Link til "Andagt"
 
 

Krisehjælp (Salme 6)

Når vi kommer ud for katastrofer og ulyk­ker, kan vi gribes af ræd­sel. Samfundets svar er “krisehjælp”. Det er godt og flot, at så­danne tilbud gives. Men hvem kan hjælpe det enkelte menneske, når kroppen sygner hen, og når sjælen gribes af rædsel?

Herre, straf mig ikke i din vrede! Vær mig nådig, Herre, for jeg er svag, helbred mig, Herre, for min krop sygner hen, og min sjæl er grebet af rædsel. Sådan beder mennesket i Bibelens sjette salme. Han er grebet af angst, angst for den Gud, som står bag hans liv, nu hvor livet er i stykker.

Krise” er et græsk ord, som betyder “dom”. Krisehjælp betyder: hjælp i dommen.

Når kri­sen skyldes personlig skyld, ulæg­elig smer­te og døden selv, er det ikke let at fore­stille sig effektiv krisehjælp. Det nytter ikke bare at påstå, at Gud er kærlig og god. Sådanne “lette ord” har ikke tyngde i forhold til er­fa­ringen af lidelse og følelsen af at være forladt af Gud.

Her træder Jesus Kristus overraskende frem i mørket med hjælp. Aftenen før sin død blev han selv grebet af forfærdelse og angst i Get­se­mane: “Min sjæl er fortvivlet til døden!” Han bad om, at den time måtte gå ham forbi, om det var muligt (Mark.14,33-35). Han, som havde hjulpet andre ud af for­tvivlelse og op­vakt mennesker fra de døde, var nu på vej ind i angst og død. Han blev ramt af den vrede og dom, vi har fortjent med vores liv.

Jesus fylder os ikke med lette ord om kær­lighed, men står selv midt i krisen og tager dommen alvorligt. Det giver hans kærlighed tyngde og styrke. Tag imod ham og hans hjælp i den kom­mende tid - søndage og hverdage. Lær ham at kende, mens livet er lyst og let. Da vil du have en hjælper, som gør dig åben for krisen i andres liv, og som er hos dig, når det bliver mørkt i dit eget liv.

BØN: Herre, red mit liv, frels mig i din godhed!

www.vivit.dk, Den evangelisk-lutherske Frikirke, post@vivit.dk