Tilbage til forsiden

Andagt

Uden ende

For han er den levende Gud, han forbliver i evighed, hans kongerige kan ikke gå til grunde, hans herredømme er uden ende. (Daniels Bog 6,27)

Udødelighed
Menneskeheden har altid stræbt efter udødelighed og evigt liv, men har aldrig fundet det. Jo mere man satsede på at opnå det, desto længere fjernede man sig fra den kærlighed, som er forudsætningen for alt liv. Jesus siger jo: Den, der søger at redde sit liv, skal miste det, men den, der mister det, skal vinde det (Luk 17,33). Derfor har kun den evigt liv, som bærer den fuldkomne kærlighed i sig og ofrer sit liv. Og hvem gør det?

Jesu kærlighed giver evigt liv
Han er den sande Gud og det evige liv (1 Joh 5,20). Han forbliver i evighed (Åb 1,8). Hans rige kan ikke gå til grunde, og hans herredømme er uden ende (Luk 1,33). Han gav sit liv for os. Han bar menneskehedens skyld og betalte vores straf. Derfor vokser den evige kærlighed frem af korsets to tynde streger. Guds evige rige overvinder mørket, hvor korsets budskab modtages i tro og drager os ind under nåden.

Tryghed uden ende
Kong Dareios var vidne til, at Daniel blev reddet fra løvernes kløer af den levende Gud. Kongen forkynder for os om Jesu kongerige: Det kan ikke gå til grunde, og hans herredømme er uden ende. Tænk, at få lov at leve i dette rige.

Illustration Jens Nex. Tekst Leif G. Jensen. www.vivit.dk