Frugt og forbrug

Prædiken på 18. søndag e. trinitatis (II) ved Leif G. Jensen
Salmer: Salmeforslag: 42 - 585 - 542 - 417,4-5

Johannes 15,1-11

Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple. Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer og jeres glæde blive fuldkommen.

Nåde være med jer, og fred fra Gud vor Fader og Jesus Kristus, vor Frelser! Amen.

Frugt

Det er høsttid, og frugten samles, sankes og køres i hus. Alle mennesker vil gerne have frugt, frugt at nyde, frugt at spise. Alt, hvad vi lever af, er en form for frugt: Frugt fra jorden, frugt fra træerne og frugt fra menneskers arbejde og indsats.

Er ønsket om frugt ikke en afgørende drivkraft i ethvert menneskes liv? Hvem lægger kartofler i jorden, hvis det ikke er for at sanke dem? Hvem går på arbejde, hvis det ikke er for at høste en månedsløn? Hvem slider med et studie, hvis det ikke er for at få en eksamen? Men frugten kan også være kærlighed, glæde, fred og tryghed. Hvorfor rejser volontører ud og arbejder frivilligt for børn og ældre? For at Guds kærlighed skal nå til flere med rige frugter. Og hvad lever og ånder missionærer for i den ydre mission? Hvorfor arbejde i egne, hvor der ikke findes teater, fjernsyn og rimelige levevilkår? For at bære kærlighed, fred og tilgivelse fra Gud til mennesker, som ellers vil leve resten af deres liv i mørke. For at høste mennesker ind i Guds rige.

Livet går til grunde og bliver meningsløst uden frugt. Hvis arbejdet slet ikke giver løn, holder vi til sidst op med at arbejde. Men livet går også til grunde, hvis vi lever udelukkende for selv at nyde frugten af vort arbejde. Da bliver offer og tjeneste sat i skyggen eller forsvinder helt ud af billedet. Hvis man arbejder og lever for at nyde selv, er det jo utænkeligt, at man melder sig som frivillig i et uland eller på missionsmarken. Da bliver det også en fjern tanke, at Gud skulle kalde én til at være missionær eller præst. Derfor er det nødvendigt, at Gud viser os, at det ikke er os selv, der står i centrum, når frugten høstes. Det gør Gud! Og han sammenligner os med en gren, der vokser for at bære frugt til gavn for vingårdsmanden. Jesus siger: Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt.

Forbrug

Man taler om, at vores tid er en forbrugs-kultur. Vi er forbrugere. Vi er ikke længere "arbejdere". Jo, det er vi også. Men det er som forbrugere, vi er interessante. Når vi arbejder, er man ikke særligt interesseret i os. Men når vi skal forbruge, lefler man for os. Varerne udstilles for forbrugerne. Der skiltes og uddeles reklamer. Alle frugterne kommer ud i vinduet og bliver fremstillet på bedste måde, for at vi må vælge dem, høste, tage til os, købe og forbruge.

Hvis forbruget stiger, vokser velstanden, og da går det godt for samfundet, siger man. Men går det også godt for mennesket? Er vi mennesker skabt til at være forbrugere? Giver det livet mening? Som forbrugere får vi underholdning og nydelse en tid lang, men samtidig bliver vi langsomt fyldt med tomhed. For vi er ikke skabt for at forbruge, men for at bære frugt.

Vintræet

Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig.

Jesus er vintræet, og Gud Fader er vingårdsmanden. Disciplene er grenene. Og de bærer frugt. - Men hvad er det, vingårdsmanden gør ved grenene? Han beskærer dem.

Er der ikke meget hos dig, som er grønne udløbere, som aldrig et øjeblik overvejer at bære frugt for Gud? Disse udløbere vokser stærkt og løber i en anden retning, end det var meningen. De ser ud af meget, men de lader sig bøje til jorden. De giver ej heller saft og kraft i kærlighed! - Hvad skal der gøres ved sådanne vildskud i vore liv? De skal skæres af! Det sørger vingårdsmanden for. Gud rører ved vores liv. Han ved heldigvis bedre. Han har ikke skabt os til forbrug, men til at bære frugt. Til at blive brugt af ham. Og det er der mening i. Det er det glædelige, som enhver tjener i Guds rige kan fortælle om. Det fortæller missionærere om. Det vidner præster om. Og det har du selv erfaret, når du fik lov at blive brugt til gavn for andre. Og er der noget bedre end at mærke, at det gør en forskel, om vi lever eller ej?

Vingårdsmanden

Vingårdsmanden renser grenene. Han gør det ved sit Ord. Vingårdsmandens kniv er Jesu ord. Ord ind i dit liv om kærlighed. Men også ord om kærlighedsløshed, om, at du levede for dig selv, ord, som afslører meningsløsheden i dit liv. Ord om, at du levede uden Gud nogle dage eller i nogle år. I begyndelsen fandt du behag i det, du gjorde, men en dag mærkede du tomheden og skylden. Og Gud tilgav dig din synd. Han gjorde det igen ved Ordet. Ved evangeliet om Jesus, din frelser.

Vingårdsmandens kniv er loven, og vintræets saft er evangeliet. Vi mærker både loven og evangeliet, når Jesus siger: Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt.

Hvad er vores fremtid, hvis vi ikke bærer frugt? Vi har måske meget for med os selv. Vi er måske storforbrugere af andres kærlighed og af denne verdens gods og lyst. Men hvad får du ud af det? Du visner. Forbrugere visner. De bliver samlet sammen og bliver kastet i ilden og siden brændt. Vi ser hele processen for os. Det er som med en skraldepose. Først så indholdet ud af noget, nemlig, da vi købte det. Så åd vi det, nød det og brugte det. Men til sidst gik det i stykker eller blev forbrugt, så der kun var emballage tilbage. Og resterne kom i sækken. Og sækken bliver hentet i morgen mandag og kørt på forbrændingsanstalt. Sådan går det med det, vi forbruger. Men sådan går det også det menneske, som karakteriseres ved at være "forbruger". Jesus taler om dommen og den evige fortabelse borte fra Gud.

Jesus og frugten

Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple. Hvilket helt anderledes liv, når et menneske lever for at bære frugt for Gud. Hvordan er det muligt? Et liv med mening, et liv, hvor Gud, din skaber og fader, herliggøres? Et liv, hvor I er Jesu disciple? Jesus svarer: "Ved at I bliver i mig, og ved at jeg bliver i jer!" Hvordan går det til? Hvad vil det sige?

Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed! Hans kærlighed! Her - i Jesus Kristus - har du den eneste ene, som ikke levede som forbruger, men udelukkende levede for at bære frugt. Her skulle ikke renses og beskæres. Alt var rent og ret og godt, så det bar frugt. Frugt for syge, for ensomme, for skyldige og for toldere og syndere. Frugt for rige og fattige. Frugt op igennem hele verdenshistorien. Frugt på missionsmarken. Frugt på den yderste dag: Opstandelsen fra de døde. Hvilken frugt! Hvilken frugt at modtage, leve af og leve for. Og hvilken Herre og Frelser at afvise for at kunne leve sit liv som forbruger i verden!

Hvis ikke vi kan se, hvor tomt livet er i verden, skulle vi prøve at se Jesus Kristus og betragte hans kærlighed og sammenholde ham med kærligheden i verden, sammenholde hans liv og frugt med verden og dens forbrug. Hvilken kontrast! Det er som dag og nat. Det er som lys og mørke. Det er som en herlig vinhøst overfor en stænkende losseplads. Hvor tåbeligt og uforståeligt, og hvilken blindhed, når mennesker vælger forbruget borte fra Kristus i stedet for livet hos Kristus!

Bliv i min kærlighed! Vi henvises til hans frugt, den frugt, han har til os, hans kærlighed. Bliv i min kærlighed! Tag imod den. På den måde må vi leve som forbrugere hos Jesus Kristus. Og det store mål med livet bliver at bære frugt, at blive brugt af ham i hverdagen. Og han lover: Bliver I i mig, da vil I ikke blot bære frugt, men megen frugt. Hvilken glæde. Hvilken mening at have i vores liv!!

Han siger: Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Hvordan blive i hans kærlighed? Ved at holde hans bud. Holde fast ved hans bud. Og hvad har han budt os? At vi skal høre hans ord og tro på ham og give os hen for hinanden og andre. Dvs., at modtage alt godt fra ham og lade det føre os i hverdagen. Da vil vi aldrig få nok, men vil altid synes, at vi behøver ham igen og igen. For hans kærlighed gør os afhængige af hans tilgivelse, hans beskyttelse, hans renselse og hans kraft til at leve.

Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer og jeres glæde blive fuldkommen. Han taler for at glæde dig i dag og i morgen. Sådan en glæde får du ikke som forbruger i verden, men kun som forbruger hos Jesus. Tillad dig selv at være storforbruger af hans tilgivelse og kærlighed. Da vil der komme frugt, ja megen frugt i dig liv. Det lover han. Så lev med hans ord og modtag hans kærlighed ved alterbordet! Amen.

Den evangelisk-lutherske Frikrike. Lagt på www.vivit.dk juni 2001. Rettet marts 2004