<<<- RETUR til Andagter

Sov godt!

Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves. Hvis ikke Herren våger over byen, våger vægteren forgæves. Det er forgæves, at I fra tidlig morgen til sent om aftenen slider for det daglige brød; for den, Herren elsker, får det, mens han sover.
Salme 127,1-2

Bygmesteren og vægteren repræsenterer to helt nødvendige tjenere i vores tilværelse. Bygmesteren bygger op og skaber de nødvendige rammer for os: vores hus, familie og hjem. Vægteren våger over det, som er bygget op, så fjender og ulykker ikke overrasker os i mørket og ødelægger vor by og vort fællesskab.

På mange måder føler og oplever vi jo nok, at vi langt på vej er vore egne bygmestre og vogtere. Og det er da også sandt, at der hver eneste dag er nok at gå i gang med. Men . . . . alt vort slid og slæb er forgæves, hvis ikke Herren bygger huset og vogter byen.

Hvor ofte har vi ikke bygget til vor egen ære og selvtilfredsstillelse og våget over det, vi kaldte vores, for at sikre os selv, i stedet for at tjene Gud og vores næste! Men det var forgæves. Vi blev tomme i hjertet og fik søvnløse nætter.

Fantastisk da høre Gud sige: Den, Herren elsker, får det, mens han sover. Det er sandheden om alle velsignelser i vores tilværelse. Vi er kommet sovende både til livet, tilgivelsen og frelsen. Vor familie og menighed er en ufortjent gave, som Herren har bygget op og ladet vokse. Herren har bygget. Og han har våget! Vi har måske slidt i det. Men hvad havde det nyttet, hvis ikke han havde velsignet os? - Alt afhænger af vor trofaste og nådige Herre Jesus Kristus. Han er vor egentlige bygmester og vogter.

Så lad os lægge kræfterne i her i efteråret vel vidende, at Herren kan give os alt det, vi behøver, mens vi sover.

Sov godt!

LGJ

Lagt på www.vivit.dk/ordet 30.08.2004