Tilbage til "Andagt"

Forbinding

Gud læger dem, hvis hjerte er knust, og forbinder deres sår.” (Salme 147,3)

Da disse ord i Salme 147 afslørede mit hjerte, blev det alt for tydeligt, hvor sygt det er: Bitterhed, misundelse, utilfredshed og kritik. Hjertet er i stykker. Men netop i den situation kommer Helligånden med sin forbinding og læger hjertet – mit hjerte. Og forbindingen tegner et kors, så jeg må tænke på Jesus Kristus.

Længe før mit hjerte blev knust, blev Jesu hjerte jo knust! Da soldaterne knuste de korsfæstede røveres knogler, så de til deres overraskelse, at manden i midten allerede var død. Derfor nøjedes de med at stikke et spyd i hans side.

Profeten Esajas forudsagde det sådan: ”Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt.” Es 53,5.

Gud læger virkelig dem, hvis hjerte er knust. Han forbinder deres sår.

Såret i hjertet er dybt. Lad os derfor modtage evangeliet om Jesu tilgivelse og nåde som forbinding på vort hjerte både hverdage og søndage.

Læs Salme 147 og syng ”Fred i Jesu død”, DS 455.

Illustration Jens Nex. Tekst Leif G. Jensen. www.vivit.dk - august 2012