Forbarm dig over mig, Herre!

Matthæus 15,22: "Forbarm dig over mig, Herre, Davids Søn! Min datter plages slemt af en dæmon.”

En hedensk kvinde kom til Jesus og bad om hjælp. Hendes datter var besat af en ond ånd. Datterens eget "jeg" var undertrykt, og hendes vilje blev styret af en ond åndsmagt. I sådanne situationer står mennesker magtesløse.

Nu vil nogen sige, at dæmon-besættelse forekommer meget sjældent, så hvad har det at sige os? Men det har meget at sige os. For selvom et menneske ikke er direkte besat af onde ånder, som den hedenske kvindes datter var, så kan ens liv alligevel leves under syndens og Djævelens herredømme. Det sker, når et menneske frivilligt og bevidst lader selviskhed, egoisme og gudløshed udfolde sig. Da er man ikke "besat", så ens eget "jeg" er sat ud af spillet. Man lever derimod frivilligt på ondskabens side. Man har gjort sig til Guds fjende; for man lever som var man sin egen gud. Det frygteligste er, at sådan et liv kan findes skjult bag kirkegang og kristelig fernis.

Kristen tro er ikke blot at sige, at man tror. Se hvad den hedenske kvinde gjorde med sin tro! Hun kæmpede mod datterens onde ånd ved at bede Jesus om hjælp. Sådan skal du også bruge din tro på Jesus! Bed ham om kraft til at forsage Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Bed ham beskytte dig og dine kære mod syndens magt. Han hjalp kvinden. Han er også din hjælper.

Ugens andagt fra www.vivit.dk, post@vivit.dk