www.vivit.dk
<<<- RETUR til Andagter

Lukas 10,20
De tooghalvfjerds vendte glade tilbage og fortalte: »Herre, selv dæmonerne adlyder os i dit navn.« Da sagde han til dem: »Jeg så Satan falde ned fra himlen som et lyn. Se, jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner og magt over hele fjendens styrke, og intet vil kunne skade jer. Dog, glæd jer ikke over, at ånderne adlyder jer; men glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlene.«
Luk 10,17-20

(Det danske Bibelselskabs oversættelse af 1992)

Indskrevet i himlene

Lukas 10,20
... men glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlene!

Navnebrug
Dit navn vil blive brugt tit og ofte: Når du tager telefonen, når du skriver under, når du bliver skældt ud, og når nogen bringer dig en glædelig hilsen. - Sådan opbygges og nedslides vore navne.

Hvis du lykkes - eller mislykkes
I Lukas 10,20 taler Jesus til disciple, som netop var vendt glade tilbage til ham, efter at de havde udført det, han havde bedt dem om at gøre.
Sådan vil vi også føle glæde, hvis februar måneds planer og opgaver lykkes. Tænk, hvis du kan tjene din Herre og være til gavn i din familie og menighed og i skole og på arbejde! Da betyder dit navn noget positivt, og nogen vil måske huske dig for det. - Men hvad vil du gøre, når noget mislykkes, eller hvis ingen ænser dit slid og slæb?

Her er glæden!
Jesus siger: Dog glæd jer ikke over, at ånderne adlyder jer; men glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlene. - Hvilken lettelse! Så afhænger februar måned kun af én ting: at vort navn er indskrevet i himlene, og at Gud kalder os ved navn. Det holder troens mod oppe, både når livet lykkes, og når det mislykkes.

Lagt på www.vivit.dk 31.01.2005
www.vivit.dk/ordet/maanedsvers.html