Tilbage til Ordet

Den Evangelisk-Lutherske Frikirkes hjemmeside:
Dette er 2014-versionen: www.vivit.dk/2014.htm,
hvorfra sider redigeres til 2015-versionen frem til udgangen af 2015.

LINK til 2015-VERSION af www.vivit.dk

Vejledning
i bibellæsning og bøn

"Herre, jeg søger dit ansigt!"
Andagt er først og fremmest samvær med Gud. I Salme 27 beder David: Jeg husker, at du siger: "I skal søge mit ansigt!" Herre, jeg søger dit ansigt, skjul ikke dit ansigt for mig! Lad det også være din baggrund, når du holder daglig andagt. Vælg et bestemt tidspunkt på dagen og et sted, hvor du kan læse, lytte og bede uforstyrret.

Bibellæsning
Læs dagens stykke og tænk over det i nogle minutter. Gud vil røre ved dig gennem sit ord. Det sker ved, at du lytter. Du kan trygt stole på, at Helligånden taler til dig gennem ordet. Stil spørgsmål til det, du har læst. Ofte vokser spørgsmålene ud af Skriftens ord:

 • Hvad fortæller ordet mig om Gud, hans magt, hellighed og nåde?
 • Hvad fortælles der om hans vilje med mig?
 • Hvad siges der om mennesket - og om mig selv?
 • Hvilken trøst er der til mig?
 • Hvilken formaning og irettesættelse hører jeg?
 • Hvilken vejledning er der til mig i dag?

Bøn
En dag har du måske særligt meget at takke for. Lad det komme til udtryk i en sang eller salme. En anden dag er din bøn præget af nød og bekymring. Sådanne dage har du behov for, at der er tid til at hvile og bede lidt længere. Og det kan være nødvendigt for d ig at tale med en anden kristen om dine tanker. Gør det i familien, eller ring til andagts-ven. En tredje dag er du tom og træt og har ikke meget at bede om. Da får du særligt behov for bønnerne i Salmernes Bog i Bibelen og for bønner i Den danske Salmebog eller en anden bønnebog.

 • Bekend dine synder for Gud.
 • Tak Jesus Kristus, fordi han har løskøbt dig fra et tomt liv og fra syndens og dødens magt.
 • Tak ham for det håb, du har fået, da du blev døbt og kom til troen.
 • Bed for dine kære, din menighed og dit land.
 • Bed for missionen. Bed for dig selv.
 • Benyt dig af en bedeliste - skriv emnerne ned.

Herre, jeg søger dit ansigt. Du er mit lys og min frelse!