Forside www.vivit.dk
Oversigt
Søgemaskine

Hvad vil Jesus med os efter påske?

1 søndag e. påske, 8. april 2018 i Kbh og Aarhus, pastor Leif G. Jensen
Salmer: 202, Sl 139, 46 - Opstandne Herre, du vil gå // Dig være ære, 430, 55, 46v1.

Evangelium: Johannes 21,15-19
Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: "Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre?" Han svarede: "Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær." Jesus sagde til ham: "Vogt mine lam!" Igen, for anden gang, sagde han til ham: "Simon, Johannes' søn, elsker du mig?" Han svarede: "Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær." Jesus sagde til ham: "Vær hyrde for mine får!" Jesus sagde til ham for tredje gang: "Simon, Johannes' søn, har du mig kær?" Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham: "Har du mig kær?" og han svarede ham: "Herre, du ved alt; du ved, at jeg har dig kær." Jesus sagde til ham: "Vogt mine får! Sandelig, sandelig siger jeg dig: Da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville; men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil." Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham: "Følg mig!"

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og fra Jesus Kristus, vor frelser! AMEN.

Hvad vil Jesus med os efter påske? Vi får svaret fra Gud selv i samtalen mellem Jesus og Peter efter opstandelsen.  Apostlen Johannes fortæller os i evangeliet, at samtalen fandt sted tredje gang, Jesus åbenbarede sig for disciplene, efter at han var opstået fra de døde (Joh 21,14). De to første gange fortæller han om i kapitel 20: Påskedags aften, da apostlene forskansede sig bag lukkede døre af frygt for jøderne og otte dage senere, da også Thomas var med. Tredje gang var i Galilæa. Det havde Jesus selv lovet dem før sin død: ”Men efter at jeg er opstået, går jeg i forvejen for jer til Galilæa” (Mark 14,28).

Derfor var disciplene taget tilbage til Galilæa. Men var Jesus gået i forvejen? Jo, han måtte være gået i forvejen på en eller anden måde. Ligesom vi også ved, at Jesus er med os på en eller anden måde. Det har han jo lovet os. Men vi har brug for, at han åbenbarer sig for os! Kom Jesus! Tal til os! Det er derfor vi læser de Skriftens ord og bruger Dåben og Nadveren. For her har han sagt, at han vil åbenbare sig for os. På samme måde søgte disciplene derhen, hvor Jesus havde lovet at møde dem. Men da disciplene nåede frem, vidste de ikke, hvad planen var. Derfor gik de i gang med deres tidligere erhverv: De tog på fiskeri i deres både på Tiberiassøen. Men de fangede ikke noget. Og da skete det: I morgengryet stod en mand på strandbredden. Og det viste sig at være Jesus. … Og da hjalp han dem til en fantastisk fiskefangst. (Joh 21,1-14). Og derefter hører vi, hvad Jesus ville med Peter efter påske, og hvad han også vil med os efter påske.

 

Det første: HAN VIL HOLDE OS I LIVE

Det fremgår af det første vers: Da de havde spist … (v15a). Før disciplene opdagede Jesus inde på strand­bredden, havde han forberedt en brunch for dem, morgenmad. Han havde stegt fisk og bagt brød til dem på et bål med trækul. Der står i v9: Da de kom i land så de et bål af trækul, og på det lå der fisk og noget brød. Og de spiste sammen med ham. Åh, hvor godt at spise den mad, han havde forberedt, fisk og brød!

Vi kommer også til at tænke på to fisk og fem brød ved en anden anledning i ørkenen (Joh 6,1-15). Nu sørgede Jesus for dem igen, ligesom en far sørger for sine børn. Det var, som om Jesu opstandelse fornyede den bøn, han havde lært dem at bede: ”Giv os i dag vort daglige brød!" "Giv os i dag fisk og brød!” Her beder vi jo om at leve hver eneste dag. Og Gud hører vor bøn, fordi Jesus er opstået og lever som vores Frelser. Han går i forvejen og er i dit køkken, selvom du ikke lige kan se ham. Han opretholder vores liv, velsigner vores arbejde og tilbereder endda et måltid af fisk og brød, som vi ikke selv har fanget eller bagt. Det er ren gave. - Og når vi dør og lægges i graven, vil han oprejse os fra de døde, for altid at leve med ham! Det er påskens endegyldige gave!

- Det er det første, han vil med os efter påske: Holde os i live og give os evigt liv!

 

Det andet: HAN VIL TILGIVE OS

Hvad har vi så brug for, når vi har spist?  Hvad vil han med os, når vi er mætte og er kommet til kræfter? Det fremgår af disse ord i evangeliet: Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: "Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre?" … "Simon, Johannes' søn, elsker du mig?" "Simon, Johannes' søn, har du mig kær?" - Når Jesus spørger tre gange ved et bål af trækul, er det umuligt ikke at blive ked af det, hvis man er Peter. Og det blev Peter. For der var jo ved et andet trækulsbål i ypperstepræstens gård, at Peter små 14 dage forinden havde varmet sig og tre havde fornægtet sin Herre for at undslippe at dø med ham. Hvor var hans kærlighed til Jesus i den situation? Og hvor var hans kærlighed nu, efter at Jesus havde båret Peters synder op på korset og havde lidt hans straf? - Peter blev bedrøvet! Det er, hvad Jesus hjælper Peter med: bedrøvelse over, at han svigtede. Men havde Peter brug for sådan en hjælp til at blive ked af det? Åbenbart! Og det har vi nok også!

Er håbet så ude, når vi mærker vore synder og mangel på kærlighed til Jesus?  Nej. For Jesus forkaster jo ikke Peter, men tager ham 3 gange på træk i tjeneste. Hermed siger han indirekte: "Peter, du er tilgivet! For jeg døde for dine synder!" Hermed fornyede Jesus Peter. Og han fornyer os, når han viser os vore synder. Da fornyer han den næste bøn i Fadervor i os: "Forlad os vor skyld, som vi også forlader dem, der gør ondt mod os og svigter os!” Tilgivelsen gør alt nyt! Det lærte Jesus Peter efter sin opstandelse. Det havde Peter brug for for selv at leve i og af tilgivelsen, af syndernes forladelse. - Det er også nødvendigt for os, for at vi kan blive frelst. Og det er nødvendigt, når vi skal tilgive dem, som har gjort os ondt.

- Det er det andet, Jesus giver os i tiden efter påske: Bedrøvelse over synden og glæde over at Jesus har båret vore synder, så vi er tilgivet.

 

Det tredje: HAN VIL FORNY OS I VORES KALD OG TJENESTE

Han siger jo meget tydeligt – tre gange – og beskriver Peters kommende opgave i menigheden: ”Vogt mine lam! Vær hyrde for mine får!” og ”Vogt mine får!”  - Er det ikke overraskende? Hvordan kan han bruge en mand, som har svigtet og er blevet afsløret som en kryster og svækling, når det gælder? – Fordi tilgivelsen læger og udruster os. Læg også mærke til, at Jesus nævner Lammene nævnes først! "Vogt mine lam!" Tag dig af de små, Peter! Prioriter de svageste i menigheden! - Det gælder også i vores liv. Prioriter de små opgaver, som du ikke får ros for, men som den ensomme, syge og svage har brug for! Din opgave er fx., at du skal tage sig af andre i familie og menighed, i nabolaget og opgangen, eller i dit arbejde. Du skal sørge for en gammel mor, opdrage et barn, påtage dig en nødvendig tjeneste i din menighed i Danmark eller måske rejse ud som missionær. Da er det en stor trøst, at Jesus ved, hvad han kalder dig til, og at han er gået forud for dig.

Peter sagde jo tre gange til Jesus: Herre, du kender alle ting. … Og det var mere sandt end Peter var klar over på det tidspunkt. Jesus vidste alle ting om fremtiden og forudsagde med sin tredobbelte kald til Peter: Du vil komme til at vogte mine lam! Du vil blive hyrde for mine får! Du vil komme til at vogte mine får! På samme måde med os. Det, som vi har fået som opgave i livet, er en opgave fra Gud. Han har gjort os til det, du er. Og han vil også frem over forme dig og gøre dig til det, han vil bruge dig til. Der står jo også et andet sted: ”Vi er skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud lagde til rette for os, for at vi skulle vandre i dem” (Ef 2,10). Han tager ansvaret for dit liv her efter påske! Du skal bare høre hans ord og lade dig føre.

- Det er det tredje, han vil med os efter påske: bruge os i sin tjeneste og stå hos os midt i det alt sammen!

 

SAMMENFATNING

Vi vil jo gerne have det totale overblik om, hvordan skal det så gå os?  Hvordan skal de dog gå i tiden efter påske? Vi ved allerede, at Gud vil sørge for os, så vi kan leve. Og at han vil minde os om vore synder og tilgive os. Og at han vil bruge os i vores kald til gavn for andre mennesker.

Men her til sidst demonstrerede Jesus for Peter, at han havde det totale overblik og vidste , hvordan det ville gå ham resten af livet: ”Sandelig, sandelig siger jeg dig: Da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville; men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil." Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Sådan kender Jesus også alt om din fremtid, om gode og vanskelige dage og om lykke og ulykke. Og han er gået forud, igennem alt dette, så du kan gå fremad i livet i tillid til ham. Jo det kan du! Og da han havde sagt det, sagde han til ham: "Følg mig!"  Det samme siger han til os. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 08.04.2018. post@vivit.dk