Link til "Andagt"
 
 

Jørgen (Salme 10)

Spørge-Jørgen” vil vide alt. Han er nys­gerrig ud over alle græn­ser. Han er mennesket på opdagelsesrejse. “Hvorfor mon? Hvor­for dog?” Irriterende, men også livsbekræftende. Vi har alle no­get af ham i os.

Nogen gange stiller vi et andet slags “hvor­for”. Et personligt. Man kunne også kalde det et eksistentielt “hvorfor”. Man stiller det med hele sin eksistens og hele sin person. Hvorfor forlod hun mig? Hvorfor skulle mit barn dø? Hvor­for skulle jeg miste det arbejde? Hvorfor skulle sygdom ramme mig? Hvorfor går det mig, som det gør? - Der findes ingen hurtige eller lette svar.

Her er det snarere “sørge-Jørgen”, der spør­ger. Hvem kender ikke den slags spørgs­mål fra sig selv? Men kender vi også nogen, som vi kan stille dem til og tale med dem om? Det er meget vigtigt. Fællesskab i nøden! Trøst og en at dele det svære med. Det nytter os ikke, at få en forklaring, hvis vi ikke også får hjælp i den svære situa­tion.

I Salmernes Bog stilles dette “hvorfor” tit og ofte til Gud. Det er den for­tviv­lede Jørgen, der spørger. Han spørger Gud og kaster sig i fortvivlelse ind i Guds favn. Hvorfor står du så langt borte, Herre? Hvor­for skjuler du dig i trange tider? (Salme 10,1).

Sådan er det at være kristen. Du har fået én at stille livets vanskeligste spørgsmål til. Uanset hvor mørkt det er, kan du bede dit “hvorfor” til ham. I tro på Jesus Kristus kan du sige til din Gud: Du ser ulykke og sorg, du skal mær­ke dig det og tage dig af det. Den svage over­lader sin sag til dig, du er den faderløses hjæl­per. Du har hørt, hvad de hjæl­peløse øn­sker, Herre (Salme 10 v.14 og 17).

Sig dit “hvorfor” til Gud og vent dig alt godt af ham!

BØN: Herre, se til min ulykke og sorg. Jeg over­lader min sag til dig. For du er min hjælper!

www.vivit.dk, Den evangelisk-lutherske Frikirke, post@vivit.dk