Retur til ORDET

Den Evangelisk-Lutherske Frikirkes hjemmeside:
Dette er 2014-versionen: www.vivit.dk/2014.htm,
hvorfra sider redigeres til 2015-versionen frem til udgangen af 2015.

LINK til 2015-VERSION af www.vivit.dk

Bibellæseplan
hele bibelen på 2 år

Download i PDF-format A5-format

Salme 43,3: Send dit lys og din sandhed,
de skal lede mig, bringe mig til din bolig!

1. hverdags-læsning

☐ 1.Mosebog 1-50
☐ 5.Mosebog 1-34
☐ Salmernes Bog 1-150
☐ Esajas 1-12
/13-39/40-66
☐ Daniel 1-12
☐ Jonas 1-4
☐ Mika 1-7
☐ Matthæus 1-28
☐☐ Markus 1-16 (x2)
☐ Lukas 1-24
☐ Johannes 1-21
☐ Apostlenes Gerninger 1-28
☐ Romerbrevet 1-16
☐ 1.Korintherbrev 1-16
☐ 2.Korintherbrev 1-13
☐ Galaterbrevet 1-6
☐ Efeserbrevet 1-6
☐☐ Filipperbrevet 1-4 (x2)
☐ Kolossenserbrevet 1-4
☐ 1.Thessalonikerbrev 1-5
☐ 2.Thessalonikerbrev 1-3
☐ 1.Timoteusbrev 1-6
☐ 2.Timoteusbrev 1-4
☐☐ Titusbrevet 1-3 (x2)
☐ Filemonbrevet 1
☐ Hebræerbrevet 1-13
☐ Jakobs brev 1-5
☐ 1.Petersbrev 1-5
☐ 2.Petersbrev 1-3
☐ 1.Johannesbrev 1-5
☐ 2.Johannesbrev 1
☐ 3.Johannesbrev 1
☐ Judas’ brev 1
☐ Åbenbaringen 1-22

606 kapitler
til 303 hverdage i 2 år.

2. hverdags-læsning

☐ 2.Mosebog: 1-40
☐ 3.Mosebog: 1-27
☐ 4.Mosebog 1-36
☐ Josvabogen 1-24
☐ Dommerbogen 1-21
☐ Ruths Bog 1-4
☐ 1.Samuelsbog 1-31
☐ 2.Samuelsbog 1-24
☐ 1.Kongebog 1-22
☐ 2.Kongebog 1-25
☐ 1.Krønikebog 1-29
☐ 2.Krønikebog 1-36
☐ Ezras Bog 1-10
☐ Nehemias’ Bog 1-13
☐ Esters Bog 1-10
☐ Jobs Bog 1-42
☐ Ordsprogenes Bog 1-31
☐ Prædikerens Bog 1-12
☐ Højsangen 1-8
☐ Jeremias’ Bog 1-52
☐ Klagesangene 1-5
☐ Ezekiels Bog 1-48
☐ Hoseas’ Bog 1-14
☐ Joels Bog 1-4
☐ Amos’ Bog 1-9
☐ Obadias’ Bog 1
☐ Nahums Bog 1-3
☐ Habakkuks Bog 1-3
☐ Sefanias’ Bog 1-3
☐ Haggajs Bog 1-2
☐ Zakarias’ Bog 1-14
☐ Malakias’ Bog 1-3

 

606 kapitler
til 303 hverdage i 2 år.

TIP:
Læs 2 kapitler dagligt: et fra venstre og et fra højre række. Kryds af, når du er færdig med en bog. Skab variation.

Det er en god idé at være et par stykker om samme plan. Aftal f.eks. en aften om måneden, hvor I taler sammen om, hvordan det går. Læs og bed sammen.

www.vivit.dk

Gud skabte verden ved sit ord - på 6 dage. Han talte, og verden blev til i al sin rigdom. Når Gud i dag taler til os gennem Bibelen, skaber han tro og håb. Hans forjættelser og deres opfyldelse i Jesus Kristus lyser op og gør os til hans trygge børn.

Hvor har vi dog brug for at Gud taler til os og skaber lys og tro. For syndefaldet har ramt os med frygt, skyld og skam, og med sved og smerte. Uden fællesskab med Gud er alt tabt – og vi er fortabte.

Derfor må vi bede: "Herre! Tal til os!" Og tænk! Det er netop, hvad han har gjort og stadig gør. Hebræerbrevet siger det sådan: "Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne, men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn." (1,1-2). Og han gør det i Bibelen, som er hans inspirerede ord, troværdigt i ét og alt.

Bibelen eller Den hellige Skrift kan gøre os vise til frelse ved troen på Jesus Kristus. Der findes ikke andre kilder til at kende Gud. - Derfor må vi kende bibelens budskab så godt som muligt, så vi kan være fortrolige med Guds frelsesplan.

Bibelen på 2 år!
Det er nødvendigt for en kristen at ”vandre” med Guds ord og at "hvile" i Guds nåde.

Faktisk er muligt at læse Bibelen på 2 år, hvis man lægger en plan. Med to kapitler dagligt ugens 6 hverdage har du læst alle 66 bøger på 2 år. Og så er alle søndage og helligdage endda ikke medtaget. De dage har du "fri" og kan hvile ud i kirken og lade dig betjene i din menighed. 62 gode hviledage, som kan holdes hellige.

Olivenlunde og lange vandreture
Bibellæseplanen foreslår, at du opdeler din læsning for variationens skyld. Læs dagligt et kapitel fra 1. række, og et kapitel fra 2. række. Det kan hjælpe os til ikke at køre fast. For på den måde vil der aldrig være langt til en ”olivenlund” med køligt vand og friske frugter. Alligevel er det vigtigt også at tilbagelægge ”de lange bibelhistoriske strækninger” gennem Mosebøgerne, Josva- og Dommerbogen frem til Esters bog. Også nogle af profeternes bøger kan være vanskelige at forstå. Men læsningen giver efterhånden mere og mere indsigt i frelses-historien, og vi bliver derved selv en del af den.

Hvis du undervejs i din bibellæsning føler, at du har sat dig for meget for, da læg planen til side i en periode, eller læs kun de fremhævede skrifter i læseplanen (venstre spalte) en tid. Eller følg en helt anden plan. Og find hjælp i menighedens bibelundervisning. Tag spørgsmål og problemer med ind i menigheden og sæt din præst på arbejde!

Guds ord vil dagligt lyse og vejlede os og giver kræfter til at leve i tro og kærlighed - med et godt og evigt håb.