Link til "Andagt"
 
 

Jeg vågnede (Salme 3)

Du vågner hver morgen. Men hvordan? Og hvad vågner du op til?

Kong David synger i den tredje salme om, hvordan han vågnede i en meget vanskelig periode af sit liv. Sønnen Absalom stod ham efter livet og ville være konge i sin fars sted. Hvordan vågner man op i sådan en situation? Med hævntørst, modløshed eller fortvivlelse? David havde fået sin egen søn som fjende og var blevet flygtning i eget land.

Hvordan vågner du op til en dag, hvor der er uoverskuelige pro­ble­mer i familien, og hvor du ikke ved, hvor du skal gøre af dig selv?

Det er ikke til at fatte, men David vågnede op med bøn og håb. Han bad: Herre, hvor er mine fjender mange! Mange rejser sig imod mig, mange siger om mig: “Ham frelser Gud ikke.” Sådan sagde andre om ham. Og der var nok ikke langt til, at han også tænkte det selv. Men han fortalte det til sin Herre og Gud om morgenen. Og dermed fik han luft, så han kun­ne fortsætte: Men du, Herre, er mit skjold, min ære, den der løfter mit hoved. ... Jeg lagde mig og sov, jeg vågnede, for Herren støtter mig.

Lige meget hvor vanskeligt det ser ud i dit liv, kan du vende dig til Herren med disse ord. “Jeg vågnede, for Herren støtter mig!” Han er frel­­ser for alle døbte, som vender sig til ham i bøn. Han vil hjælpe dig både alle al­min­delige morgener, og når din morgen er ualmindelig van­skelig og uoverskuelig.

Ordene i Bibelens tredje salme bruges dag­ligt af man­ge kristne som morgenbøn. Brug den selv og syng et vers fra Sal­mebogen.

BØN: Gud være lovet i evighed,/ han denne nat tog os vare!
Han lyse på os sin hellige fred / og fri os af alskens fare!
Gud give os lykke og gode råd,/ sin nådes lys os tilsende!
DDS 682 v2

www.vivit.dk, Den evangelisk-lutherske Frikirke, post@vivit.dk