Tilbage til "Andagt"
 

Herrens herlighed rejser os

Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Herrens herlighed er brudt frem over dig. Esajas 60,1

Herrens herlighed brød frem

Hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. - Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.” (Luk 2,8-11)

Vise mænd fra Østerland kom til Jeru­salem og spurgte: ”Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.”

De rejste sig

Hyrderne gik ind til Betlehem vejledt af englen: ”I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe” (Luk 2,12). Og vismændene blev vejledt af stjernen og et profetord i Mikas Bog – og fandt alle tiders konge (Matt 2,6-12). Den herlighed, de havde hørt og set, førte dem hen til deres Frelser.  

De blev lys!

Hyrderne fortalte Josef og Maria, hvad englen havde forkyndt dem (Luk 2,17). Hvilken glæde for Maria og Josef, som kort forinden var blevet afvist på her­ber­get i Betlehem! - Hyrderne kom fra Gud med vished og glæde.

Og nogen tid efter kom der vise mænd fra Østerland. De tilbad barnet som de­res konge og herre. De bragte familien guld, røgelse og myrra. Midt i fattigdom­men åbnede der sig en uventet udvej. På den måde blev de ”lys” for familien.

Gud viser også os sin herlighed

Når vi i vores mørke er mærker skyld og frygter for døden, er det en ufattelig stor gave at høre evangeliet om Guds Søns fødsel, og at få bekræftet, at evangeliet gælder både fattige hyrder og rige vismænd. Han er vores frelser. Guds herlighed bryder frem over os og ændrer alt.  

Derfor rejser vi os og leder efter det skur, hvor vi har hørt, at vi kan finde Jesus. Nemlig der, hvor tegnene fra Gud findes. Tegnene er dåben, som genføder os og gør os til Jesu disciple. For den, som tror og bliver døbt, skal frelses! Og nadveren, som bringer os liv og salighed. For brødet og vinen er Jesu legeme og blod! Det er her, profeternes og apost­lenes budskab fortæller os om Jesus! Så er Jesus Kristus os nær. Derfor er din kirke og menighed Guds hus.

Vi bliver lys

Når vi mødes dér, bliver vi selv lys. Vi må jo fortælle om ham. Og vi må ofre vore gaver til ham midt i den menighed, hvor han åbenbarer sig for os. Det lys vil skin­ne for os alle søndage og alle hverdage – altid!

HIMLENS LYS KOM I DIG TIL JORD
SKINNER TIL NY OPLYSNING STOR
GODT KAN VI NU VED NATTETID
KENDE SOM BØRN VOR FADER BLID
O, GUD SKE LOV! (DS nr. 89)

Illustration Jens Nex. Tekst Leif G. Jensen. www.vivit.dk Nytår 2012/2013