Gud er vor tilflugt og styrke

Jesus er vores eneste trøst og eneste håb. Ethvert menneske, som tror og bliver døbt, skal blive salig. At trøste sig med Evangeliets ord er himmel på jord.

Hvor er det stort og godt at vide - og især når ondskaben viser sit ansigt som i dagene omkring 11. september. Det afklæder os alle vore falske forhåbninger og tiltro til egen formåen i menneskeheden.

Samtidig med at en gruppe af mennesker har udført en frygtelig ugerning mod tusinder af mennesker i USA, er et babelstårn faldet i den vestlige verden. Angsten og usikkerheden er tilbage. Måtte det blive brugt til mere end forfærdelse - nemlig til at drage mennesker ind til Jesus Kristus.

Politikere har udtalt: "Verden bliver aldrig den samme igen." Og dog har vi i hvert eneste årti siden 2. verdenskrig været vidner til menneskeskabt lidelse og ulykke, som igen og igen viste og afslørede, at der hverken i verden eller i os selv findes hvile eller fred. Der er kun frelse og håb i Ham, som gav os sin enbårne Søn, Jesus Kristus: Gud vor himmelske Fader.

Må Han trøste og hjælpe alle, som har mistet - både i USA og alle andre steder i verden, hvor krig og ødelæggelse hærger - men særligt dem, som nu lider under følgerne fra terror-angrebet i New York

SALME 46
Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler.
Derfor frygter vi ikke, når jorden skælver og bjergene vakler i havets dyb,
når vandet larmer og bruser og rejser sig, så bjergene bæver. Sela
Flodløb glæder Guds by, den Højestes hellige bolig.
Gud er i dens midte, den rokkes ikke, Gud bringer den hjælp ved daggry.
Folkene larmer, rigerne vakler, når han lader sin røst lyde, ryster jorden.
Hærskarers Herre er med os, Jakobs Gud er vor borg. Sela
Kom og se Herrens gerninger, de ødelæggelser, han har voldt på jorden.
Han gør ende på krige over hele jorden,
han brækker buen og knækker spyddet, stridsvognene brænder han op.
Stands, og forstå, at jeg er Gud, ophøjet blandt folkene, ophøjet på jorden!
Hærskarers Herre er med os, Jakobs Gud er vor borg. Sela

Tilgiv os, Herre, tilgiv os. Hør vor bøn om nåde! Herre tilgiv os!
Kyrie, eleison! Hør vor bøn om nåde. Kyrie eleison!
Kriste eleison! Hør vor bøn om nåde! Kriste eleison!