Link til "Andagt"
 
 

En sovepille (Salme 4)

Tager du af og til en sovepille? Hvis ikke, så bruger du måske andre former for sovepiller: et glas øl, den sidste TV-avis og sporten, et stykke musik, en spad­sere­tur med hunden, eller du har for vane at kigge ud i gården, før du låser fordøren og siger godnat. - Jo, vi har alle vore vaner, før vi so­ver, såkaldte “sovepiller”, som vi falder til ro på.

En af de bedste “sovepiller” er din aftenbøn: at du overgiver dagen og livet til Ham, som skabte dig og elsker dig. I bønnen må du henvende dig til ham med dine glæder og sorger på den dag, som nu er til ende. Han sluttede i dåben pagt med dig om at være din Fader og Frelser hele livet. Hvorfor da tavst forbigå ham, når du går til ro? Hvorfor bære bekymringerne med ind i nattens mørke, som om det var os selv, der skulle ordne alt? Hvorfor gå i seng med et ondt hjerte og en dårlig samvittighed, når Jesus Kristus er vores Frelser og dagligt ønsker at tilgive os både det, vi gjorde forkert, og alt det, vi ikke fik gjort, som vi burde have gjort?

Hans nærvær giver dig en fred, som ingen anden “sovepille” kan tilbyde. Kald på din himmelske Fader. Bed bønnerne fra fadervor og nævn din dag for ham: din skyld, din sorg, din glæde og de mennesker, som særligt træn­ger til hans hjælp. Da kan du hvile i, at riget og magten og æren er hans - i nat - i morgen - og i evighed!

I Bibelens fjerde salme er der givet os en bøn, som kunne kaldes “sovepillen”: Her lyder det: I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.

BØN: Tak, Herre, for din underfulde troskab mod mig. Tak, at du hører, når jeg råber til dig!

www.vivit.dk, Den evangelisk-lutherske Frikirke, post@vivit.dk