Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener

12

”Han skal blive større, jeg skal blive mindre”

4. søndag i advent, 2021 i Aarhus, LGJ

Johannes 3,25-36
Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en jøde om renselse, og de gik hen til Johannes og sagde: "Rabbi, han, som var hos dig på den anden side af Jordan, han, som du har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til ham." Johannes svarede: "Et menneske kan ikke tage noget som helst uden at have fået det givet fra himlen. I kan selv bevidne, at jeg sagde: Jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgom; men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, jeg skal blive mindre. Den, der kommer ovenfra, er over alle; den, der er af jorden, er jordisk og taler jordisk. Den, der kommer fra himlen, er over alle; hvad han har set og hørt, det vidner han om, og ingen tager imod hans vidnesbyrd. Den, der har taget imod hans vidnesbyrd, har dermed bekræftet, at Gud er sanddru; for han, som Gud har udsendt, taler Guds ord; Gud giver jo ikke Ånden efter mål. Faderen elsker Sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på Sønnen, har evigt liv; den, der er ulydig mod Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham.

Alle ønsker, at det går ens leder godt. Så er man med på det rigtige hold og er man sammen med vinderen, ham andre ser op til. Man taler om ham og klapper hinanden på skulderen. Det gælder i sport. Det gælder i venskaber. Vi vil gerne være med op opturen. Men hvem vil være sammen med en taber?

Sådan havde Johannes Døbers disciple det også. Deres Rabbi, Mester og Lærer var en stor profet og blev brugt af Gud. Det var fantastisk. Men nu skete der noget, som de ikke brød sig om. En anden person tiltrak flere mennesker end deres Rabbi gjorde. Det kom de og fortalte til Johannes:

”Rabbi, han, som var hos dig på den anden side af Jordan, han døber selv, og alle kommer til ham.” Han har optur, mens du er ved at miste dine disciple. Vi er på taberholdet. Kan det være rigtigt?

Johannes svarer: 1) Et menneske kan ikke tage noget som helst – det må gives ham. 2) Jeg er ikke Kristus, men udsendt forud for ham. 3) Det er min glæde, at han vokser, og jeg bliver mindre.

1. ”Et menneske kan ikke tage noget som helst uden at have fået det givet fra himlen!”

Vi kan ikke tage noget af os selv. Gud, vor Skaber, er vor Herre. Jesus Kristus, Guds Søn, er vores læremester og Frelser. Nøgen kommer vi til verden. Nøgen går vi bort (Jobs Bog 1-2). Skulle vi da blæse os op til noget stort fordi vi er blevet 8, 18, 38 eller 68? Se! Gud har givet dig livet med alt, hvad du er og har. Hold fast ved, at han er Gud og du er menneske. Og sammenlign dig ikke med andre. Livet er ikke en konkurrence på løn eller ære! Tak ham for, hvad han giver dig. Og bed for din næste!

2. ”I kan selv bevidne, at jeg sagde: Jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham.”

Johannes var ikke Kristus, men sendt forud for ham. Det havde han selv vidst hele tiden. Og han havde fortalt sine disciple det. Men de havde ikke fattet det.

Ingen kristen leder er Kristus! Apostlen Peter og reformatoren Luther var ikke Kristus. Og ingen præst i dag er Kristus. De er sendt forud for ham for at forkynde om ham og for at døbe og lære andre, hvad Jesus har befalet os.

At døbe er jo drukne mennesker, nemlig drukne det gamle æresyge, selviske og gudløse menneske. Når mennesker råber på hjælp i den kristne kirke, kan de blive døbt. Dér drukner mennesket og går til grunde, og et nyt menneske opstår af vandet. Det nye menneske er nemlig tilgivet og renset i vandbadet ved Ordet. Vi reddes fra døden med ordene : Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Og da beder vi til Gud, vor Far, og siger: "Fader vor, du som er i himlene ..."

Jesus havde lært Johannes Døber, at Faderen elsker Sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på Sønnen, har evigt liv; den, der er ulydig mod Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. - Alt er lagt i Jesu hænder. Det har Faderen gjort, fordi han elsker Sønnen. Og når Sønnen, JESUS, beder Faderen om noget, giver Faderen ham det, fordi han elsker sin søn! Du er i Jesu hænder ved dåb og oplæring. Gud elsker dig!

Ingen tjenere i kirken må konkurrere med Kristus. De er jo tjenere. De er her en tid, og så er de borte hjemme hos Herren. Johannes Døber døde i en alder af 33 år og fik ikke succes til sidst. Men han tjente sin Herre til det sidste.

Og hvad havde hans disciple, da Johannes gik bort? De havde Jesus! Jesus er stadig her i sin menighed hos os. Og vi er her for at gøre det samme, som Johannes gjode: Døbe og oplære andre i troen, så de bliver Jesus' disciple.

3. Den, der har bruden, er brudgom; men brud­gommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, jeg skal blive mindre.

Johannes Døbers glæde var, at Jesus voksede, og at han selv blev mindre. En helt anderledes glæde end den, vi typisk stræber efter.

Men den, som er ven til en brudgom kender sådan en glæde. Vennen glæder sig over, at bruden har valgt brudgommen, og at de nu får hinanden . Han glæder sig over at se de to sige Ja og holde sammen. Hvilken glæde! Den glæde har en mor også over sit barn. Hun er ikke barnets konkurrent.

Johannes siger: ”Han skal vokse, jeg skal blive mindre.”

Hvordan kan Jesus blive større i vores liv og vi mindre? Paulus siger et sted, at han mærker, at synd, selviskhed, ondskab, det forkerte fylder så meget i hans hjerte. Men da synden blev stor, så blev Nåden endnu større. (Romerbrevet 5). Det er stort at være tilgivet. Og jo større synden er hos dig, desto mindre bliver du. Du kan, som man siger, kravle i et mussehul af skam. Men da bliver Jesus større. Guds nåde er så stor, at han sendte sin Søn til os.

Gud vil gøre Jesus stor for os disse adventsdage og juledage. Det gør han ved at blive menneske og komme til os og være hos os som vor RABBI og MESTER. Amen

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk