>> Forside >>Prædikener

I tiden op til påske og i ugen efter påske gennemgår "ugens andagt" de 7 af Bibelens salmer. Her er hjælp i krise (Sl 6), hjælp til lykke (Sl 32), hjælp i smerte (Sl 38), hjælp i skyld (Sl 51), hjælp i hjælpeløshed (Sl 102), hjælp i det dybe (Sl 130) og hjælp i modløshed (Sl 143).

Der er idé til bibellæsning uge 14 nedenfor.

Andagt 2021

Uge 14: 5.-11. april

Hjælp i modløshed
Salme 143

v4 Mit mod svigter, mit hjerte står stille i brystet.

Modløshed af denne kaliber er noget andet end at hænge med hovedet. Det handler om livsmodet, modet til at leve. For hjertet står stille i brystet. Sådan har vi det, når selve livet er truet, og vi ikke ser nogen udvej. Vi er ramt i vores livsnerve. Vi har mistet en, som betød alt for os. Hvor er hjælpen?

Men David fortæller, at at problemet er endnu større end manglende livsmod og tab af ens nærmeste: v2 Før ikke sag mod din tjener, for intet menneske er retfærdigt over for dig. Problemet er, at han har fået Gud imod sig. Derfor står hjertet stille i ham, og modet har svigtet.

Alligevel råber han til Gud: v1 Herre, hør min bøn, lyt til min tryglen, svar mig i din trofasthed og retfærdighed! Han afslører her, hvorfor han tør bede til Gud: Fordi Gud er TROFAST. Hvad der ligger i Guds trofasthed forstår vi, når vi gør, som David gjorde. Han siger: v5 Jeg mindes fortids dage, jeg grunder over alle dine gerninger og tænker over dine hænders værk.

Når vi grunder over alle Guds gerninger - og særligt det, han gjorde for os i påsken, da vor Herre døde og opstod for os - giver Gud os troens mod, så vi kan bede med David: v6 Jeg rækker hænderne frem imod dig, min sjæl tørster som den udpinte jord efter dig. v11 Hold mig i live for dit navns skyld, Herre.

Evangelisterne fortæller om modløse mennesker i beretningerne om Jesu opstandelse. Kvinderne ved den tomme grav var bange (Mark 16,8). Disciplene klagede og græd og kunne ikke tro, at Jesus var opstået (Mark 16,10). Men evangelisterne fortæller også, at Jesus kom til dem og fortalte, hvad Gud havde forudsagt i Skrifterne om Kristi lidelse, død og opstandelse. Og en ting til: at han holdt måltid med dem og "brød brødet" (Lukas 24,31). Det er medicinen, når vi mister livsmodet. At vi hører om Guds trofasthed i Skriftens ord og modtager Jesu legeme og blod i den hellige nadver. Her er livskraft til os, når livsmodet svigter.

BØN: Salme 143 + Fadervor

SALME 143: Hjælp i modløshed

v1 Salme af David.
Herre, hør min bøn, lyt til min tryglen,
svar mig i din trofasthed og retfærdighed!
v2 Før ikke sag mod din tjener,
for intet menneske er retfærdigt over for dig.

v3 Fjenden forfølger mig,
han træder mig i støvet
og lader mig sidde i mørket
som dem, der for længst er døde.
v4 Mit mod svigter,
mit hjerte står stille i brystet.

v5 Jeg mindes fortids dage,
jeg grunder over alle dine gerninger
og tænker over dine hænders værk.
v6 Jeg rækker hænderne frem imod dig,
min sjæl tørster som den udpinte jord efter dig. Sela

v7 Svar mig i hast, Herre,
min ånd går til grunde,
skjul ikke dit ansigt for mig,
så jeg bliver som de, der gik i graven.
v8 Forkynd mig din godhed hver morgen,
for jeg stoler på dig.
Vis mig den vej, jeg skal gå,
for jeg længes efter dig.
v9 Red mig fra mine fjender, Herre,
jeg skjuler mig hos dig.
v10 Lær mig at gøre din vilje, for du er min Gud.
Din gode ånd skal lede mig i slettelandet.

v11 Hold mig i live for dit navns skyld, Herre,
og før mig ud af nøden i din retfærdighed!
v12 Udryd mine fjender i din godhed,
og tilintetgør alle mine modstandere,
for jeg er din tjener.

(Oversættelse: Bibelselskabet 1992)

Idé til bibellæsning uge 14:
Bibeltekster om Jesu opstandelse
Mandag: Markus 16,1-8: Han er opstået
Tirsdag: Markus 16,9-13: De kunne ikke tro det.
Onsdag: Markus 16,14-20: Evangeliet og dåben giver tro.
Torsdag: Lukas 24,13-35: To modløse mænd
Fredag: Lukas 24,36-49: Jesus midt iblandt dem
Lørdag: Johannes 20,1-18: Jesus, Peter, Johannes og Maria Magdalene
Søndag: Johannes 20,19-31: Gudstjeneste bag lukkede døre.

www.vivit.dk, post@vivit.dk