Link til "Andagt"
 
 

Tryg (Salme 16)

Tryg” er et godt ord. “Tryg ved dig!” betyder, at man har det godt sammen og kan stole på hin­anden. Tryg er man, når far og mor har det godt sammen, og når man kan fortælle hjemme om det, der er svært i skolen. Øko­nomisk tryg er man, når man har en stabil indtægt, og når ens forsikringer er i orden. Tryg på sin arbejdsplads er man, når man har sikkerhed mod plud­se­lig afskedigelse, og når man kan gå ud af kantinen uden at frygte for, at arbejdskammerater taler ondt om én. Tryg i alder­dommen er man, når man kan stole på sin hjemme­hjæl­per og stadig har nogen at dele glæder og sorger med. Tryg er man, når ....

Sådan kan vi hver især fortsætte med at sætte ord på den tryghed, vi behøver. Men vi når aldrig helt rundt om dette gode emne. Der mangler altid noget, hvis det er os selv og andre men­nesker, der skal give os tryghed.

Da er det godt at kunne vende sig til Her­ren og tænke på, hvad Gud har gjort for os. I påskens begivenheder, hvor Guds Søn døde for vore syn­der og opstod fra graven, har Gud grebet ind, så vi kan være trygge, uanset hvordan vores liv end synes at skulle forme sig. Gen­nem påskens begivenheder over­vandt han frygt, dødsangst, skyld og hvad ellers næv­nes kan. Bange disciple fik glæden til­bage den første påske. Forskræmte kvinder fik håb. Og siden har evangeliet om Jesu død og opstandelse givet mennesker af alle slags tryghed både i livet og i døden. Jesus er Guds Søn, som døde og opstod for os. Han er Herre over synden, døden og djævelen.

David synger sådan: Vogt mig, Gud, jeg søger tilflugt hos dig. Jeg siger til Herren: “Du er min herre, ingen anden end du er min lykke.” ... Jeg har altid Herren for øje, han er ved min højre side, og jeg vakler ikke. Derfor glæder mit hjerte sig, og min sjæl jubler, ja, mit legeme skal bo i tryghed (Salme 16).

BØN: Vogt mig, Gud, jeg søger tilflugt hos dig!

www.vivit.dk, Den evangelisk-lutherske Frikirke, post@vivit.dk