Men ikke sådan, som vi måske tænker. Jesus sendte ikke sine disciple ud at fiske eller at grave grøfter, mens andre jøder var til gudstjeneste. Jesus vendte IKKE ryggen til Moses og Profeterne, men kom trofast i synagogen og underviste sine disciple og andre, som ville høre ham.

Hans ”forbrydelse” var, at han på sabbatsdagen havde helbredt en mand, der havde været syg i 37 år (Johannes 5,1-15). Men kunne han ikke have ventet til det blev hverdag? Nej, det kunne han åbenbart ikke. Jesus valgte ofte hviledagen til sine undergerninger, hvor han viste dem, at han er Guds Søn, og at han er kommet for at frelse os i vores elendighed. Når vi holder hviledag en gang om ugen, er det ikke bare en ”slapper”. Det er hvile hos ham, som genopretter os, giver os troen, håbet, og kærligheden tilbage! Men er det nu også nødvendigt? Har vi ikke rigeligt af tro, kærlighed og håb? Det har vi jo netop ikke. Vi behøver at Jesus arbejder for os og med os om søndagen.

2.

Til dem, som ville slå ham ihjel, sagde Jesus: ”Min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også.” Ikke nok med, at Jesus arbejder. Han påstår, at Faderen også arbejder. Det gør Gud alle dage, også om på natten og om søndagen, når vi hører hans ord. Han giver os liv. Og det gør han sammen med Jesus! Jesus sagde til dem: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Sønnen kan slet intet gøre af sig selv, men kun det, han ser Faderen gøre; for hvad Faderen gør, det samme gør også Sønnen. For Faderen elsker Sønnen og viser ham alt, hvad han selv gør; og han skal vise ham endnu større gerninger, så I skal undre jer.”

Vi har brug for at bruge hviledagen som Jesus her lærer os, at den skal bruges: nemlig for at Faderen i Himlen kan gøre en masse for os – sammen med Sønnen. Jesus forklarer: Sønnen kan slet intet gøre af sig selv. Og så går vi rundt og tænker, at vi kan klare vores liv uden Gud, vor Fader. Vi kan undvære at kende hans vilje, vi kan undvære at blive styrket i troen. Vi ved hvad kærlighed er og gør det uden at han hjælper os dertil. Alt er vel hos os.

Vel er det ej. Kunne Jesus ikke gøre noget uden sin fader, så kan vi det jo langt mindre. Og derfor går det også så galt med os i familien, i ægteskabet, på arbejdet. Vi bruger vore penge og kræfter på tomhed. Vi køber og overforbruger, hvor vi skulle hjælpe og give til andre. - Jesus, hjælp os!

3. ”

Og for at vi nu må forstå, at vi slet ikke kan klare os uden at Faderen og Sønnen arbejder med os, nævner Jesus noget, som alle mennesker ved kommer, noget, som vil knuse os, hvis ikke Jesus arbejder for os. Han siger: ”For ligesom Faderen oprejser de døde og gør dem levende, således gør også Sønnen dem levende, han vil. Faderen dømmer heller ingen, men hele dommen har han overdraget til Sønnen, for at alle skal ære Sønnen, ligesom de ærer Faderen. Den, der ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham.”

Der kommer en dom. Man kan flygte fra sin skyld og gæld i et år eller to år. Man kan flygte fra utroskab mod sine børn og mod Gud og sin ægtefælle i nogle år. Men dommen kommer. Vi synes, at det er godt, når den skyldige morder bliver fanget og får sin velfortjente straf. Men vi bryder os ikke om selv at blive afsløret. Men døden kommer. Og vi skal stå til regnskab! Det fortæller Jesus os. Og her er det, at vi møder Jesus som dommer. For hele dommen har Faderen overdraget til Sønnen, for at alle skal ære ham.

Hvorfor er der grund til at ære Jesus for, at han er verdens dommer? Hvordan kan det få os til at ære ham, takke ham, prise ham, bøje os for ham og tilbede ham? Fordi han selv har taget vor straf på sig! Det står jo i Filipperbrevet 2,1-10, at Jesus blev lydig til døden på et kors, og at han derfor fik det største navn, og at alle derfor skal tilbede ham både i himlen og på jorden og under jorden og bekende at Jesus er Herren.

4.

Jesus siger det i vores tekst: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet.” Her får vi svaret på, hvordan vi kommer fra døden til livet, og hvordan vi undgår dommen. Ved at høre Jesu ord. Altså ved at Jesus arbejder med os – en aften i stuen, hvor du læste i Bibelen i stedet for at se en film. Du hørte hans ord. Og en søndag som i dag, hvor du gik i kirke og hørte en prædiken i stedet for at holde en søndag uden Gud og hans kirke.

Der er nemlig det fantastiske ved Jesu ord, at det giver os tillid. Tillid til Jesus. Han havde lige før disse ord hjulpet en mand, der havde været syg i 37 år. Og han viser os, hvor vi kan hjælpe – og hvor vi svigtede. Og han tilgiver os. Da kommer vi ikke for dommen! For vores dommer har taget straffen i vort sted. Alle vore synder ramte ham. Ved troen på ham, er du frikendt. Døden kan ikke skade dig. Du er på den anden side. Hos Jesus Kristus, din frelser. Jesus siger jo: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den time kommer, ja, den er nu, da de døde skal høre Guds søns røst, og de, der hører den, skal leve. For ligesom Faderen har liv i sig selv, således har han også givet Sønnen at have liv i sig selv. Og han har givet ham magt til at holde dom, fordi han er Menneskesøn.” Vi lever ved det ord, han taler til os. Derfor er det så afgørende at høre Guds ord.

5.

”I skal ikke undre jer over dette, for den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af dem - de, der har øvet det gode, for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde, for at opstå til dom.” Jesus fortæller, at du, som er gået over fra døden til livet, ikke skal komme for dommen. Du opstår ikke til dom, men til liv. Alle grave skal åbne sig, og alle, som hørte Ordet og troede på Jesus – og døde i den tro – de opstår til liv. Og de, som har gjort det onde, skal opstå til dom. Ja, til dom. Her nævner Jesus troens frugter, det, som troen skabte her i livet: troen på Jesus og fællesskabet med ham og med andre kristne, førte til noget godt. Og alt det, dårlige, synden, skylden, var jo tilgivet og glemt. Derfor nævnes kun det gode. Her er ingen dom. Jesus er deres Herre og frelser. Vores Herre og Frelser!

De, der opstår til dom, er dem, som klarede sig igennem med bortforklaringer uden at søge tilgivelse. De beskrives med ordet: ”De har gjort det onde.” Det onde var at l fornægte dommen og ansvaret – og ham, som sidder på dommersædet med mærkede hænder – mærkede af vore synder. Ham må vi ikke forkaste. Han er den gode hyrde, som satte sit liv til for fårene. Han er livets brød. Han er opstandelsen og livet. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 12.11.2018. post@vivit.dk