Februar - Marts 2002: 1 Jesus skal herliggøres // 2 Fra faste til påske // 3 Den blinde i toget // 4 Elsk din (muslimske) næste! // 5 Mission til hverdag // 6 Kom hviledagen i hu! // 7 Fra menighederne // 8 Møde med Missourisynoden // 9 Gudstjenester