Forsiden

Coronavirus
Hvad gør vi i en tid, hvor der ikke kan
holdes ordinære gudstjenester?

Senest opdateret 7. april 2020

Kirkens rum er til bøn, stilhed og fælles gudstjeneste med dåb skriftemål og nadver. Behovet er ikke mindre i en tid med truende ”CORONA-VIRUS”.

Det er en udfordring at forene behovet for at mødes i kirken med
den lukning, som blev foreskrevet af regeringen 13. marts. Lukningen blev mandag d. 6. april forlænget til 10. maj.

Alle indendørs offentlige kulturinstitutioner, folkekirkens kirkebygninger og aktiviteter i sognegårde mv., lokaler tilhørende trossamfund, biblioteker, fritidstilbud og lignende indendørs aktiviteter er siden den 13. marts 2020 blevet lukket. Lukningen forlænges, så den indtil videre løber til og med den 10. maj 2020. Udbydere af public service er undtaget for så vidt angår nyhedsformidling og beredskab. (fra Politiets hjemmeside)

Undtaget herfra er: bryllup og dåb, som kan holdes i kirken (med max 10 deltagere) og begravelse og bisættelse (med flere deltagere), når kirkerne følger Sundshedsstyrelsens anbefalinger for samvær om afstand og hygiejne. (Kirkeministeriets Bekendtgørelse af 6. april 2020).

Kærlig hilsen
fra kirkens menighedsråd og præster

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke
www.vivit.dk. Mobil 711 00 712. post@vivit.dk