Link til "Andagt"
 
 

Vær glad! (Salme 103)

Vær ikke så bekymret - vær glad!” “Don’t Worry - Be Happy!” Sådan lyder det i en engelsk popsang, som af og til spilles på P3. Man­den, som synger, virker glad. Men han for­tæl­ler ikke, hvorfor han er det. Han er bare glad. Og han gentager med optimistisk tonefald: “Be happy!” Ikke så dårligt. Og dog. For man bliver jo ikke glad af ingenting, eller bare fordi man skal.

Hør, hvordan en bibelsk sanger opfordrer sig selv til at være glad. Han synger: Min sjæl, pris Herren, alt i mig skal prise hans hellige navn. Min sjæl pris Herren, og glem ikke alle hans velgerninger (Salme 103). Glæden vokser frem i hans sjæl og breder sig ud i hele hans krop og liv. Og derpå strømmer den over til Gud. Årsagen er Her­rens velger­ninger. For han til­gi­ver al din skyld, helbre­der alle dine syg­­dom­me. Han udfrier dit liv fra graven, han kroner dig med godhed og barmhjertighed. Han mætter dit liv med gode gaver, du bliver ung igen som en ørn (Sl 103,3-5). Tilgivelse, helbred, evigt liv og livs­kraft kom­mer fra Herren. Han giver dig det i Jesus Kristus. Ikke dårligt!

De sange, som lyder i radioen, synger vi sjældent rigtig med på. For de lyder bedst i et musik-studie og gennem højtalere. Men de sange, som opstår, når man “tændes” af Guds velgerninger ved troen på Jesus Kristus, strøm­mer ud af menneskehjerter og spilles for Gud. De bliver til midt i det virkelige liv. For Guds Søn har vun­det livet til os ved at blive menneske, leve vores liv, dø vores død og virkeligt opstå af graven. Glem ikke alle hans velgerninger! Det er grund til glæde! Min sjæl, pris Herren!

BØN: Min sjæl, pris Herren, alt i mig skal prise hans hellige navn. Min sjæl, pris Herren, og glem ikke alle hans velgerninger!

www.vivit.dk, Den evangelisk-lutherske Frikirke, post@vivit.dk