Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener

15

18

Jeg siger jer sandheden

4. søndag e. påske
2. maj 2021 (LGJ)

Johannes 16,5-15
Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig: Hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd: at de ikke tror på mig; om retfærdighed: at jeg går til Faderen, og I ser mig ikke længere; om dom: at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt, hvad Faderen har, er mit; derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer.

1.

Det er godt, når nogen vil fortælle om virkeligheden. Men det er ikke altid så let at høre sandheden, virkeligheden, hvis den er ubehagelig. Der er bare det ved Jesus, at han med sit ord ændrer virkeligheden, han skaber en udvej, når virkeligheden snævrer sig til, fordi han vores Frelser. En Frelser i virkeligheden kommer ind i den virkelighed, som er vores, og Frelser os, befrier os, redder os. Derfor er det altid godt at høre evangeliet. For evangeliet skaber udvej og frelse. Ordet er levende og giver liv. Hvor tilgivelsen kommer ind i menneskers liv, der er vej til fællesskab og dermed til evigt liv hos Gud.

Jesus siger: ”Men jeg siger jer sandheden.” Samme aften havde han sagt: ”Jeg er sandheden, vejen og livet!” Han er sandheden, en vej, som fører os derhen, hvor det var umuligt at komme, og livet, hvor døden ellers spærrede.

Det begyndte med at han selv blev menneske. Det fortsatte med at han gjorde alle ting vel. Det er sandt. Og så lovede han sine disciple alt godt. Det er sandheden. Og han bar deres synder. Det er Sandheden. Og han opstod fra graven og sejrede over døden. Det er sandheden. Det er mere end at være rigtigt. Det er virkeligheds-skabende.

2.

”Det er det bedste for jer, at jeg går bort.”

Det forstod de ikke. Hvordan kan det være det bedste, at din bedste ven går bort? Hvordan kunne det være det bedste, at Jesus gik bort? Blev fanget? Forhørt og dømt? Korsfæstet? Døde og blev lagt i graven? Hvordan kunne det være det bedste?

Jo, hvis han gjorde det for de i stedet for mennesker, som er skyldige og skal dømmes. Skal dø. Skal begraves. Skal gå ind i dødens mørke. Hvis han gør det for dem, er det det jo det bedste for dem! Og det var derfor. Han bar verdens synder. Han havde magt til at sætte sit liv til – og til at tage det tilbage. Og det viste han.

Det er sandt at han opstod fra de døde. Nogle spredte et falsk rygte, at hans disciple havde stjålet hans døde legeme. Men det var et falsk rygte. De kunne de aldrig finde på. De var jo fortvivlede og kunne ikke lyve om ham. Men han kom til dem. Spiste med dem. Talte med dem. Lavede bål og gav dem mad. Vandrede sammen med dem. Forklarede dem Skrifterne, og hvorfor han måtte dø. Og han viste dem sine gennemborede hænder og side fra korset. Derfor troede de – og gik i døden for denne tro.

3.

”For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer.

Det med at give os en ny virkelighed, det er Helligåndens gerning. Det var ved at puste sin Ånd i de første mennesker, at de blev levende og fik en levende sjæl. Det er ved at Helligånden taler ind i vores hjerter, at vi får liv med Jesus, får tilgivelse og fællesskab. Han gør det.Men hvis ikke Jesus var død og opstået for os, havde han jo ikke kunnet fortælle os det. Derfor siger Jesus: For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer. Hjælperen, Talsmanden, Guds Ånd, er sendt til os fra Jesus efter Jesus døde og opstod. Og han fortæller altid om Frelsen, ja, han giver os tilgivelse og tro på Frelseren – med håb.

4.

”Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom.”

Han overbeviser om 3 ting. Det første er ikke rart. Men det er sandt: Det er om synd. Synd er at ramme ved siden af. Det er at forfejle sit liv. Det er at vende sig væk fra Gud og være sin egen herre og mester. Det er mig, der bestemmer. Det er mig, der sætter reglerne. Det er, hvad jeg har lyst til i min familie, jeg gør. Ingen skal bestemme. Jeg kan godt tage små hensyn, hvis jeg får noget ud af det. Eller ikke. Jeg er den øverste.

Jesus forklarer, hvad synd er: Det er, at de ikke tror på mig. Det værste er ikke det, du har gjort forkert. Men det værste er, at du har isoleret dig fra Jesus – ikke tror på ham. For da har du ingen tilgivelse, ingen nåde, ingen Herre, ingen Frelser.

Men nu kommer Helligånden og fortæller mig det. Jesus sender ham. Og jeg må indrømme. Han hjælper mig. Han taler sandt. Og jeg råber til Jesus: Jesus hjælp mig!

Helligånden fortæller videre om Jesus. Han overbeviser om retfærdighed. Da alle tænkte, at alt håb var ude, fordi deres fantastiske mester var dødsdømt, korsfæstet og død, da var han gået til Faderen. Hans fader havde ofret ham for vore synder og skaffet os retfærdighed – soning for vore synder – så Gud nu siger: ”Du er tilgivet!” Det er sandheden om dig. Du er tilgivet. Det har Jesus ordnet for dig.

Og en ting til: Djævelen, denne verdens fyrste er dømt. Det er ude med den onde. Det har Jesus ordnet. Djævelen troede, at han havde vundet. Men da tabte ham. Det er dommen, et Djævelen er dømt.

5.

Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer.

Når Hjælperen, Talsmanden, Helligånden gør det her, så sker der noget rigtig godt: Han gør Jesus herlig for os. Og da er alt vel. Han er jo hos dig. Du og Jesus hører sammen. Han taler til dig. Du er endda døbt til at tilhøre ham. I dåben er du dækket af ham, omfavnet af ham, og er blevet født på ny. Og i nadveren kommer han åndeligt og legemligt til dig med sit legeme og blod. Og med tilgivelsen.

Andre siger: Hvorfor går du dog i kirke? Men du ved godt hvorfor: For igen at blive hjulpet, for at din tro kan blive styrket, og for at du kan få tilgivelsen igen.

Amen

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk