"Havde du været her, så ..."
Oversigt
Søgemaskine

16. søndag e. trinitatis, 11. september 2016 i Aarhus, Leif G. Jensen.
Salmer: 372, Sl 139, 239, 190, Herren er min hyrde, 430, 202.

Johannes 11,19-45
Mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham; men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus: " Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig." Jesus sagde til hende: "Din bror skal opstå." Martha sagde til ham: "Ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag." Jesus sagde til hende: " Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det?" Hun svarede: "Ja, Herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham som kommer til verden."

 

1. Når vi taler i ”før datid”
Vi begynder med to sætninger: ”Havde du været her, var min bror ikke død!” Det siger Martha til Jesus. Og lidt senere siger Maria nøjagtig det samme. ”Havde du været her …”

Martha og Marias bror var blevet alvorligt syg. De sendte bud efter Jesus. Men han komme ikke, og Lazarus døde. De var begge overbevist om, at deres bror ikke havde været død, hvis Jesus var kommet i tide. Derfor sagde de til Jesus: ”Havde du været her, så var min bror ikke død!” Man kunne også sige det med et ”hvis”: ”Hvis du havde været her.” Underforstået: ”Men det var du ikke.” Det oversættes på dansk i ”før datid”. Det er den tid, vi grammatisk bruger, når vi beskriver noget, der ikke fandt sted, men som vi ønskede havde fundet sted. ”Havde det dog bare været sådan og sådan. Men det var det jo ikke. Derfor er det så svært lige nu. - Havde jeg boet et andet sted. - Havde jeg haft andre venner. - Havde Gud havde hørt min bøn. - Havde Jesus Kristus været hos mig og vist mig klart, hvor jeg skulle gå. – Så ville livet have været anderledes godt.” Vi forestiller os noget i fortiden, som ikke var. ”Var du kommet, dengang jeg bad dig komme, var det gået helt anderledes.” Vi taler i ”før datid”. På tysk og engelsk bruger man det, der hedder konjunktiv.

Og hvad svarer Jesus? Hvad stiller han op med Marthas og Marias stille anklage? Og hvad han stiller op, når vi siger sådan?

 

2. Jesus svarer i ”nutid”
Jesus svarer med NUTID, som også i grammatikken kaldes PRÆSENS. Eller som man siger på engelsk: PRESENT. Jesus overvinder vores ”før datid” med sin ”NUTID”. Han siger jo: ”JEG ER opstandelsen og livet!”

Det eneste vi kan sige i nutid, når vi mødes af sådan en stille anklage, er: ”Undskyld. Jeg er ked af det. Jeg nåede det ikke.” Og vi kan supplere med et lille knus. Måske også græde med og føle med de andre. Men Jesus siger: ”Jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør.” Han siger dermed: Når din nutid er sammen med mig, når du tror på mig, da har det livsødelæggende ingen magt over dig. Din ensomhed, din umulige situation og at du synes, at alle dine mulig­heder er forpasset, at dit liv ikke lykke­des, at du føler dig skyldig, at du er syg og måske ved at dø, det opsluges og bliver overvundet af hans NUTID, hans NÆRVÆR, ja, af hans VÆSEN. Han ER opstandelsen og livet. Troen forener dig jo med Ham. Han taler til dig, og giver dig troen og forener sig med dig.

 

3. Og Jesus uddyber:
Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø.” Her er to ting:

A. Det ene er, at døden ikke kan skade dig, når den rammer dig.
Den, som tror på mig skal leve selv om han dør.”At være kristen betyder ikke, at du undgår det, som er vanskeligt. Også kristne dør. Også kristne bliver syge. Også kristne bliver svigtet. Ligesom Martha og Maria mistede deres bror. De to søstre var sandsynligvis ikke gift og leve alene uden mand og børn. Og nu havde de mistet manden i huset, deres bror. Hvordan skulle de klare sig som en slags enker? Sandsynligvis var de på alder med Jesus – omkring de 30.

Der fortælles i Nye Testamente om enker, som troede på Herren, og hvordan Herren sørgede for dem. Han sørger for sine uanset hvordan vores livsvilkår end er. Det er, som der står i salme 139: ”Bagfra og forfra omslutter du mig. Du holder mig i din hånd. Uanset, hvor jeg søger hen, da er du der. Din hånd leder mig. Din højre hånd holder mig fast.”

I Åb 1,17 siger Jesus: ”Frygt ikke! Jeg er den første og den sidste og den, som lever. Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder. Og jeg har nøglerne til døden og Helvedet”. - Budskabet til menighederne er, at Jesus er hos dem. Han fortæller i Åb v18ff, at han vandrer iblandt dem. Han har dem i sin højre hånd. Han er ikke langt borte, men helt nær. Præsent. Tilstede. Nærværende. Lige nu. Det er svaret i Åbenbaringsbogen til menighederne, som lider forfølgelse. Jesus er hos dem.

Når vi oplever vores situation lige så håbløs som Martha og Maria og taler i ”før datid”: ”Havde du været her”, da siger Jesus: ”Den, som tror på mig skal leve, selv om han dør.”

 

B. Det andet peger helt ind i evigheden:
”Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø.” Det er et ord til os, når vi mærker døden – og frygten for at dø. - Prøv et øjeblik at tænke på, hvornår du sidst har tænkt på døden, andres eller din egen. Med frygt? Men håb? En begravelse for nylig. En nat, du var bange. En ven, der blev meget syg! Da kan vi måske bedre høre Jesu ord, sådan som Martha hørte dem. Hun stod jo midt i smerten og sorgen, fordi hendes bror var død.

Men hvad mener Jesus så med, at den, som lever og tror på ham, aldrig skal dø i evighed? Var Lazarus da ikke død? Jo. Og skal vi ikke dø? Jo. Det har han talt om i den foregående sætning. Her føjer han til, at den, som tror på Jesus ikke i evighed skal dø. Det vigtige ord er ”I evighed.” Den, som tror på Jesus, vil leve i evigheden, i al evighed. Og skal ikke dø i evighed. Det vil blive evig salighed. På grund af Jesus. For midt i din håbløshed og i din brors død er Jesus præsent, nærværende og til stede. Han er Marthas og Marias og deres brors nutid. Og han er deres fremtid. Han er deres evighed. Den, som tror og bliver døbt, skal jo frelses.

Jesus er opstandelsen! Ikke kun den, der selv opstod, men selve opstandelsen. Dvs. han er den, som oprejser os fra døden. Derfor tror vi på kødets opstandelse. Han beviste det ved at råbe ind i Lazarus’ grav: ”Lazarus, kom herud!” Og Lazarus kom ud. Efter 4 dage i graven og på vej til at gå i forrådnelse, kom han ud. Kan han så ikke også give dig liv? Jo, og han kan giver liv til to enlige søstre. Det gjorde han dengang. Det gør han i dag. Han har dig i sin hånd.

 

4. Men er det ikke bare ord?

Til sidst vil vi stille dette vanskelige spørgsmål, om det ikke bare er ord. Både ja og nej. ”Ja”, fordi det jo er ord. Jesus taler disse ord til Martha og til os. Men ”nej”, det er ikke bare ord. Det er ikke noget, Jesus ”bare sagde!” Og det var ikke ord, som apostlen Johannes "bare" skrev ned. Det kostede Jesus hans liv! Og det kostede mange af apostlene livet at forkynde det og at skrive det ned i evangelierne.

Læs søndagens Salme 139 igen. Du mærker, at det ikke er ”bare ord”. Det er Davids ord. Det er Guds ord til os gennem David. Og det bliver vore ord, mens vi stille læser salmen.

Når du mærker forrådnelsen i dig selv og må sige som Paulus: ”Hvem skal fri mig fra dette dødens legeme!” Og: ”Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg” (Romerbrevet 7), da er Jesu ord din redning. Han hvisker evangeliet ind i dit liv, når han siger: ”JEG ER!” ”Jeg er opstandelsen og livet!” Og ”Du er stadig hos mig!” Derfor kan du sige med David: ”Mit mørke er ikke mørkt for dig, men er lyst som dagen.” ”Du er opstandelsen og livet!”

Selv om døden kommer, skal du ikke dø i evighed. Jesus ER opstået fra de døde. Jesus ER den, der elsker dig. Jesus ER ham, der døde i dit sted. Jesus ER opstandelsen og livet. Dit mørke er ikke mørkt for ham. Din nat er som lyset. Og når du vågner i morgen, er du stadig hos ham. Det er ikke før datid, men virkelig nutid. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 12.09.2016. post@vivit.dk