Den Evangelisk-Lutherske Frikirkes hjemmeside:
Dette er 2014-versionen: www.vivit.dk/2014.htm,
hvorfra sider redigeres til 2015-versionen frem til udgangen af 2015.

LINK til 2015-VERSION af www.vivit.dk

Kirkens økonomi

Den Evangelisk-Lutherske Frikirkes forfatning § 7:
Medlemmernes pligter over for menigheden

1. Ethvert medlem må betragte det som sin pligt efter evne at arbejde for.
- at den evangelisk-lutherske bekendelse bevares ren og uforfalsket i lære og liv i menigheden;
- at holde Guds hellige nådemidler højt i ære ved flittigt at bruge dem;
- med glæde at bære med på menighedens byrder.

2. De, som Gud har velsignet med børn, skal sørge for børnenes kristelige undervisning og deltagelse i den offentlige gudstjeneste.

3. Ethvert medlem skal søge at undgå forargelser i og uden for menigheden og efter bedste evne være til gavn for sin menighed, såvel som for hele Kristi kirke (Luk 19,12-26).

4. Det nødvendige til præstens løn og menighedens økonomi bæres af medlemmernes frivillige bidrag. Ethvert medlem er forpligtet til efter Guds befaling at yde et bidrag i forhold til sine indtægter og sin formue i tillid til Guds løfter (2 Kor 9,7-8).

Link kirkeforfatning

VI LEVER AF GAVER

Da vi var børn, var alt "gaver". Og selv om vi som voksne tjener vore egne penge, er virkeligheden stadig den samme. For liv, helbred og glæde i hjertet kan ingen give sig selv.

Også i en kristen kirke lever man af gaver: Medlemmers og venners gaver. Og på Guds godhed mod hver enkelt af os. Det kristne evangelium står fast for os, at ”vi elsker, fordi Gud elskede os først”. Derfor vil vore gaver til hinanden altid være sekundære – altså en frugt af Frelsens gaver.

Når vi mærker Guds tilgivelse og frelse og tror på den, må vi jo bare sige TAK. Og takken kan vi vise bl.a. med at være med til at bære menighedens økonomi. Sådan kan vi være med til at tjene Gud og hjælpe hans kirke til at leve og bestå – og nå til flere med Frelsens ord.

Sådan gør vi:

  • Der opkræves ikke kirkeskat efter en bestemt procent som i Folkekirken.
  • Det gør bare ansvaret større for, at man - frivilligt - i tak til Gud - giver et bidrag i forhold til sin indtægter og sin formue..
  • Gaver kan gives ved pengeoverførsel via net-bank til menighedens bankkonto eller lægges i kirkebøssen. Man kan også give direkte til menighedens kasserer.
  • Gaver til Ydre Mission (børnehjem i Brasilien og Luthersk Kirkemission i Sydafrika) indsamles særligt ved høstgudstjenester.
  • Der mulighed for at få skattefradrag i indkomstskatten for den gave, man giver.
  • Læs mere på wwww.vivit.dk/kontakt.
  • Hvert år fremlægges revideret regnskab i menigheden.
  • t.

Læs folderen. Så nåden kan gives videre. Kan hentes her, pdf-format
Læs mere nederst på denne side om kirkens retslige status.

Økonomi i 2013:
GAVER til kirkens arbejde og mission fra medlemmer og venner: 710.000 kr. Gaverne blev brugt til lokalt arbejde, herunder til drift af kirkebygninger, præsteløn, socialt- diakonalt arbejde og ydre mission.
Der er ingen offentlig støtte.

Hovedkasse
Hovedkasserer Rolf Michael, Frederiksberg,
Bankforbindelse: Danske Bank: 3444-3429090709

Lokale menigheder
Løsning menighed: Kasserer Lilian Andersen
Gratiakirken, Aarhus: Kasserer Inger Nex
Martinskirken, København: Kasserer Lisa Bøgely

Dokumenter om økonomi
GAVEBREVS-formular LINK
Folder om givertjeneste:"Så nåden kan gives videre" LINK

HJERTELIG TAK FOR ENHVER GAVE TIL KIRKENS ARBEJDE OG MISSION!

Retslig status: Den Evangelisk-Lutherske Frikirke blev stiftet 1855 i København. Kirkesamfundet har siden 1970 været registreret som "godkendt trossamfund" af kirkeministeriet, hvilket giver kirkens præster mulighed for at foretage vielser med borgerlig gyldighed. Kirkesamfundet er i lighed med mange andre kirkesamfund og velgørende institutioner godkendt til at modtage økonomiske gaver med mulighed for fradrag i giverens skattepligtige indtægt.