Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener - Søg en prædiken

Herren er min hyrde

Preken 2. s e. påske 2019 i København, Sigmund Hjorthaug
Salmer: 350, Sl 23, Rom 14,7-8, 258 / 435, Guds nåde vær med alle.

Salme 23
Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, v2 han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. v3 Han giver mig kraft på ny, han leder mig ad rette stier for sit navns skyld. v4 Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. v5 Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie, mit bæger er fyldt til overflod.v6 Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage.

Det er egen en ro og hvile i Sl 23. Salmen er kjent og kjær for mange, og flere komponister har satt melodi til denne salme, og disse melodier har den samme ro og hvile og fortrøstning som ligger i teksten. Den tsjekkiske komponist Antonin Dvorak har lavet en melodi som begynner sånn: (synges) Gud er min hyrde---mig fattes intet--- Han lejrer mig på grønne enge, han leder meg til hvilens vanne hen. Det finnes tre kantater av Johan Sebastian Bach til denne søndag, og alle ånder av hvile, fortrøstning og fred. En av dem er laget over en gjendiktning av Sl 23, en luthersk salme. Den anden begynner med Jesus ord fra evangelieteksten idag: Jeg er den gode hyrde. Den tredje tar utgangspunkt i Sl 80 hvor det står: Lyt, Israels hyrde, du der fører Josef som en hjord.

Melodi til en tekst fra Bibelen kan hjelpe til med å bære Ordet inn i våre hjerter. Martin Luther sier et sted at musikken gjør bibelordene levende. Det finnes en nyere sang som er skrevet over Sl 23, Gud er min hyrde, jeg er tryg.La oss synge et vers av den! Gud er min hyrde, jeg er tryg; han sørger for mig nat og dag. Han leder mig hen til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Jeg sætter alt mit håb til dig. Jeg sætter alt mit håb til dig, fordi din nåde hviler over mig. Du fører mig hjem til dig.

Salme 23 er en rik salme. Og meget vi kunne si om den – men la oss idag ta frem noen få poeng. Aller først, hvorfor sammenlikner Gud oss med får og seg selv med en hyrde?

Hjelpeløs og forsvarsløs

Fordi fåret er hjelpeløst, dersom det blir overlatt til seg selv. Fårene har ingen stedsans eller retningssans. Derfor klarer de seg ikke på egen hånd. I Mellem-Østen hvor der kan være langt mellem steder hvor der er gress og vann, og fårene ikke har en hyrde som fører og leder fårene, så vil de uvegerlig omkomme av sult og tørst. De er hjelpeløse og helt avhengige av en hyrde som finner mat og vann til dem. Fårene er også forsvarsløse. De kan ikke forsvare seg mot ville dyr. Hvis ikke hyrden passer på dem, så er de redningsløst fortapte.

Fårene er hjelpeløse. Og sådan er det med oss. Vi er hjelpeløse. Vi har ikke stedsans eller retningssans i åndelig forstand. Hvis vi ikke hadde Guds ord, så ville det gå galt, fordi vår tanke og fornuft er helt unyttige, ja rent ud sagt skadelige når det gjelder de åndelige ting, det som har med vår frelse å gjøre. Vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne / uten dín den gode Ånd vil sitt lys i oss optende (Salmebogen 383v2). Vi flakkede alle om som får, vi vendte os hver sin vej (Es 53,6). Hvem er blind som min tjener?, sier Gud (Es 42).

Vi ser ikke - av oss selv - hva som er sannheten om oss og heller ikke sannheten om Gud - hvem han er. Han må selv må åbenbare det for oss gjennem sitt ord. Vi er av naturen blinde og kan ikke se veien til frelse. Men vi har en hyrde som viser oss vej, gjennem sitt ord i Bibelen. Ditt ord er en lygte for min fod, og et lys på min sti (Sl 119, 105). Vi er også forsvarsløse, når vi blir utsatt for angrep fra synden i vårt eget kjød, fra fristelsene i denne verden og fra djevelens mange angrep. Men vi har en hyrde som vogter oss og beskytter oss og bevarer oss. Som hyrden vogter og beskytter de hjelpeløse og magtesløse får, så vogter og beskytter Herren oss. David siger til Herren: Strid mot dem som strider mot meg. Grib dit skjold og dit værge, rejs dig og hjelp mig… sig til min sjæl: Jeg er din frelse (Sl 35,1-3). Herren strider for oss. Hvis ikke hyrden passer på at fårene får mat og vann vil de sulte ihjel. Sådan vil vi også sulte ihjel – åndelig talt - hvis ikke vår Hyrde leder oss dit hvor vi får den åndelig mat og drikke vi har brug for. Det er derfor vi har en kirke, hvor Guds ord forkynnes og hans sakramenter forvaltes. Der er den rette, åndelige mat for hans får.

Hvem er så denne Hyrde

Hvem er så denne Hyrde som vi hører om Salme 23? Det er den Herre Jesus selv. Jesus er Herren som vi hører om i Det gamle testamentet. Det viser han tydelig gjennom alle JEG ER ordene i Det nye testamentet, også idag når han i dagens evangelium sier: JEG ER den gode hyrde. Jesus bruger det hellige Gudsnavnet i Det gamle testamentet om seg selv. Han er Herren og han er vår Hyrde.

Jeg er den gode hyrde, sier Jesus. Og hva gjør en god hyrde? Jo, en god hyrde giver sine får mat, vokter dem for alle farer, og han kan av og til måtte risikerer sitt eget liv for at bjerge dem. Jesus, ikke bare risikerte sitt liv, men han gav sitt liv for at bjerge oss fra den evige fortapelse. Den gode hyrde, sier Jesus, sætter sit liv til for fårene. Det er nettopp det vi har hørt om i påsken, hvordan Jesus ofret sitt liv og blod for vår skyld, han lot seg frivillig ta til fange i Getsemane, frivillig lot han seg piske, tornekrone, nagles til et kors for vår skyld, og ved dette reddet han oss fra den evige fortapelse. Han bar vor skyld og straff. Og han gjorde det frivillig. Han gav sitt liv. Han gav sitt liv frivillig.

Hyrden gir oss mat og verger oss mot alt ondt

En hyrde leder sine får til gress de kan spise, og til vand de kan drikke. Hva er dette annet enn et billede på at Gud forsamler oss her i hans hus, hvor vi blir betjent med Ord og sakrament. Her i hans hus er den grønne eng og det friske vann, det er hans Ord og nadverdens sakrament som Herren vil gi oss. Til styrke for vår sjel, til tro og evig liv. Og her i Guds hus ”giver Han mig kraft på ny” (v2) leser vi videre. Dette kan også oversettes med: «vende om». Og den betydning passer godt med tanke på hva som kan skje med et får. David hadde som hyrde i sin ungdom erfaring med sånne ting. Det kunne nemlig hende at fåret falt ned i en grøft, hvor det måske ble liggende på ryggen. Og man vet, at hvis fåret blir liggende på ryggen, så er det redningsløst fortapt. For det første så klarer det ikke selv å komme seg på benene igjen. For det annet så er fåret sånn skapt at det ikke kan ligge lenge på ryggen før det dør. Når hyrden ser at det skjer – at et får ligger på ryggen - så skynder han seg for at få det på benene igjen.

Og dermed forstår vi betydningen av dette ord. Fåret kan ikke vende seg selv om. Hyrden må gjøre det. Han vender mig om. Profeten Jeremias sier: Omvend mig du, så bliver jeg omvendt (Jer 31,18). På engelsk heter det: He restores my soul. Restore betyr jo gjeninnsette, restituere og tar dermed vare på denne betydning av ordet. Den gode Hyrde forbarmer seg over meg – hans får – han iler til for at vende meg om. Når jeg ligger der hjelpeløst fortapt – og ikke der i stand å reise meg selv opp.

I dødsskyggens dal

Selv om jeg går i mørkets dal,(eller dødsskyggens dal) frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst (v 4). Dette ord har betyrder meget for dem som ligger for døden. Jeg behøver ikke frygte når jeg skal dø, For Herren- den gode Hyrde - er hos meg. Han har smakt døden, han trøster meg og vil være hos meg i dødens stund. Du er hos mig, din stok og din stav er min trøst.

Et av de vakreste steder i Matteuspasjonen av Bach er der hvor evangelisten forteller at Jesus døde. Umiddelbart synger koret: Når jeg engang skal dø, så forlat meg ikke. (På tysk heter det: Er verchied. Han døde. Og koret synger, Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir). Forlat meg ikke, når jeg skal dø! Nei, det vil han heller ikke!

Om jeg enn skulde vandre i dødsskyggens dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Jeg vil ingenlunde slippe deg og forlate deg, sier Herren. Ja, hvorfor skulle han plutselig svikte deg i døden? Når han vært hos deg hele livet! Nei, hans kjærlighet og trofasthet kan du regne med! Han som ikke sparte sin egen Søn, men gav ham for oss alle, hvordan kunne han annet, enn å gi oss alle ting med Ham

Den gode hyrde er hos oss også i døden. Jesus sier: Se, jeg er med jer alle dage, inntil verdens ende. Alle dage, de dager hvor du er syk, den dag du ser døden nærme seg, under alle forhold, i lykkelige dager, i vanskelige dager, så er han med deg. Den gode hyrde er hos deg. Han vil rettlede deg med sin stav, og med sin stok vil han jage bort alle som angriper din tro. Han gjør det med sitt trøsterige ord.

Du dekker bord for mig

Du dekker bord for mig for øinene af mine fiender, (v 5a). Når hyrden har funnet et hvilested for fårene, det er gjerne blitt aften, så finner han frem noe ekstra næring i sin taske til fårene. Sånn gir også Herren deg næring fra sitt ord, til styrke og trøst for din sjel, nå du leser et bibelord eller en salme fra Bibelen om aftenen og beder din aftenbønn.

Du salver mit hode med olje

..du salver mit hode med olje, midt bæger er fylt til overflod (v 5b). Hyrden tar frem sin oljeflaske for å salve fårene for deres skrammer og sår som de har fått i løpet av dagen. Således er Herrens ord, hans evangelium om hans barmhjertighet, nåde og kjærlighet salve for din sjel...

Bare (kun) godhed og trofasthed

Herren er vår hyrde, jeg lider ingen nød, jeg mangler intet, sies det i begynnelsen av salmen. Når vi ser på oss selv, så synes vi at vi mangler meget. Der er så meget vi synes burde ha vært annerledes i vårt liv. Det kan være sykdom som plager oss, angst, depresjoner. Det kan være problemer i familie eller i vårt arbeid. Men likevel sier David: Når Herren er vår hyrde, så mangler vi ingenting. Men salmen topper seg når der til slutt står at det ikke bare er sånn at jeg ikke mangler noen ting, ikke lider noen nød, men at Herrens godhed og troskab vil følge meg så længe jeg lever. I min gamle norske Bibel står der: Bare godt og miskundhet skal efterjage mig alle mitt livs dager. Å efterjage er vel det samme som å forfølge! Så Guds godhet og troskab /miskunn/ barmhjertighet ikke bare følger meg, men den forfølger meg, efterjager mig. Og det er bare, det er kun, hans godhed/troskab/barmhjertighed som følger deg, ja forfølger deg! Det er ikke hans vrede, men hans nåde og barmhjertighet som forfølger deg! Og kun det! Dypest sett er det Guds nåde, barmhjertighet og godhet som forfølger deg i alt som skjer med deg! Enten der er sykdom eller andre problem. Det er kun hans godhed som forfølger deg. Alle ting samvirker til det gode for dem som elsker Gud (Rom 8,28).

For oss som er Guds børn, er også de onde ting tjenere for Gud. Han bruker de onde ting som skjer vårt liv - i tjeneste for det gode. Josef sa til sine brødre som smed ham i brønnen og senere solgte ham som slave til Egypterne: I tenkte ondt mot mig, men hva tenkte Gud? Gud tenkte det til det gode, for at berge livet for mange mennesker (1 Mos 50,20). Og hva med Herren Jesus selv i påsken? Det som skjedde med ham var i høyeste grad en ond handling, det var et justismord af ypperste klasse! Han hadde ikke gjort noe galt! Og så ble han slået i hjel som en forbryder! Men gjennem dette onde som mennesker gjorde mot ham, ble han oss mennesker til frelse.

La oss også minne om et ord av Paulus fra Romerne 5, som kan virke underlig for oss. For her sier Paulus ikke bare at alt samvirker til det gode – også sykdom, nød og alle slags trengsler - men her sier han faktisk at vi kan være stolte af vore trængsler, vi kan rose oss av våre trengsler. Vi er stolte af vore trængsler, fordi vi ved, at trængselen skaber udholdenhed, udholdenhed, fasthed og fastheden håb (v 3-4). Hvordan kunne Paulus si det? Hvordan kunne trengslene og prøvelsene – det onde – være noe han kunne prise sig lykkelig over? Jo, fordi han så dypt inn i Guds ord og dermed inn i Guds hjerte. For det er ikke af hjertet Gud plager sine børn (Klag 3,33).

Gud har en ufattelig stor ømhet og kjærlighed til deg. Han vil ikke at du skal gå fortapt! Derfor sender han sånne ting i vår vej som vi trenger. Vi ser ikke alltid hva vi har brug for, men han ser det! Derfor er alt Gud sender i vår vei til det beste for oss. Det er kun fordi han er god. Og derfor må vi si med David: Bare godhed og miskunnhed følger mig – ja forfølger mig - så længe jeg lever, og jeg skal få bo i Herrens hus alle mine dage. Her i tiden og i all evighet. Amen

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk