Tilflugt

Salme 62

Kun hos Gud finder min sjæl ro,
for mit håb kommer fra ham.Kun han er min klippe og min frelse,
min borg, så jeg ikke vakler.
Hos Gud er min hjælp og min ære,
min sikre tilflugtsklippe er hos Gud.Stol altid på ham, du folk,
udøs jeres hjerte for ham,
Gud er vor tilflugt.
 Sela

Kun et vindpust er menneskene,
menneskebørnene er blændværk;
vægtskålen med dem hæver sig,
de er flygtigere end et vindpust.

Stol altid på ham, du folk,
udøs jeres hjerte for ham,
Gud er vor tilflugt.
Salme 62,9

Hjertet er gået i stykker og er knust. Dermed er hele livet ramt og ved at gå til grunde. Du mærker det i hele din krop. Hvordan kan livet fortsætte? Det er efterår i dit liv. Du er urolig og mærker, at dit liv er som et vindpust. Hvad skal man stille op?

Illustrationen fortæller, at sådan et knust hjerte åbner sig opad og rækker ud efter Gud. "Udøs jeres hjerte for Herren!"

Når vi læser bibelens Salme 62, mærker vi, at der er håb for det bedrøvede og knuste hjerte. Kun hos Gud finder min sjæl ro, for mit håb kommer fra ham (vers 6). Derfor råder salmisten os til at stole på Gud og udøse vort hjerte for ham. Han er vor tilflugt.I oktober oplever vi den klare blå efterårshimmel og de flotte røde og gule farver i naturen. Men vi bliver også mindet om, at alt visner og forgår - også i vort eget liv.

"Snart sukker vinterstormens røst. Alt visner og forgår! Lad visne kun, jeg véd den trøst, som lige fuldt består." (Salmebogens nr. 679 v.2).

Salme 62 i bibelen bekræfter og uddyber: Kun han er min klippe og frelse, min borg, så jeg ikke vakler (v.7).

Lad os derfor søge Gud dér, hvor han har lovet at lade sig finde: I menigheden, hvor evangeliet om Jesus Kristus prædikes og lovsynges. Hos ham er der tilflugt.