LØSNING Evangelisk Lutherske Frikirke er lukket.

Kirken blev lukket 20. november 2016
og solgt til naboen på Vinkelvej til privat brug.

Læs mere på www.vivit.dk/loesning.html

Velkommen i søstermenigheden i Aarhus
GRATIAKIRKEN, Skejbygårdsvej 23, 8240 Risskov
Kontakt: pastor Leif G. Jensen
711 00 712, post@vivit.dk