Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener

Sådan er din Talsmand!

Pinsedag
5.-6. juni 2022 i Gratiakirken og Martinskirken, LGJ

Evangelium: Johannes 14,15-21
Jesus sagde: "Elsker I mig, så hold mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham."

DE ORD, JESUS TALTE SKÆRTORSDAG AFTEN blev af de første kristne valgt som pinsetekst. Johannes kapitel 14. Ingen andre steder taler Jesus så udførligt om Helligånden! Og det var hans sidste prædiken og undervisning for dem, før han gik ud i Getsemane og videre til korset. Jesus fortæller os, hvordan han kommer ind i vores liv, og derefter hvem Helligånden er, og hvad han vil gøre for os!

1. HVORDAN FÅR ET MENNESKE HELLIGÅNDEN?

Jesus sagde: "Elsker I mig, så hold mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid."

Helligånden får vi som GAVE, når vi holder os til de bud, Jesus har givet os. Det lyder måske, som om det alligevel ikke er en gave, når vi får den ved at holde det, Jesus har sagt, at vi skal holde fast ved. Men det er GAVE. 100% gave. For Jesus taler ikke her om de bud, som står i Loven. Ingen får Guds Ånd ved at forsøge at holde de 10 bud og leve et godt liv. Evangelisten Johannes forklarer det sådan i indledningen til evangeliet: Moses kom med loven, Men Jesus kom med nåden og sandheden (Joh 1,17). Jesus’ bud er nåde og sandhed. Han giver os et ord, som ikke er Lov og krav, men Evangelium og nåde.

Jesus nævner selv et eksempel fra Gamle Testamente på, at Gud gav sit folk et ord, som ikke var Lov og krav, men Evangelium og nåde. I en samtale med Nikodemus fortæller Jesus Nikodemus, hvordan Gud frelste sit folk i ørkenen, da de blev bidt af slanger. Da blev de ikke henvist til at overholde de 10 bud og være lydige. Nej, de fik at vide, at de ville blive frelst ved at se hen på en kobberslange, Moses havde sat på en høj pæl. Sådan bliver et menneske frelst: ved at se hen på Jesus og tro, at han har båret vore synder. (Læs om det i Johannes kapitel 3). Når Jesus siger: ”Den, som elsker mig og holder mine bud”, er det FRELSENs ord FRELSENS bad og FRELSENS måltid han tænker på.

Og hvad angår at elske Jesus, må vi vel også stå af, hvis det handler om at elske Gud af hele vort hjerte og vor næste som os selv. Men da tænk på apostlen Peter, som måtte ned med nakken og indrømme, at han havde svigtet. Men elskede han Jesus? Ja. Han sagde jo: ”Du ved, at jeg har dig kær!” Og han kunne ikke leve uden Jesus. (Læs om det i Johannes kapitel 21). Kærlighed kan jo være en kærlighed, som giver, men det kan også være en kærlighed, der tager imod. Og vi ved, at vi ikke kan leve uden Jesus, som bar vore synder. Vi ved, at vi ikke kan leve uden Guds ord, evan­geliet, og dåben og nadveren. For her giver Jesus os sin nåde og troen. Og det er netop, hvad Jesus siger til os i pinse­teksten: "Elsker I mig, så hold mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid."

Ligesom det, Jesus gjorde for os ved at dø for vore synder, var GRATIS, sådan er også Helligånden en gave, vi får GRATIS. Ingen får Helligånden ved at træne sig op til at være sprituel og åndelig; heller ikke ved, at man holder så og så mange andagter eller gudstjenester. Helligånden får vi ved det ord, som vi er sammen om her i kirken og i husandagten. Vi får Helligånden ved dåben, når vi døber i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og når vi holder fast ved den hellige nadver og spiser og drikker Jesu legeme og blod. Første pinsedag var apostlene samlet i tillid til det, Jesus havde lovet. Og han sendte sin Ånd, så de kunne fortæller andre frimodigt om Jesu død og opstandelse og døbe til syndernes forladelse.

2. HVEM ER HELLIGÅNDEN, og HVAD GØR HAN FOR OS?

Svarene på de to spørgsmål hører sammen. For det er ikke til at fortælle, hvem han er, uden også at fortælle, hvad han gør for os.

a) Jesus svarer, at han er ”en anden Talsmand”. Jesus er selv den første. Jesus talte og fortalte. Han var apostlenes mester. Han lærte dem om Gud. Han lærte dem, at de måtte blive som børn for at komme ind i Guds rige. Han lærte dem, at det er de fattige i ånden, der er salige. Han lærte dem om deres synder og tilgav dem. Han lærte dem om barmhjertighed og viste selv barmhjertighed mod alle. Han tog ordet, når de var kørt fast. Han forsvarede dem og gav dem håb, når alt var blevet håbløst. Hans ord gav dem tro og evigt liv. Hans ord satte dem i rette og gjorde, at de bad om hjælp. Jesus overbeviste dem om Gud Faders omsorg i småt og stort. Men efter sin opstandelse ville han være sammen med dem gennem sin Ånd, som Jesus kaldte "den anden Talsmand". Denne Talsmand skulle være hos dem til evig tid. Og Talsmanden ville ikke fortælle dem noget nyt og anderledes, men minde dem om alt det, Jesus havde sagt. Han sørgede for, at de huskede det og også skrev det ned, så vi har Jesu ord i dag.

Det er godt at have nogen til at tale vor sag. Det har vi brug for, hvis vi bliver anklaget og skal for retten. Da får vi en advokat. Der er jo meget forkert i vores liv. Vi har brug for en, som fører vores sag, for den er jo håbløs. Det gør den anden Talsmand, Helligånden. Og ligesom en advokat ikke fortæller om sig selv, men taler sin klients sag, sådan er også Helligånden. Han bringer klienten – mig og dig – sammen med vores Frelser, Jesus. Han taler til os om, at vi behøver Jesus som vor Frelser. Og han taler til os og overbeviser os om, at vi kan stole på Jesus.

b) Jesus kalder ham også ”Sandhedens Ånd”. Når han taler, er det sandt. Han afslører løgnen hos os og sender sandheden ind i vore hjerter med tilgivelsen. Gennem tilgivelsen, får vi tro, så vi kan indrømme vores synd og skyld.

Ligesom disciplene dengang er vi ikke er alt for gode til at erkende sandheden om os selv, og at vores sag er håbløs uden Jesus. Vi kan glemme Ordet, vores Dåb og hvor vigtigt det er at vi modtager Jesus i nadveren. Men den anden Talsmand vækker os af ligegyldigheden. Han er Sandhedens Ånd. Jesus lovede sine apostle, at ”han skal overbevise verden om synd.” (Joh 16,7). Overbevise. Du vågner mandag morgen og må have fat i bibelen og læse. Du er nødt til at høre Jesus tale til dig. Det er Sand­hedens Ånd, som arbejder. Og det er søndag morgen, og du skal bare i kirke for at kalde på Herren sammen med de andre. Du må lytte til bibellæsningerne sammen med dem og høre en prædiken. Og du længes efter at knæle og bekende dine synder for at høre, at du er tilgivet. Og du kan ikke leve uden at få Jesu legeme og blod. Jo, det er Sandhedens Ånd , der er på arbejde. Faderens Ånd. Kristi Ånd. Helligånden.

c) Og Jesus, fortæller, at han "beder Faderen om at give os den." Helligånden udgår fra Faderen og Sønnen. Han er Sønnens gave fra Faderen. De tre har altid hørt sammen. Han var med ved verdens skabelse. Der står i 1 Mos 1,1-2: I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Guds Ånd ”svævede over”, dvs havde overblik og kontrol. Kan også oversættes: ”Guds Ånd rugede over vandene”. Ligesom en svane ruger på sine æg, rugede Ånden over vandene og gav liv. Og da Gud skabte mennesket, blæste han livsånde i mennesket. Guds Ånd gør levende. Men efter syndefaldet har vi ikke Guds Ånd, selv om hjertet slår. Derfor må Gud blæse sin livsånde ind i os igen. Det gjorde Jesus påskedags aften: Joh 20,22: Og han blæste ånde i dem og sagde: ”Modtag Helligånden!” Det siger han også til os, som tror på Jesus. Modtag Helligånden igen og igen.

d) Jesus siger jo: "Den bliver hos jer og skal være i jer" Og Jesus forklarer, hvad det betyder for os: "… Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer." Når Helligånden taler til os om Jesus, kommer han ved Evangeliet ind i hjertet, så det ord, vi hører, også er et ord, vi tror på. Og Jesus er os lige så nær, som det ord, vi nu tror på. Han er i os. Helligånden er i os ved Ordet. Jesus er hos os. Han kommer til os!

Det er, som om Helligånden i os og Jesus i os er ét og det samme. Og det er nemlig rigtigt. Jesus giver os sin Ånd. Og Helligånden fortæller os om Jesus. Og vi tror på Jesus. Og da er du aldrig alene. Aldrig. Har du Jesus og hans ord, er du døbt og genfødt og Guds kære barn, og når du tager imod Jesu legeme og blod, da er du jo ikke alene. Gud tilgiver dig alle dine synder. Og Jesus er hos dig og i dig.

Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst! (Joh 14,27). Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk