Forside www.vivit.dk
Oversigt - Søgemaskine

Dit lys er kommet


hør prædiken
hør gudstjeneste

Hellig tre kongers søndag, 6. januar 2019 i Aarhus. LGJ. Salmer. 113, Salme 43, 404, 119, Din trone står, 430, 222

Esajas 60,1-6
Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Herrens herlighed er brudt frem over dig. For se, mørket dækker jorden, mulmet dækker folkene; men over dig bryder Herren frem, hans herlighed viser sig over dig. Folkeslag skal komme til dit lys og konger til din stråleglans. Løft blikket, og se dig omkring: De samles alle og kommer til dig, dine sønner kommer fra det fjerne, dine døtre bæres ved hoften. Da stråler du af glæde, når du ser det, dit hjerte banker og svulmer, når havets skatte bringes til dig og folkenes rigdom kommer til dig. Kameler i mængde flokkes hos dig, dromedarer fra Midjan og Efa, fra Saba kommer de alle sammen, de bærer guld og røgelse; de forkynder Herrens pris.

Vi møder i dag en opfordring, som kommer helt bag på os – i en situation, som er umulig – et sted, hvor det vil være usandsynligt, at nogen ville sige det – og blandt mennesker, som vil tænke, at det er umuligt. Opfordringen blev første gang talt af Esajas til Guds Folk i fangenskabet i Babylon. De levede i mørke. Uden fremtid. Templet var ødelagt. Der var ingen vej tilbage. Men profeten Esajas talte til dem om den kommende frelse. Midt i mørket ville Guds LYS finde dem, så de kunne stå op og vandre hjem til deres land. Og alt ville blive godt igen. Alt. Ja, bedre, end det nogen sinde havde været. For Kristus ville komme og lyse også for alle andre folkeslag. Ordet om Guds Lys nåede også vismænd i Østerland. De levede i et hedensk mørke. Men de havde en viden om en stjerne, som skulle gå op fra Jakob, og at han skulle være hersker over hele jorden. Moses skrev om det i 4 Mosebog 24. Og nu så de hans stjerne.

Ordene gælder også os: Dig og mig fra Risskov, Daugård, Galten, Silkeborg, Hjortshøj, Århus C, Århus N, Lystrup og Lunderskov. Os, som har stor velfærd og mad på bordet hver dag, men som lever i en kultur med et tykt og uigennemtrængeligt mørke, som får mennesker til at begå selvmord, føle angst, og vende sig bort fra den kristne tro til ateisme og andre religioner.

1. DIT LYS ER KOMMET

Opfordringen lyder sådan: ”Rejs dig, for dit lys er kommet!” Sådan taler profeten til dem, som kun kender mørke og håbløshed: ”For se, mørket dækker jorden, mulmet dækker folkene.” Og det er sandt. Der var mørke i Babylon, hvor Guds folk var bortført til. Der var mørke i Jødeland, hvor Herodes regerede. Og der er mørke i Rusland, i Hong Kong, Afghanistan, i Danmark, i Palæstina. Mørket dækker folkene. Der er ingen herskere, som kan skabe varigt lys. Hvordan skal det gå? ”Men over dig bryder Herren frem, hans herlighed viser sig over dig. Folkeslag skal komme til dit lys og konger til din stråleglans.”

Nu kommer dit lys som en solopgang, ingen af os kan frembringe, men som heller ingen ond konge kan forhindre at stå op. ”Dit lys er kommet!” Ham, som var lovet, er kommet. Og han lod sig føde. Og det rakte langt ud i universet. En stjerne blev tændt. Og den lyste og lyser! Den lyste for vismænd i Østerland. Og de kendte Skrifterne og drog afsted. ”Konger kommer til din stråleglans!” Profetien gik i opfyldelse, da de vise mænd kom til Betlehem. De kom til Jerusalem. Til kong Herodes med det mørke sind og de onde planer. De var i stor fare. Og barnet var i stor fare. Men de vidste det ikke. Men Gud lod kongen vise dem vej ved at lade ham spørge sine skriftkloge. - Her ser vi Guds visdom. Verdens ondskab må bøje sig for Guds godhed. Skriften viser vejen – og de drager til den uanseelige by, Betlehem. Og de finder barnet og dets moder Maria.

2. BLIV LYS

Men det underlige og utænkelige er, at de, som hører dette, også selv bliver lys. Profeten siger jo: ”Rejs dig, Bliv lys! … over dig bryder Herren frem, hans herlighed viser sig over dig.” Lyset fulgte med de vise mænd, så de blev lys for Maria og Josef og barnet Jesus. Stjernen på himlen sammen med ordet i Skriften havde tændt troen i deres hjerter. Og derfor måtte de afsted. De måtte ud på en lang og farefuld rejse. Ca. 1500 km med en varighed på 1-2 måneder. Og med guld, røgelse og myrra. De ankom til Jerusalem for at tilbede den nyfødte konge. Og Herodes blev forfærdet og hele Jerusalem med ham. For hvad ville Herodes nu gøre i sit raseri? Men lyset vinder over mørket. Gud beskytter de vise mænd og lader dem finde Barnet. Og da kom de ind i huset, blev de lys for Josef og Maria og Jesus. De gav gaver.

Sådan er også kristne lys for hinanden. Du sidder i mørke. Men din kristne søster eller bror ringer og besøger dig. Og i beder og tilbeder Jesus sammen. Han er jo hos jer. Han er i andagten og gudstjenesten. Han er i nadveren. Han er i sit ord. Han lyser for jer. Og når vi deler hans ord med hinanden, bliver vi lys for hinanden og andre, fordi vores lys er kommet. Sådan også, når vi sender gaver til ydre mission. Vi gør det, fordi vort lys er kommet. Vi ved, at andre mennesker behøver det lige så meget, som vi selv behøver det: tilgivelse, håb, redning fra dom og død. Hvem kan klare sig uden? Må vi da ikke give afkald luksus og mere end det? Jo! Josef havde brug for vismændenes guld, når han natten efter måtte flygte til Egypten. Der blev sørget for familien. Sådan må vi dele med andre, som behøver det.

3. LØFT BLIKKET!

Det her er en opfordring til os alle: ”Løft blikket, se dig omkring! De samles alle og kommer til dig, dine sønner kommer fra det fjerne, dine døtre bæres ved hoften.” Det er en god opfordring. Og hvor vi dog har brug for den. Se, hvilken frelser vi har i Jesus! Se, hvad han gjorde for Josef og Maria! Se, hvad han gjorde for vismændene! Se, hvad han har gjort for dig i årevis! Se, hvordan han har tilgivet dig dine synder og vist nåde, og beskyttet dig. Løft blikket!

Kristne, vi må også se på hinanden og få øje på, hvilken gave det er at være sammen med hinanden, og at kristne sørger for hinanden og for andre. Det skal siges til os af profeten. Det skal prædikes for os. Det skal læses af os, det skal fortælles for børnene til børnemødet, til de unge i konfirmandundervisningen. Også til de ældre, til naboer omkring kirken og til arbejdskammerater. For ellers vil vi synke ned i mørket og tænke, at det er håbløst.

Vi skal efter gudstjenesten i bibelstudiet synge en ny salme: ”Stjerne, engel, hyrder og de vise / melder os det store, som er sket. Og vi love, takke nu og prise, / - Gud er set.” Og vers to fortæller os, at hvad det betyder for os: ”Bort nu sorger, jammer og anklage, / bort du syndens nat og dødens gys! / Brødre! over jordens mørke dage / er et lys!” Det lys står op, uanset hvordan du ellers har det, hvor du end er, og hvem du end er sammen med. Jesus er solopgangen fra det høje, som skinner for os i mørke og dødens skygge. Det gør os modige og stærke. Intet kan skade os.

4. DU STRÅLER AF GLÆDE

Profeten siger til sidst: ”Da stråler du af glæde, når du ser det, dit hjerte banker og svulmer. De forkynder Herrens pris.” Dette er en forudsigelse af, hvordan Josef og Maria havde fik det. De strålede af glæde. Tænk at få sådan et besøg. Og at Gud i Himlen beskyttede sin søn Jesus og Maria og Josef. Deres flugt lykkedes.

Det er også en forudsigelse af, hvordan kristne bliver beskyttet under de mest vanskelige forhold. Og hvordan Gud tager os hjem i herlighed. Vi kan forkynde Herrens pris på vejen hjem. Da stråler du af glæde, når du ser det. Men ofte ser vi i stedet på os selv og hinanden – på synden og skylden i mørket. Derfor er den lille salme så god en opfordring: ”På vor synd vi aldrig mer skal tænke! / Gud sin Søn gav hen i kors og død. / Skulle han med ham ej alting skænke / for vor nød?” Det er gendigtning af Romerbrevet 8, at intet kan skille os fra Guds kærlighed i Jesus Kristus. Intet! Tænk ikke mere på din synd og skyld – eller på de andres. Men tænk på Frelseren. Og når du som de vise mænd har afleveret dine gaver til andre kristne, så de blive hjulpet, da hjælper Gud jo også dig. Han hjalp de vise mænd hjem ad en anden vej. Og han viser også os vej.

”Ingen er forladte og udstødte, / som har vundet tro på englens røst: / Se, din frelser er den jomfrufødte, / verdens trøst.” Sådan lyder det sidste vers. Det gælder om at få tro på englens røst – at Jesus er verdens trøst. Det give Gud os alle. Jo, det giver han ved sit ord. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke.. post@vivit.dk