Et værn på nødens dag

Herren er god, et værn på nødens dag; han tager sig af dem, der søger tilflugt hos ham. Nah 1,7

”Gud er god!” – Men det har vi jo hørt før! Man kan næsten ikke komme i kirke, uden at det bliver sagt. Og det bliver gentaget på utallige måder i sange og salmer. – Måske så ofte, så det er ved at blive en ligegyldig sandhed?

Derfor er det godt at høre det i en sammenhæng, hvor det på ingen måde er nogen selvfølge.

Profeten Nahum levede i en tid i Israels historie, hvor assyrerriget havde magten. Hovedstaden hed Ninive. Assyrerkongen havde i år 722 f. Kristi fødsel indtaget store dele af Israel og bortført befolkningen. Der var undergangsstemning i Guds folk. Nu stod Jerusalem og Juda rige for tur.

Da kom Herrens ord til Nahum. Han forudsagde, at Ninive skulle gå under. ”Dette siger Herren: Selv om de er mange og stærke, skal de gå til grunde og forsvinde” (Nah 1,12). – Og Ninive gik til grunde år 612 f. Kr. Gud opfyldte sit løfte! Det var i den situation, profeten råbte til Guds folk: Herren er god, et værn på nødens dag!

Det er Guds ord til os i november måned. Herren råber det til os i november-mørket. Han siger det til os, når Djævelen og ligegyldigheden truer med at kvæle vores tro.

Hør det, som om du aldrig havde hørt det før! Herren er et værn på nødens dag; han ta­ger sig af dem, der søger tilflugt hos ham.